Program bohoslužieb na sobotu a nedeľu a opatrenia pri sv. omšiach

Bratia a sestry,
v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý je platný od dnešného dňa 1.októbra, sa k vám opäť prihovárame aj touto formou.
Čo sa týka bohoslužieb, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb (platí aj pre sv. omše), slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách!

Zároveň prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, chronicky chorých, po operáciách a tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby v tomto čase zvážili svoju účasť na bohoslužbách. Môžete uprednostniť sledovanie sv. omší cez médiá a internet.

Keďže našu farnosť tieto opatrenia zastihli práve v čase, keď je pred nami odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi, sme nútení prispôsobiť aj toto slávenie aktuálnemu stavu.

Konkrétne to znamená, že odpustové slávenie, ako ho každý rok poznáme aj s pozvanými hosťami – celebrantmi, teraz nebude. Podľa zváženia to zariaďte takto aj vo vašich rodinách, aby nedochádzalo k väčšiemu zhromažďovaniu. Hostí radi privítame na budúci rok v priaznivejšom čase (pevne dúfame).

Kvôli tomu sa tiež ruší aj vyhlásený odpustový program. Namiesto neho bude platiť v sobotu a nedeľu tento liturgický program:

Sobota:
Farský kostol sv. Františka:
7:00 hod. – sv. omša
18:00 hod. – sv. omša – zo sviatku sv. Františka z Assisi, patróna (s platnosťou nedele)

Nedeľa:
Farský kostol sv. Františka:
7:30 hod. – sv. omša (seniori nad 65 rokov)
8:30 hod. – sv. omša
9:30 hod. – sv. omša
11:00 hod. – sv. omša
18:30 hod. – sv. omša

Filiálka Dlhé:
8:00 hod. (sv. omša pre seniorov nad 65 rokov)
9:30 hod. – sv. omša

Školská kaplnka Rodinná oblasť: sv. omša o 11.00 hod.

Vo farskom kostole budú všetky sv. omše zo slávnosti sv. Františka z Assisi, teda odpustové. Oznamy na budúci týždeň budú vyhlásené pri nedeľných sv. omšiach.

Do pozornosti tiež dávame, že počet veriacich, ktorí budú prichádzať na sv. omše, bude limitovaný a po naplnení určenej kapacity sa dvere kostola uzamknú. Tí, ktorí sa nedostanete na sv. omšu, využite účasť na ďalšej (týka sa to najmä nedele). Rešpektujme to, prosíme, bez šomrania, keďže takto sú postavené pravidlá pre zhromažďovanie.

Dodržať je potrebné tiež už známe pravidlá:

  • povinné rúška
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
  • sv. prijímanie sa prijať iba na ruku!

Bližšie info na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063