3. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme darkyne po 100€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Nedeľu 21.4.2024 bude Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať vopred za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok 16.4.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

5. Týždeň 15.4. – 21.4.2024 je Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Vo štvrtok 18.4. od 17:00 bude vo farskom kostole adorácia spojená s modlitbami za kňazské a rehoľné povolania, na ktorú vás pozývame.

6. Oznamy pre birmovancov:

  • V piatok 19.4. o 15:30 bude skúška birmovancov z otázok Katechizmu. Otázky sú zverejnené aj na farskej stránke cez horné menu: Dokumenty > Otázky pre birmovancov.
  • V piatok 19.4. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania.

7. Spoločenstvo Rodinkovo organizuje duchovnú obnovu s názvom rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 19. – 21.4.2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez tento odkaz. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.