Kategória: Oznamy

33. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Ihnátovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€ a bohuznámi 100€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem.

4. V stredu po večernej sv. omši za účasti detí vo farskom kostole, bude ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Pozývame k účasti aspoň jedného z rodičov.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

6. Na budúcu sobotu bude v Bardejove Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy. Odchod autobusu z našej farnosti bude ráno o 8:30 hod. zo zastávky pred farským kostolom.

7. Tak, ako každý rok, aj teraz nasledujúcu stredu 22. novembra  organizuje ACN Slovensko (Pomoc trpiacej Cirkvi vo svete)  celosvetovú udalosť s názvom Červená streda.   Ide o globálnu osvetovú akciu, kedy sa chrámy, významné stavby a pamätníky naprieč kontinentmi rozžiaria farbou mučeníkov. Náboženská sloboda sa vo svete porušuje čoraz viac. Cirkev nás preto vyzýva, aby sme si tento deň pripomenuli a obetovali sme svoje modlitby za prenasledovaných veriacich vo svete. V našom farskom kostole sa budeme modliť v stredu o 17:30 hod. pobožnosť Krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov. Pozývame vás všetkých na túto spoločnú modlitbu.

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Bertovú, Antolíkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€ a bohuznáma 60€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. Na budúcu nedeľu (19.11.2023) bude pri sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Ide o zbierku, ktorá sa koná v celej našej arcidiecéze na podporu charitatívnych projektov. Pán Boh zaplať vopred za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok po večernej sv. omšibude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem.

5. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že ešte sú voľné miesta do autobusu, ktorým pôjdeme spoločne na arcidiecézne stretnutie mládeže do Bardejova. Kto by sa chcel prihlásiť, zoznam je vzadu na stolíku.

6. Ešte je možnosť priniesť prihlášku do Ružencového bratstva vo farskom kostole, ktoré budeme reorganizovať. Zvlášť pozývame nových členov, najmä mladších, aby sa zapísali do Ružencového bratstva.

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali bohuznámi manželia 40€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka pre ľudí postihnutých zemetrasením  činila v našej farnosti spolu 6591,40€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

4. Pripomíname, že ešte do stredy 8. novembra môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci, a to za splnenia obvyklých podmienok.

5. V stredu 8.11. 2023 po večernej sv. omši s deťmibude stretnutie rodičov 1.prijímajúcich detí. Prosíme aby sa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.

6. Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 8. novembra 2023, v čase od 9:00 do 12:30 hod. V rámci tohto dňa budú predstavené priestory fakulty, ako aj prezentácia jednotlivých študijných programov. Zároveň sú pripravené aj rôzne aktivity.

7. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že ešte sú voľné miesta do autobusu, ktorým pôjdeme spoločne na arcidiecézne stretnutie mládeže do Bardejova. Kto by sa chcel prihlásiť, zoznam je vzadu na stolíku.

8. Ešte je možnosť priniesť prihlášku do Ružencového bratstva vo farskom kostole, ktoré budeme reorganizovať. Zvlášť pozývame nových členov, najmä mladších, aby sa zapísali do Ružencového bratstva.

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Nalešníkovú, Oravcovú a Chmeľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€. Vďaka.

3. Zbierka na misie činila v našej farnosti spolu 1689€.
farský kostol – 1345€,
filiálka Dlhé – 196€,
kaplnka R. Oblasť – 148€.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

4. Pred dušičkovými sviatkami budeme ešte spovedať vo farskom kostole v Pondelok a Utorok 30 min. pred sv. omšami.

5. V stredu, na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu, keďže je voľný deň.

6. Od 1. do 8. novembra môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci.
Podmienky odpustkov sú:
1. a 2. novembra – svätá spoveď, sv. prijímanie, Vyznanie viery, modlitba Na úmysel Sv. Otca a návšteva cintorína.
V ostatné dni – aspoň návšteva cintorína a modlitba za duše v očistci (byť v stave milosti).

7. Pondelok 30. 10. si pripomíname  Výročie konsekrácie nášho filiálneho kostola na Dlhom. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod.

8. Pobožnosť za duše v očistci bude v Dome smútku na cintoríne na Dlhom v stredu (1.11.2023) o 14.00 hod. Pozývame vás k spoločnej modlitbe

9. V tomto týždni bude Prvý piatok v mesiaciFatimská sobota.

10. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

11. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

12. V sakristii si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti:
Malé sviece – 2€,
Veľké sviece v sklenenom obale – 5€.
Výťažok bude použitý pre apoštolát na ochranu života.

13. Rozpis lektorov na slávnosť Všetkých svätých (ako aj na celý November) je dostupný cez bočný panel Život vo farnosti vpravo od oznamov, sekcia Rozpis lektorov.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú a Dzurkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali bohuznáma 100€, bohuznáma 130€ a bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok (24.10.2023) po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

4. V tomto týždni spovedáme pred prichádzajúcimi dušičkovými sviatkami. Spovedať budeme takto:
Farský kostol: Pondelok až Piatok – ráno a večer 30 min. pred sv. omšami
Filiálka Dlhé: Utorok a Piatok – 17:00 až 18:00 hod.

5. V sakristii si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti:
Malé sviece – 2€,
Veľké sviece v sklenenom obale – 5€.
Výťažok bude použitý pre apoštolát na ochranu života.

6. V nedeľu 29.10.2023 sa v kostoloch celej našej Košickej arcidiecézy uskutoční Zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie. Prosíme vás o veľkú štedrosť, ktorá je vyjadrením solidarity s týmito našimi blížnymi.

7. Zo soboty na nedeľu (28. – 29.10.2023) o 03:00 hod. bude posun času o hodinu späť na 02:00 hod.

8. Koná sa reorganizácia Bratstva sv. ruženca vo farskom kostole, prosíme všetkých záujemcov, aby priniesli čo najskôr novo vyplnené prihlášky s označením jednej z foriem, do ktorej chcú patriť (živý, svätý, večný ruženec).

9. Pozývame mladých, ktorí majú záujem, na Arcidiecézne stretnutie mládeže 25. novembra 2023 (sobota) v Bardejove. Program stretnutia si môžete pozrieť na plagáte na výveske, resp. cez tento odkaz. Záujemcovia zapíšte sa v sakristii. Ak bude väčší záujem, zabezpečíme autobus.

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Pripomíname, že zoznam rodín zapísaných na upratovanie je dostupný cez bočný panel Život vo farnosti vpravo od oznamov, sekcia Upratovanie kostola.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi 20€,  50€ a 100€,  bohuznámi novomanželia 500€ a iní bohuznámi novomanželia 100€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

4. Nasledujúca nedeľa (22.10.2023) je Misijná nedeľa, pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná na pomoc farnostiam v africkom štáte Benin. Pán Boh zaplať vopred za všetky milodary na tento cieľ.

5. V stredu 18. októbra bude prebiehať v Cirkvi iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. V našej farnosti pozývame k modlitbe deti v stredu večer o 17:30 vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. Pozývame modliť sa aj rodičov.

6. Do pozornosti dávame, že slávnosť Prvého svätého prijímania detí terajšieho tretieho ročníka bude  5. mája 2024.

7. Členom Spolku sv. Vojtecha oznamujeme, že v sakristii si môžete vybrať podielové knihy. Poplatok na ďalší rok je 10€.

8. Keďže sa koná reorganizácia Bratstva sv. ruženca vo farskom kostole, prosíme všetkých záujemcov, aby priniesli čo najskôr novo vyplnené prihlášky s označením jednej z foriem, do ktorej chcú patriť (živý, svätý, večný ruženec).

9. Dávame do pozornosti birmovancom, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude v našej farnosti 12. mája 2024.

10. Začiatok prípravy ďalších ročníkov birmovancov bude od septembra nasledujúceho školského roka.

11. V októbri sa pred sv. omšami modlime spoločne sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby (možno získať odpustky aj pri modlitbe v rodine, či chorí doma), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Smolejovú, Vargovú a Kovalíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Zvlášť ďakujeme ženám, ktoré sa zúčastnili na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy 30€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. Dávame do pozornosti birmovancom, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude v našej farnosti 12. mája budúceho roka. Začiatok prípravy ďalších ročníkov birmovancov bude od septembra nasledujúceho školského roka.

4. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o prípravu a priebeh  odpustovej slávnosti vo farskom kostole.

5. V októbri sa pred sv. omšami modlime spoločne sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Rovnako môžu získať odpustky aj pri modlitbe v rodine, či chorí.

Manželské ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ján Kostelník a Eva Dzurjaninová – ohlasujú sa tretí krát.

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol ku 26. nedeli cez rok.

2. Pondelok 2.10.2023 dopoludnia od 9:00 hod. bude veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Pozývame tých, ktorí môžete a ste doma, aby ste prišli pomôcť. 

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€, bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Pozývame vás všetkých. Program bude zverejnený na nástenkách vo farskom kostole a farskej stránke.

5. Kvôli odpustovej slávnosti bude upravený čas nedeľných sv. omší 8.10.2023:
Farský kostol: 8:0010:30 hod. (sv. omše o 9:30 a 18:30 nebudú).
Úmysel sv. omše z 9:30 hod. vo farskom kostole bude odslúžený o 10:30 hod.
Filiálka Dlhé: 8:00 hod.
Kaplnka Rodinná oblasť: 7.10.2023 o 16:30 hod.

6. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Zároveň je to týždeň prípravy na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: Pondelok – Piatok 30 min. pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé: 3.10.2023 a 6.10.2023 od 17:00 do 18:00 hod.

7. Spovedanie chorých bude v piatok 6.10.2023 dopoludnia.

8. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

9. 1.10.2023 je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:00 hod. bude spoločná modlitba sv. ruženca, potom Odprosujúca pobožnosť a po nej prednáška o sv. ruženci.

10. V októbri sa každý večer pred sv. omšami budeme spoločne modliť sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

Manželské ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ján Kostelník a Eva Dzurjaninová – ohlasujú sa druhý krát.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali mladomanželia Urigoví 50€, bohuznáma 50€ a z pohrebu Jána Kundru 50€. Pán Boh zaplať za všetky dary.

3. Zbierka na Rádio Lumen činila spolu 885,64€ (farský kostol – 718,64€, filiálka Dlhé – 92€ a kaplnka Rodinná oblasť – 75€). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame členov pastoračnej rady na stretnutie v súvislosti s prípravou odpustovej slávnosti.

5. Od štvrtku sa 5 minút pred večernými sv. omšami budeme modliť Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi vo farskom kostole. Pozývame vás k väčšej účasti na sv. omšiach počas Deviatnika.

6. Tento týždeň prebiehajú Misie v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove na Severe. Program misií je na plagáte pri vstupe do kostola alebo dostupný cez tento odkaz.

7. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 do 17:00 v Katechetickej miestnosti fary.

8. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

9. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva. Všetkých členov BSR pozývame zvlášť na sv. omšu o 11:00 hod. Program bude pokračovať spoločnou modlitbou sv. ruženca o 14:00 hod. a vyvrcholí prednáškou. Účasť členov BSR je veľmi potrebná. Program sa nachádza pod týmto oznamom alebo cez tento odkaz.

Čítať viac