Kategória: Oznamy

2. cezročný týždeň

Rozpis omší na 2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovu, Zámborsku a Dzurkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pozývame deti na utorkové detské stretnutia v katechetickej miestnosti, ktoré sa začínajú o 15:30. Tešia sa na vás animátori.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole pravidelné štvrťročné spoločné modlitby Modlitieb matiek. Pozývame všetky matky, terajšie, ako aj tie budúce, ktoré sa na úlohu matiek ešte len pripravujú.

6. Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa uskutoční spoločná Ekumenická pobožnosť všetkých cirkví z nášho mesta. Modliť sa budeme na úmysel za jednotu kresťanov. Pobožnosť bude v evanjelickom chráme Ducha Svätého.

7. Aj počas týchto fašiangov, konkrétne v sobotu 22. februára, v jedálni na Lúčnej, bude Farská veselica. Vstupné je 20€. Lístok je možné zakúpiť v sakristii

8. Od piatku do soboty – 24. 1. – 25. 1. 2020 sa uskutoční duchovná obnova žiakov 6. ročníka základných škôl z našej farnosti. Deti, ktoré sa jej chcú zúčastniť, si môžu zobrať prihlášku na vyplnenie. Prihlášky sú vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vyplnené prihlášky prineste do stredy.

Čítať viac

1. cezročný týždeň

Rozpis omší na 1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezornčej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. V utorok po večernej sv. omšibude Biblické stretnutie na fare.

4. Od 18. do 25. januára bude v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia spoločná katechéza rodičov pred 1. sv. prijímaním ich detí. Účasť rodičov na týchto stretnutiach je dôležitá.

6. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na pomoc pastorácie mládeže v UPC resp. v ACM. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

7. Do pozornosti predovšetkým birmovancom, ako aj ich blízkym dávame informáciu, že sv. birmovania sa bude v našej farnosti v tomto roku vysluhovať dňa 13. júna (sobota) o 11:00 hod. Zároveň prosíme všetkých birmovancov, ktorí pôjdu v júni na birmovku (2. ročník prípravy), aby prišli v piatok na sv. omšu a po nej zostali v kostole na krátke stretnutie. Účasť všetkých birmovancov v piatok je nevyhnutná!

Čítať viac

3. vianočný týždeň

Rozpis omší na 3. vianočný týdeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krstu Krista Pána prosíme rodiny Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom plynu v Prešove činila v našej farnosti spolu 3225,16 € (Farský kostol – 2506,35 €, filiálka Dlhé – 514 €, školská kaplnka na Rodinnej oblasti – 2014,81 €). Vyslovujeme veľkú vďačnosť všetkým, ktorí prispeli za váš postoj lásky a solidarity.

3. Zbierka z Jasličiek na odoslanie z 1. sviatku Vianoc činila vo farnosti spolu 659,69 € (farský kostol – 537,79 €, filiálka Dlhé – 71,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť 50,70 €). Pán Boh zaplať aj za tieto obety.

4. Do pozornosti dávame, že snúbenci, ktorí chcú prijať sv. manželstva v tomto kalendárnom roku, nech sa nahlásia najneskôr do konca januára vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Vďaka za pochopenie.

5. Na budúcu nedeľu, sviatkom krstu Pána Ježiša Krista, končí vianočné obdobie a začne obdobie „Cez rok“.

Čítať viac

Vianočné sviatky

Rozpis omší na Vianočné sviatky

1. Na upratovanie kostola v pondelok večer prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Pred budúcou nedeľou prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú.

2. Poprosíme lektorov, aby si dobre pozreli rozpis služby čítania Božieho slova na sviatočné dni.

3. Pozývame vás všetkých (najmä rodiny s deťmi) na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude na 1. sviatok vianočný – 25. 12. o 15:30 hod. Zároveň budeme môcť prispieť po tejto pobožnosti aj na dielo Dobrej noviny.

4. Na sviatok sv. Štefana (2. sviatok vianočný) večerná sv. omša nebude! Kto nebude môcť prísť dopoludnia, môže využiť večernú sv. omšu v Bazilike na Severe.

5. Vyslovujeme vďaku za vaše dary v zbierke Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Spolu sa vyzbieralo 1135€.

6. Úprimná a veľká vďaka patrí tiež ženám, ktoré piekli vyše šesť týždňov vianočné oblátky, ako aj mužom, ktorí im pomáhali a sponzorom, ktorí prispeli na tento cieľ rôznym spôsobom. Nech vás Narodený Ježiš, ktorého oslávime, obdarí plnosťou všetkých milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime na Silvestra pri záverečnom účtovaní. Zároveň za všetkých vás bude slávená polnočná sv. omša.

7. O dva týždne, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), budú naši kňazi požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj byt, či dom, nech sa nahlási v sakristii.

8. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Sv. Rodiny, bude pri sv. omšiach obnova manželských sľubov. Zároveň bude aj zbierka na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou v Prešove.

9. V utorok 31. decembra (Silvester) bude vo farskom kostole, ako na aj filiálke Dlhé, pri večerných sv. omšiach ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha v tomto roku. Zároveň v noci bude otvorený náš farský kostol k adorácii v čase od 23:15 hod. do polnoci. Pozývame vás poďakovať sa.

10. Dnes (nedeľa) popoludní od 14:30 hod. si môžete prísť do farského kostola zažať sviecu od Betlehemského svetla. Svieca bude položená v zádverí zboku kostola.

11. V Poverelle, ktoré si môžete zakúpiť (ako dvojčíslo na celé sviatky), je vložená príloha – Modlitba pred štedrou večerou. Využite ju v každej rodine a takto sa môžeme spoločne zjednotiť v modlitbe.

Čítať viac

3. adventný týždeň

Rozpis omší na 3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Výťažok z predaja perníkov od chlapcov z Charity činil spolu 379,24 €. Charita vyslovuje vďaku.

3. V nasledujúcom týždni bude veľká vianočná sv. spoveď v celom našom dekanáte.
Na filiálke Dlhé bude sv. spoveď v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
Vo farskom kostole sv. Františka sa bude spovedať v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
Program spovedania na ďalších miestach dekanátu si môžete pozrieť na výveske.
Tiež upozorňujeme, že nakoľko budú naši kňazi spovedať každý podvečer v iných farnostiach, nebude možnosť spovede pred večerným sv. omšami vo farskom chráme!

4. Spovedanie a sv. prijímanie chorých pred Vianocami bude tento piatok dopoludnia. Chorých, ktorí sa chcú vyspovedať, ale naši kňazi k nim nechodia každý mesiac, nahláste v sakristii do stredy.

5. Aj počas tohto adventu môžeme prispieť na zbierku Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Krabička na dary je vzadu za lavicami vo farskom kostole.

6. Betlehemské svetlo príde do Vranova v sobotu večer. V našich kostoloch (farskom i filiálnom) bude od budúcej nedele popoludnia, keď si ho môžete prísť zažať pre svoje domovy.

7. Do vašej pozornosti dávame, že z rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda sa v nedeľu 29. 12. 2019, teda na sviatok Svätej Rodiny (o dva týždne) uskutoční zbierka na pomoc obyvateľom, ktorí boli postihnutí tragédiou výbuchu plynu v bytovke v Prešove.

Čítať viac

2. adventný týždeň

Rozpis omší na 2. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok budeme sláviť sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je liturgicky presunutý z nedele. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši, keďže je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole popoludní o 16:30 a večer o 18:00.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Od utorka do soboty budú v našom farskom kostole Rorátne sv. omše. V utorok, štvrtok a soboturáno o 6:30 hod.,
stredu a piatokvečer o 18:00 hod.
Srdečne vás pozývame na tieto sv. omše. Nezabudnite prísť so zažatými sviecami v lampášoch.

5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na druhú katechézu do nášho farského kostola. Účasť je nutná.

6. Aj tento advent môžeme prispieť pre núdzne rodiny z našej farnosti zbierkou Vianočný dar. Pokladnička bude od dnešnej nedele vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vopred ďakujeme za vaše obety na tento cieľ.

Čítať viac

1. adventný týždeň

Rozpis omší na 1. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:30 do 18:00 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:15 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00 hod. Školská kaplnka Rodinná oblasť – vo štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)
Spovedanie a návšteva chorých – v piatok dopoludnia

3. Fatimská sobota – modlitba sv. ruženca a sv. omša bude vo farskom kostole a na filiálke Dlhé v obvyklom čase.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. Poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do zbierky pre farnosti na Ukrajine. Vyzbierali sa potraviny, školské pomôcky, ale aj finančné dary v hodnote 426,-€.

6. Na budúcu nedeľu budú vo farskom kostole chlapci z Charity ponúkať po sv. omšiach pečené vianočné srdiečka. Kúpou ich môžete podporiť.

7. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá vychádza na 8. decembra (budúca nedeľa), sa v tomto roku liturgicky prekladá na pondelok 9.12.2019, keďže adventná nedeľa má v slávení prednosť.

Čítať viac

34. cezročný týždeň

Rozpis omší na 34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila v našej farnosti spolu 569,16,-€ (Farský kostol 446,56 €, filiálka Dlhé 92,60 €, školská kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). Všetkým štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Do pozornosti dávame, že dnes (nedeľa) večer bude vysielať RTVS o 21:45 hod. na Dvojke dokument z cyklu „Narodení pre nebo“ o Troch svätých košických mučeníkoch. Odporúčame pozrieť si ho.

5. Budúcu sobotu budú v košickej katedrále celodiecézne rekolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy. Slávnostná sv. omša začne o 10:00 hod.

6. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krista Kráľa prosíme rodiny Čečkovu, Eliášovu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Dnešný deň (nedeľa) si pripomíname presne 30. výročie od chvíle tzv. Nežnej revolúcie. Na znak vďačnosti za dar slobody, ktorým sme dostali aj možnosť slobodne vyznávať svoju vieru, sa dnes podvečer o 17:00 hod. rozozvučia po celom Slovensku zvony našich kostolov.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

5. Nasledujúci piatok – sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 4. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

6. Od dnešnej do budúcej nedele je vyhlásený vo svete Týždeň duchovnej pomoci prenasledovaným kresťanom. Konkrétne sa do neho zapojíme aj v našej farnosti tým, že štvrtkovú adoráciu vo farskom kostole, aj na filiálke Dlhé obetujeme v modlitbách na tento úmysel.

7. Miništrantom dávame do pozornosti, že vo štvrtok o 16:00 hod. bude miništrantské stretnutie na fare.

8. Pozývame k pomoci deťom a chudobným z Ukrajiny zbierkou trvanlivých potravín, školských potrieb, hygienických potrieb a iných, alebo finančne. Bližšie informácie nájdete na plagáte. V stredu po večernej sv. omši od 19:00 do 19:30 bude možnosť doniesť tieto veci na faru zozadu, cez farský dvor.

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 33. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v celej našej košickej arcidiecéze Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorej výťažok sa používa na rôzne druhy sociálnej pomoci. Vopred ďakujeme za každý váš finančný dar.

3. Nasledujúcu sobotu 16. 11. o 9:30 hod. dopoludnia bude prvá katechéza pre rodičov našich prvoprijímajúcich detí. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden z rodičov spolu s dieťaťom na toto stretnutie.

4. Dávame zároveň do pozornosti, že Prvé sväté prijímanie tohtoročných tretiakov bude v našom farskom kostole 10. mája 2020 – na Piatu veľkonočnú nedeľu.

5. Povzbudzujeme tých, ktorí sa ešte chcú zapojiť do pečenia vianočných oblátok, že tak môžu urobiť. Oblátky sa pečú každý deň v rotunde od 7:00 hod.

6. V stredu 20. 11. budeme v Cirkvi prvýkrát po roku od blahorečenia sláviť spomienku Blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučenice. V sakristii farského kostola ponúkame k zakúpeniu knižočku – Deviatnik (Deväť dní s Ankou). Stojí 2,- € a výťažok pôjde na stavbu pastoračného domu vo Vysokej n/U. Prosíme, aby ste sa vo farskom kostole od utorka nasledujúceho týždňa pred večernou sv. omšou pomodlili okrem ruženca aj modlitbu tohto Deviatnika.

Čítať viac