Kategória: Oznamy

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovu, Rusnákovu a Struhárikovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Tým, ktorí sa prihlásili na sobotnú púť autobusom do Ružencovej záhrady oznamujeme, že autobus bude odchádzať od nášho farského kostola o 8.00 hod.

3. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na septembrový Pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zoznam na prihlásenie je vzadu na stolíku za lavicami.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na autobus, ktorý pôjde do Bratislavy na Pochod za život. Termín tejto akcie je 21. – 22. 9. (sobota a nedeľa). Prosíme, aby ste sa prihlásili čo najskôr, keďže je potrebné vybaviť aj ubytovanie!

3. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Všimnite si preto dobre čas svätých omší v tento deň. Kto by sa nemohol zúčastniť z vážnych dôvodov sv. omše vo štvrtok, tak už v stredu večer bude sv. omša zo sviatku!

4. V sobotu 24. augusta pripravujeme duchovnú púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pre členov Bratstva sv. ruženca z našej farnosti. Autobus je objednaný. Záujemcovia zapíšte sa do stredy v sakristii!

5. Na budúcu nedeľu budeme liturgicky sláviť výročie konsekrácie nášho farského Kostola sv. Františka. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Okrem toho bude sv. omša ešte o 8:00 hod.
Ranná sv. omša o 6:30 ani večerná o 18:30 hod. budúcu nedeľu nebudú!
Úmysel z rannej sv. omše o 6.30 bude odslúžený o 10.30. Vďaka za pochopenie.

6. Popoludní od 15:30 bude v areáli fary a kostola Farský deň, na ktorý vás srdečne pozývame. Zároveň veľmi prosíme aj gazdinky, aby napiekli a priniesli na spoločný stôl k agapé aj koláče.

Čítať viac

18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame, že dňa 22. septembra 2019 (v nedeľu) sa v Bratislave uskutoční národný Pochod za život. Je to dôležitá udalosť pre vyjadrenie nášho kresťanského postoja k ochrane života už od jeho počatia. Plánujeme preto zabezpečiť (tak ako pred tromi rokmi) autobus z našej farnosti, aby sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí. Kto by mal záujem zúčastniť sa, prosím napíšte sa čo najskôr do zoznamu na autobus. Zoznam bude položený vzadu vo farskom kostole na stolíku.

3. Pripomíname, že liturgická slávnosť Výročia konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka bude o dva týždne, v nedeľu 18. augusta. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Jozef Polák, farár vo farnosti Soľ. Od 15:30 hod. sa stretneme, ako každý rok, na našom farskom dni. Srdečne vás všetkých pozývame na sv. omšu, ako aj na stretnutie farskej rodiny. Zároveň prosíme aj o vašu finančnú podporu pre farský deň. Pokladnička na tento cieľ je za lavicami. Ďakujeme.

4. V stredu po večernej sv. omši pozývame členov Pastoračnej rady na stretnutie, ktoré bude venované príprave farského dňa.

5. Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: František Delly a Lenka Vasiľová, ohlasujú sa prvýkrát. Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude vo farskom kostole pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
Na filiálke Dlhéutorok od 17:15 do 18:00 hod. a v piatok od 16:45 do 17:30 hod.
Na filiálke Dlhé bude v piatok sv. omša už o 17:30 hod.!
Chorých budeú naši kňazi spovedať ako je zvykom na prvý piatok dopoludnia.
Na prvú sobotu budú sv. omše spojené s Fatimským ružencom vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako zvyčajne.

3. Na Prvý piatok v tomto mesiaci (2. augusta) pripadá v tomto roku zároveň „Porciunkula“. Vo všetkých farských kostoloch možno získať v tento deň úplné odpustky, čo sa viaže historicky na odkaz sv. Františka a možnosť získať odpustky pre pútnikov, ktorí prichádzali do kostola „Anjelskej Panny Márie“ v Assisi.
V súčasnosti to už platí pre všetky farské kostoly sveta.
Skutky predpísané na získanie odpustkov v tento deň sú: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, vyznanie viery – Verím v Boha, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
U nás vo farskom kostole bude zároveň na Prvý piatok v mesiaci vystavená sviatosť Oltárna k adorácii od 15:00 hod.

4. Do vašej pozornosti dávame, že tohtoročný Farský deň bude v nedeľu 18. augusta, keď budeme pri sv. omši sláviť 22. výročie posviacky nášho farského kostola. O ďalších informáciách ešte budeme informovať.. Zároveň vás prosíme aj o finančnú podporu formou zbierky na farský deň. Krabička na dary je položená vzadu za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vašu ochotu prispieť.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovu. Mudrákovu a Rákocyovu . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame oznam, že vo Vysokej nad Uhom sa na budúcu sobotu, 20. 7. 2019, uskutoční 8. Pútnická sobota. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude pokračovať ďalším duchovným programom, ktorý vyvrcholí sv. omšou o 18:00 hod. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske.

3. Farnosť Slovenská Kajňa dáva do pozornosti, že v týchto letných mesiacoch, budú sa sláviť sv. omše pre rekreantov na Domaši – časť Dobrá, a to každú nedeľu o 10:30 hod. (začínajú dnešnou nedeľou). Kto z vás bude tráviť dovolenku na tomto mieste, nezabudnite na sv. omšu.

Čítať viac

13. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. nedeli prosíme rodinu Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Na ďalší týždeň, k 15. nedeli prosíme
    rodinu Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
  2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude vo farskom kostole sv. Františka od pondelka do štvrtka – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Na filiálke Dlhé v utorok od 17:00 do 18:00 hod.
  3. Prvá sobota v mesiaci spojená s modlitbou Večeradla sa bude sláviť v zvyčajnom čase vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
  4. Do pozornosti vám dávame, že sa organizuje autobus na arcidiecéznu odpustovú púť do Gaboltova, ktorá vyvrcholí v nedeľu 21. júla. Autobus pôjde od nášho farského kostola v nedeľu 21. 7. ráno o 5:00 hod. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii. Program odpustu bude vyvesený na nástenke.
  5. Od nasledujúcej piatkovej slávnosti sv. Cyrila a Metoda( kedy budú sv. omše ako v nedeľu) do konca prázdnin, budú sv. omše vo farskom kostole v nedeľu a vo sviatky v tzv. letnom režime – 6:30, 8:00, 9:30, 18:30 hod. Všimnite si túto zmenu!
  6. Časopis Poverello bude vydávaný počas prázdnin každú druhú nedeľu. Rovnako počas prázdnin nebudú úradné hodiny v kancelárii. Všetky záležitosti je možné si vybaviť po každej sv. omši počas týždňa (krsty, pohreby, sobáše, náuky …)

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Blíži sa koniec školského roka. Pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v tomto týždni pred sv. omšami vyspovedali. V piatok pri večerných sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude Te Deum – poďakovanie Pánu Bohu za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto školskom roku. Pozývame na túto sv. omšu všetkých žiakov a študentov.

3. Pripomíname, že v sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú vo farskom kostole o 8:00 a 9:30 hod. a večer o 18:30 hod. O 11:00 hod. sv. omša nebude!!! Na filiálkach budú sv. omše tak, ako v nedeľu.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude na filiálke Dlhé odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach. Pozývame vás na túto slávnosť. Z tohto dôvodu nebude v nedeľu o 11:00 hod. sv. omša vo farskom kostole.

5. V piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať pred odpustovou slávnosťou na Dlhom. Môžeme to využiť a tak získať úplné odpustky, ktoré sú spojené s touto slávnosťou.

6. Spoločenstvo Modlitby Matiek vás srdečne pozýva na trojdnie, ktoré sa uskutoční od 28. – 30. 6. V piatok po omši o 19:30, v sobotu po omši o 10:30 a v nedeľu po sv. ruženci o 14:30.

7. Do vašej pozornosti dávame, že dekrétom o. arcibiskupa Bernarda Bobera k 1. júlu odchádza z našej farnosti p. kaplán Mathias Gočik a prichádza p. kaplán Michal Bodnár, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Košice – Krásna. Rozlúčka s p. kaplánom Mathiasom bude na budúcu nedeľu – vo farskom kostole pri sv. omši ráno o 8:00 hod. a tiež na filiálke Dlhé pri odpustovej sv. omši. V školskej kaplnke v sobotu pri sv. omši o 11.00 hod. Ďakujeme p. kaplánovi za trojročné pastoračné pôsobenie, ako aj bratské kňazské spoločenstvo a vyprosujeme mu potrebné milosti pre službu a ďalšie pôsobenie v Univerzitnom pastoračnom centre Košice.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostolanasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

3. Zbierka na masmédiá z minulej nedele činila spolu 612,72 € (farský kostol – 496,55 €, filiálka Dlhé 68,70 €, filiálka Rodinná Oblasť 47,51 €). Vyslovujemeúprimné Pán Boh zaplať za finančnú pomoc na tento cieľ.

4. Z prvého sv. prijímania ostali v sakristii ešte sviečky a košieľky na vyzdvihnutie – poprosíme rodiny Čonkovú, Balintovú, Puškárovú, Malikovú, Panákovú, Zachárovú a Babinčákovú aby si ich prišli prevziať. Taktiež ostala jedná kronika bez mena, je fialová s výkresmi – prosíme rovnako si ju prevziať. Tiež prosíme rodiny prvoprijímajúcich, ktorí ešte nevrátili alby z prvého sv. prijímania, aby ich priniesli do sakristie a odovzdali osobne pani kostolníčke. Ďakujeme.

5. Prosíme všetkých záujemcov o náš letný detský tábor, ktorí zatiaľ zaplatili len zálohu, aby čo najskôr doplatili celú sumu a tých, ktorí ešte neodovzdali prihlášku, aby ju urýchlene odovzdali aj s poplatkom, keďže už je po termíne určenom na príjem prihlášok.

6. Pozývame vás, vo štvrtok na eucharistickú procesiu našim mestom, ktorá sa koná každý rok na sviatok Božieho Tela a Krvi. Začneme sv. omšou o 15:15 hod. a o 16:15 hod. začne procesia prvým oltárikom v našom farskom kostole. Pripoja sa k nám kňazi a veriaci rímsko a gréckokatolíckych farností z mesta. Prosíme, aby na procesiu prišli aj prvoprijímajúce deti s lupienkami kvetov, ako je zvykom.

7. Od nasledujúceho piatku začneme na našej filiálke na Dlhom modlitbu Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá bude 30. júna. Modliť sa budeme každý deň o 18:00 hod. (okrem nedele, keď bude Deviatnik po popoludňajšej pobožnosti). Nájdime si čas na túto duchovnú prípravu.

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej Trojice prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Duchovný otec a veriaci z ukrajinskej farnosti Velkyj Bereznyj nám vyslovujú úprimnú vďaku za veľkú štedrosť pri zbierke na opravu strechy ich kostola, ktorá bola minulú nedeľu. Vyzbieralo sa spolu 3400,-€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok večer po sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

4. Do pozornosti dávame, že v sobotu 15. júna bude vo Vysokej nad Uhom Siedma pútnická sobota. Program tejto pútnickej soboty si môžete pozrieť na plagáte na výveske.

5. Na budúcu sobotu bude v Prešov v Mestskej športovej hale evanjelizačná konferencia OHEŇ, ktorá začne o 9:00. Viac informácií je na tomto odkaze.

6. Nasledujúci piatok a sobotu budú v košickej katedrále o 10:00 hod. vysviacky. V piatok diakonská a v sobotu kňazská. Všetci sme pozvaní. Pamätajme na nových diakonov a kňazov vo svojich modlitbách.

7. Nasledujúci piatok bude mládežnícka sv. omša, ktorá býva vo farskom kostole, v prípade priaznivého počasia tento krát vonku v priestore farského dvora (ako to býva zvykom každý rok v júni).

8. Dnes je v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Vyslovujeme vďaku za každý váš dar na tento cieľ.

9. Upozorňujeme na sv. omšu v sobotu ráno – v tlačenom Poverelle je chybne napísané o 6:30 – omša je o 7:00.

Čítať viac

7. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku birmovancom a ich rodičom, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pri sv. omšiach v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať vopred za obety na tento cieľ.

3. Budúci týždeň Letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod. a večer od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – vo štvrtok od 9:00 hod. spolu so žiakmi Cirkevnej školy.

5. V sobotu o 18:30 hod. bude v našom farskom kostole slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Pozývame vás na túto sv. omšu vo väčšom počte modliť sa o dary Ducha Sv. pre každého z nás, ako aj celú našu farnosť.

6. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. budú v Bazilike Narodenia Panny Márie primície novokňaza o. Juraja Tirpáka. Pozývame vás na túto slávnosť.

7. Budúcou nedeľou – slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie.

Čítať viac