5. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Fialovú, Fecenkovú, Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi 20€, 50€, a 200€ a bohuznáma na opravu strechy 50€.  Pán Boh zaplať.

3. V nedeľu (17.3.2024) je vo farskom kostole zbierka na opravu strechy a výmenu krytiny na našej Pastoračnej budove – Rotunde. Dôvodom opravy je havarijný stav súvisiaci so zatekaním do budovy. Práce by sa mali začať o týždeň. Prosíme preto o štedrosť pri tejto zbierke. Vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar.

4. Nedeľa (24.3.2024) je Kvetnou nedeľou. Pred začatím svätých omší sa požehnávajú ratolesti, ktoré prosíme, aby ste si priniesli so sebou do kostola. Požehnanie ratolestí so slávnostným sprievodom od kríža pri parkovisku bude pred sv. omšou o 11:00 hod.

5. V týždni pred Veľkonočnými sviatkami budeme spovedať chorých. Tento týždeň (18. – 22.3.2024) môžete v sakristii nahlásiť chorých, ktorí sa chcú vyspovedať a ku ktorým nechodíme každý prvý piatok.

6. V utorok po večernej sv. omši vo farskom kostole bude stretnutie Pastoračnej rady. Jej členov prosíme o účasť.

7. Každú pôstnu nedeľu o 14:00 hod. je vo farskom kostole cyklus Pôstnych kázní na tému: Sviatosť zmierenia.
Po skončení kázne je o 14:30 hod. Krížová cesta.

8. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2024

Pondelok 18.3.2024
16:30 – 17:30
Kučín, Poša, Rakovec n.O.

Utorok 19.3.2024
Na tento deň pripadá slávnosť sv. Jozefa, preto nespovedáme.

Streda 20.3.2024
16:30 – 17:30
Nižný Hrabovec, Vranov n.T. – Dlhé

Štvrtok 21.3.2024
16:00 – 17:30
Hencovce

Piatok 22.3.2024
16:00 – 17:30
Nižný Hrušov

Sobota 23.3.2024
9:00 – 11:30 & 14:30 – 17:00
Vranov n.T. – Juh

Nedeľa 24.3.2024
15:00 – 17:30
Vranov n.T. – Sever Bazilika

Keďže od pondelka naši kňazi budú spovedať po okolí, tak pred večernými sv. omšami nebudú spovedať vo farskom kostole.