2. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Apríl je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi po 50€, dvaja bohuznámi po 100€, bohuznáma 20€, bohuznáma 300€ a z pohrebu Andrei Antušovej 50€. Na opravu strechy darovalo Ružencové bratstvo 200€ a dvaja bohuznámi po 100€. Pán Boh zaplať.

4. Zbierka na opravu strechy farskej budovy Rotunda činila spolu 3478,60€. Úprimné Pán Boh zaplať každému, kto prispel.

5. Zbierka „Veľkonočný dar“ pre núdznych z našej farnosti bola spolu 2070€. Pred sviatkami bola rozdelená. Ďakujeme všetkým darcom.

6. Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti spolu 1744€ (farský kostol 1357€, filiálka Dlhé 387€). Pán Boh zaplať všetkým darcom. Výnos tejto zbierky bude použitý na potrebu starostlivosti o posvätné miesta vo Svätej Zemi.

7. Nedeľa 7.4.2024 je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Od 15:00 bude vystavená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole. Budeme sa spoločne modliť v Hodine Božieho milosrdenstva. Eucharistická adorácia potrvá do večernej sv. omše (o 18:30). Pozývame vás k spoločnej i osobnej modlitbe.

8. V pondelok 8.4.2024 budeme sláviť sviatok Zvestovania Pána. Táto liturgická slávnosť je tohto roku presunutá z pondelka Svätého týždňa, kedy sa nemohla sláviť.

9. V utorok 9.4.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

10. Spoločenstvo Rodinkovo organizuje duchovnú obnovu s názvom rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 19. – 21.4.2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez tento odkaz. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.