Úradné hodiny

v čase prázdnin po večerných sv. omšiach, inak:
pondelok – štvrtok:  16:00 – 17:00h
piatok: 10:00 – 11:00h