Upratovanie kostola

  • Mená rodín, ktoré sa prihlásili do služby upratovania chrámu a majú farský kostol upratovať k najbližšej nedeli, sú zverejňované v oznamoch na hlavnej stránke našej farnosti.

  • Ponúknite aj Vy svoje ruky ku pravidelnej údržbe chrámu v Sakristii, aby bol náš kostol vždy pekný a my sme sa tam cítili príjemne.