Kontakt

Farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh

Nám. Jána Pavla II. 2447/21,

09301 Vranov nad Topľou

Email: rkcvranovjuh@gmail.com

Telefón: 057/4464370

IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058