Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
09.05.2020Sobota – vigília18:30Benčo, Ocilková
10.05.20205. veľkonočná nedeľa08:00Vavrek, Vavreková
10.00Benčo, Fecenková
 11:00Novák, Antolíková
  18:30Chytra, Sabolová
16.05.2020Sobota – vigília18:30Josipčuk, Klapák
17.05.20206. veľkonočná nedeľa08:00Uriga, Harakaľová
09:30Demčák, Plančárová
 11:00Ištok, Ištoková
  18:30Ocilková, Sztraka
21.05.2020Nanebovystúpenie Pána16:30Smolej, Smolejová
23.05.2020Sobota – vigília18:30Vaterka, Vaterková
24.05.20207. veľkonočná nedeľa08:00Ivanko, Ivanková
09:30Benčo, Fecenková
 11:00Kľučar, Kľučarová
  18:30Klapák, Josipčuk
30.05.2020Sobota – vigília18:30Novák, Sinčáková
31.05.2020Svätodušná nedeľa – Turíce08:00Smolej, Smolejová
Zoslanie Ducha Svätého09:30Demčák, Plančárová
 11:00Kočiš, Štefanková
  18:30Chytra, Sabolová
06.06.2020Sobota – vigília18:30Josipčuk, Klapák
07.06.202010. nedeľa v cezročnom období08:00Chytra, Sabolová
Najsvätejšia Trojica09:30Jenčo, Jenčová
 11:00Klapák, Klapáková
  18:30Benčo, Ocilková
13.06.2020Sobota – vigília18:30Novák, Vaterka
14.06.202011. nedeľa v cezročnom období08:00Vavrek, Vavreková
09:30Sztraka, Sztraková
 11:00Vaterka, Vaterková
  18:30Josipčuk, Sinčáková
20.06.2020Sobota – vigília18:30Chytra, Sabolová
21.06.202012. nedeľa v cezročnom období08:00Uriga, Harakaľová
09:30Babej, Babejová
 11:00Ištok, Ištoková
  18:30Sztraka, Antolíková
27.06.2020Sobota – vigília18:30Novák, Sinčáková
28.06.202013. nedeľa v cezročnom období08:00Ivanko, Ivanková
09:30Benčo, Fecenková
 11:00Kľučar, Kľučarová
  18:30Vaterka, Vaterková
29.06.2020Sv. Peter a Pavol, apoštoli16:30Vavrek, Vavreková