Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
3.6.2021Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)6:30Harakaľová, Plančárová
17:00Ocilková, Vaterka
18:30Vavrek, Vavreková
5.6.2021Sobota – vigília17:00Sabolová, Josipčuk
18:30Fecenková, Benčo
6.6.202110. nedeľa v cezročnom obodbí „B“8:00Smolej, Smolejová
9:30Sztraka, Sztraková
11:00Kľučár, Kľučárová
18:30Vaterka, Vaterková
12.6.2021Sobota – vigília17:00Rostecká, Klapák
18:30Novák, Sinčáková
13.6.202111. nedeľa v cezročnom období „B“8:00Sabolová, Chytra
9:30Babej, Babejová
11:00Josipčuk, Antolíková
18:30Bíž, Bížová
19.6.2021Sobota – vigília17:00Smolej, Smolejová
18:30Fecenková, Benčo
20.6.202112. nedeľa v cezročnom období „B“8:00Vavrek, Vavreková
9:30Jenčo, Jenčová
11:00Štefanková, Kočiš
18:30Sinčáková, Chytra
26.6.2021Sobota – vigília17:00Ocilková, Sztraka
18:30Novák, Sabolová
27.6.202113. nedeľa v cezročnom období „B“8:00Harakaľová, Uriga
9:30Benčo, Plančárová
11:00Ištok, Ištoková
18:30Klapák, Klapáková
29.6.2021Sv. Peter a Pavol, apoštoli6:30Harakaľová, Josipčuk
17:00Kľučár, Kľučárová
18:30Jenčo, Jenčová
03.07.21Sobota – vigília18:30Novák, Sabolová
04.07.2114. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Josipčuk, Harakaľová
8:00Vavrek, Vavreková
9:30Sztraka, Sztraková
18:30Benčo, Sinčáková
05.07.21sv. Cyril a Metod6:30Sabolová, Uriga
8:00Smolej, Smolejová
9:30Babej, Babejová
18:30Vaterka, Vaterková
10.07.21Sobota – vigília18:30Rostecká, Klapák
11.07.2115. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Harakaľová, Chytra
8:00Kľučár, Kľučárová
9:30Jenčo, Jenčová
18:30Ištok, Ištoková
17.07.21Sobota – vigília18:30Fecenková, Benčo
18.07.2116. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Babej, Babejová
8:00Smolej, Smolejová
9:30Klapák, Klapáková
18:30Kočiš, Ocilková
24.07.21Sobota – vigília18:30Novák, Sinčáková
25.07.2117. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Sabolová, Uriga
8:00Vavrek, Vavreková
9:30Plančárová, Demčák
18:30Antolíková, Klapák
31.07.21Sobota – vigília18:30Smolej, Smolejová
01.08.2118. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Harakaľová, Josipčuk
8:00Kľučár, Kľučárová
9:30Kočiš, Štefanková
18:30Sinčáková, Novák
07.08.21Sobota – vigília18:30Fecenková, Benčo
08.08.2119. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Sabolová, Chytra
8:00Vaterka, Vaterková
9:30Klapák, Klapáková
18:30Ištok, Ištoková
14.08.21Sobota – vigília18:30Rostecká, Klapák
15.08.2120. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Babej, Babejová
Nanebovzatie Panny Márie8:00Smolej, Smolejová
9:30Sztraka, Sztraková
18:30Biž, Bížová
17.08.2124. výročie konsekrácie kostola18:30Babej, Babejová
21.08.21Sobota – vigília18:30Ocilková, Chytra
22.08.2121. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Harakaľová, Josipčuk
8:00Vavrek, Vavreková
9:30Jenčo, Jenčová
18:30Ištok, Ištoková
28.08.21Sobota – vigília18:30Antolíková, Novák
29.08.2122. nedeľa v cezročnom období „B“6:30Sabolová, Uriga
8:00Kľučár, Kľučárová
9:30Plančárová, Demčák
18:30Biž, Bížová