Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
01.01.2020Panna Mária Bohorodička09:30Babej, Babejová
 Nový rok11:00Vaterka, Vaterková
  18:30Klapák, Chytra
04.01.2020Sobota – vigília18:30Ištok, Ištoková
05.01.20202. nedeľa po Narodení Pána08:00Uriga, Harakaľová
09:30Demčák, Plančárová
  11:00Klapák, Klapáková
  18:30Sztraka, Sztraková
06.01.2020Zjavenie Pána – Traja králi08:00Vavrek, Vavreková
09:30Jenčo, Jenčová
  11:00Novák, Antolíková
  18:30Benčo, Sabolová
11. 1. 2020Sobota – vigília18:00Josipčuk, Klapák
12. 1. 2020Krst Pána08:00Chytra, Sabolová
1. nedeľa v cezročnom období „A“09:30Demčák, Plančárová
 11:00Kočiš, Štefanková
  18:30Sztraka, Ocilková
18. 1. 2020Sobota – vigília18:00Ištok, Ištoková
19. 1. 20202. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Smolej, Smolejová
09:30Sztraka, Sztraková
 11:00Klapák, Klapáková
  18:30Benčo, Sinčáková
25. 1. 2020Sobota – vigília18:00Novák, Sabolová
26. 1. 20203. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Ivanko, Ivanková
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA09:30Babej, Babejová
 11:00Vavrek, Vavreková
  18:30Klapák, Klapáková
1. 2. 2020Sobota – vigília18:00Sztraka, Sinčáková
2. 2. 20204. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Uriga, Harakaľová
 Obetovanie Pána – Hromnice09:30Benčo, Fecenková
11:00Vaterka, Vaterková
  18:30Chytra, Sabolová
8. 2. 2020Sobota – vigília18:00Klapák, Ocilková
9. 2. 20205. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Josipčuk, Sabolová
09:30Jenčo, Jenčová
 11:00Novák, Antolíková
  18:30Benčo, Vaterka
15. 2. 2020Sobota – vigília18:00Chytra, Sinčáková
16. 2. 20206. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Smolej, Smolejová
09:30Demčák, Plančárová
 11:00Kočiš, Štefanková
  18:30Josipčuk, Klapák
22. 2. 2020Sobota – vigília18:00Ištok, Ištoková
23. 2. 20207. nedeľa v cezročnom obodbí „A“08:00Ivanko, Ivanková
09:30Sztraka, Sztraková
 11:00Klapák, Klapáková
  18:30Benčo, Sabolová
26. 2. 2020Popolcová streda16:30Smolej, Smolejová
29. 2. 2020Sobota – vigília18:00Vaterka, Novák
1. 3. 20201. pôstna nedeľa „A“08:00Uriga, Harakaľová
09:30Babej, Babejová
 11:00Vavrek, Vavreková
  18:30Chytra, Sinčáková
7. 3. 2020Sobota – vigília18:00Novák, Sinčáková
8. 3. 20202. pôstna nedeľa „A“08:00Chytra, Sabolová
09:30Benčo, Fecenková
 11:00Vaterka, Vaterková
  18:30Sztraka, Josipčuk
14. 3. 2020Sobota – vigília18:00Vaterka, Ocilková
15. 3. 20203. pôstna nedeľa „A“08:00Smolej, Smolejová
09:30Jenčo, Jenčová
 11:00Novák, Antolíková
  18:30Benčo, Sabolová
21. 3. 2020Sobota – vigília18:00Chytra, Sabolová
22. 3. 20204. pôstna nedeľa „A“08:00Ivanko, Ivanková
 Radostná Laetare09:30Demčák, Plančárová
11:00Kočiš, Štefanková
  18:30Sztraka, Klapák
25. 3. 2020Zvestovanie Pána16:30Smolej, Smolejová
28. 3. 2020Sobota – vigília18:00Ištok, Ištoková
29. 3. 20205. pôstna nedeľa „A“08:00Uriga, Harakaľová
 Čierna, smrtná09:30Sztraka, Sztraková
11:00Klapák, Klapáková
  18:30Benčo, Sabolová