Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
01. 09. 201922. nedeľa v cezročnom období08:00Uriga, Sabolová
09:30Sztraka, Sztraková
 11:00Novák, Antolíková
  18:30Chytra, Sinčáková
07.09.2019Sobota – vigília18:30Josipčuk, Klapák
08.09.201923. nedeľa v cezročnom období „C“08:00Harakaľová, Uriga
09:30Vavrek, Vavreková
odpust v BazilikeXX
18:30Sztraka, Sinčáková
14.09.2019Sobota – vigília18:30Vaterka, Novák
08:00Ivanko, Ivanková
15.09.201924. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Demčák, Fecenková
Sedembolestná Panna Mária11:00Kočiš, Štefanková
patrónka Slovenska18:30Benčo, Sinčáková
21.09.2019Sobota-vigília18:30Chytra, Sabolová
08:00Smolej, Smolejová
22.09.201925. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Benčo, Plančárová
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Klapák, Klapáková
28.09.2019Sobota – vigília18:30Sztraka, Ocilková
08:00Chytra, Sabolová
29.09.201926. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Jenčo, Jenčová
11:00Klapák, Klapáková
18:30Josipčuk, Josipčuková
05.10.2019Sobota – vigília18:30Smolej, Smolejová
06.10.201927. nedeľa v cezročnom období „C“08:00Ivanko, Ivanková
Odpustová slávnosť sv. Františka10:30Benčo, Antolíková
(zmena programu vyhradená)18:30?Chytra, Sinčáková
12.10.2019Sobota – vigília18:30Smolej, Smolejová
08:00Josipčuk, Josipčuková
13.10.201928. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Sztraka, Sztraková
11:00Novák, Antolíková
18:30Klapák, Josipčuk
19.10.2019Sobota – vigília18:30Novák, Sabolová
08:00Uriga, Harakaľová
20.10.201929. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Babej, Babejová
Misijná nedeľa11:00Vaterka, Vaterková
18:30Sztraka, Antolíková
26.10.2019Sobota – vigília18:30Chytra, Sinčáková
08:00Ivanko, Ivanková
27.10.201930. nedeľa v cezročnom období „C“09:30Benčo, Fecenková
11:00Vavrek, Vavreková
18:30Josipčuk, Josipčuková
31.10.2019Vigília sviatku Všetkých svätých18:30Benčo, Ocilková