Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
23. 3. 2019Sobota - vigília18:00Novák, Sinčáková
24. 3 .20193. pôstna nedeľa "C"08:00Harkaľová, Uriga
09:30Demčák, Plančárová
11:00Kočiš, Štefanková
18:30Benčo, Vaterka
25. 3. 2019Zvestovanie Pána16:30Ocilková, Vaterka
18:30Vavrek, Vavreková
31. 3. 20194. pôstna nedeľa "C" Radostná Laetare08:00Josipčuk, Josipčuková
09:30Benčo, Fecenková
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Klapák, Klapáková
6. 4. 2019Sobota - vigília18:00Sztraka, Sztraková
7. 4. 20195. pôstna nedeľa „C“ , čierna, smrtná08:00Smolej, Smolejová
09:30Babej, Babejová
11:00Klapák, Klapáková
18:30Benčo, Plančárová
13. 4. 2019Sobota - vigília18:00Benčo, Novák
14. 4. 2019Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná08:00Ivanko, Ivanková
09:30 Sztraka, Sztraková
11:00Novák, Antolíková
18:30Chytra, Sabolová
18. 4. 2019Zelený štvrtok18:00Benčo, Ocilková
19. 4. 2019Veľký piatok15:00Vaterka, Vaterková
20. 4. 2019Biela sobota19:30Kočiš, Sabolová, Antolíková, Sztraka, Fecenková
21. 4. 2019VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C" Pánovho zmŕtvychvstania08:00Harakaľová, Uriga
09:30Jenčo, Jenčová
11:00Vavrek, Vavreková
18:30Sztraka, Sinčáková
22. 4. 2019Veľkonočný pondelok08:00Chytra, Sabolová
09:30Babej, Babejová
11:00Kočiš, Štefanková
18:30Klapák, Josipčuk
27. 4. 2019Sobota - vigília18:00Novák, Ocilková
28. 4. 20192. veľkonočná nedeľa "C" Nedeľa Božieho milosrdenstva08:00Ivanko, Ivanková
09:30Demčák, Plančárová
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Benčo, Sinčáková
4. 5. 2019Sobota - vigília18:00Chytra, Sabolová
5. 5. 20193. veľkonočná nedeľa "C"08:00Harakaľová, Uriga
09:30Sztraka, Sztraková
11:00Klapák, Klapáková
18:30Josipčuk, Josipčuková
11. 5. 2019Sobota - vigília18:00Sztraka, Sztraková
12. 5. 20194. veľkonočná nedeľa "C" Nedeľa Dobrého pastiera08:00Smolej, Smolejová
09:30Benčo, Fecenková
11:00Novák, Antolíková
18:30Kočiš, Vaterka
18. 5. 2019Sobota - vigília18:00Benčo, Sinčáková
19. 5. 20195. veľkonočná nedeľa "C"08:00Josipčuk, Josipčuková
09:30Jenčo, Jenčová
11:00Kočiš, Štefanková
18:30Chytra, Sabolová
25. 5. 2019Sobota - vigília18:00Novák, Plančárová
26. 5. 20196. veľkonočná nedeľa "C"08:00Harakaľová, Uriga
10:00Rodičia prvoprijímajúcich detí
11:00?Vavrek, Vavreková
18:30Kočiš, Antolíková
30. 5. 2019Nanebovstúpenie Pána16:30Vaterka, Ocilková
18:30Sztraka, Benčo
1. 6. 2019Sobota - vigília18:30Novák, Fecenková
2. 6. 20197. veľkonočná nedeľa "C" Mediálna nedeľa08:00Ivanko, Ivanková
09:30Demčák, Plančárová
11:00Vaterka, Vaterková
18:30Klapák, Klapáková