Rozpis lektorov

Lektor slúži čítaním Božieho slova nielen v nedele a sviatky, ale aj počas týždňa – ponúknite svoju službu v sakristii a sledujte prípadné zmeny programu.

DeňSviatokČasLektori
21.05.2022Sobota – vigília18:00 Vaterka, Ocilková
22.05.20226. veľkonočná nedeľa „C“08:00 Vavrek, Vavreková
09:30 Sztraka, Sztraková
11:00 Klapák, Klapáková
18:30 Chytra, Sinčáková
26.05.2022Nanebovystúpenie Pána16:30 Smolej, Smolejová
18:00 Ištok, Ištoková
28.05.2022Sobota – vigília18:00 Novák, Fecenková
29.05.20227. veľkonočná nedeľa „C“08:00 Harakaľová, Uriga
Mediálna nedeľa09:30 Benčo, Plančárová
11:00 Kočiš, Štefanková
18:30 Bíž, Bížová
04.06.2022Sobota – vigília18:00 Ištok, Ištoková
05.06.2022Svätodušná nedeľa – Turíce08:00 Chytra, Sabolová
Zoslanie Ducha Svätého09:30 Jenčo, Jenčová
11:00 Kľučar, Kľučarová
18:30 Klapák, Sinčáková
11.06.2022Sobota – vigília18:00 Josipčuk, Fecenková
12.06.202211. nedeľa v cezročnom období „C“08:00 Smolej, Smolejová
Najsvätejšia Trojica09:30 Benčo, Plančárová
11:00 Klimčo, Antolíková
18:30 Bíž, Bížová
16.06.2022Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)18:30 Klapák, Klapáková
19.06.2022Sobota – vigília18:00 Vaterka, Sabolová
19.06.202212. nedeľa v cezročnom období „C“08:00 Harakaľová, Uriga
09:30 Babej, Babejová
11:00 Vaterka, Vaterková
18:30 Ištok, Ištoková
25.06.2022Sobota – vigília18:00 Smolej, Smolejová
26.06.202213. nedeľa v cezročnom období „C“08:00 Vavrek, Vavreková
09:30 Sztraka, Sztraková
11:00 Kočiš, Štefanková
18:30 Novák, Rusnáková
29.06.2022sv. Peter a Pavol (streda)16:30Vavrek, Vavreková
18.30 Bíž, Bížová