6. cezročný týždeň

Rozpis omší na 6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v priestoroch fary.

3. V sobotu dopoludnia o 9:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary prvý blok sobášnych náuk pre snúbenecké páry, ktoré príjmu sv. manželstva v tomto roku. Témou náuk bude Povolanie k manželstvu a Kresťanská vierouka. Pozývame snúbencov, ktorí nemajú dohodnuté náuky, či kurzy na iných miestach, aby sa zúčastnili týchto náuk.

4. Pripomíname, že nasledujúcu sobotu 22. februára budeme organizovať Farskú veselicu. Bude sa konať v priestoroch ZŠ Lúčna a začiatok je stanovený na 19:00 hod. V sakristii farského kostola sú ešte lístky a je posledná možnosť zakúpiť si ich. Zároveň sa potešíme aj tomu, ak darujete svoj dar do tomboly na tento náš ples.

5. Opäť dávame do pozornosti, že sa môžete prihlasovať na farskú púť do Talianska, ktorú organizujeme v rámci jubilejného Loretánskeho roka. Dátum púte je 24. – 31. mája. Cena púte – 430 € na osobu. Prihlasovanie je v sakristii.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

Rozpis omší na 5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bertovu, Kundravu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok, na spomienku Panny Márie Lurdskej, je 28. Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach bude vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážnejšie chorý, resp. chronicky chorý a zhoršil sa mu zdravotný stav.

3. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov vo farskom kostole.

4. V sobotu o 9:00 hod. sa uskutoční vo farskom kostole ďalšia katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí so svojimi deťmi. Účasť rodičov je dôležitá (nutná).

5. Pripomíname, že o dva týždne v sobotu – 22. februára, sa uskutoční Farská veselica. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii farského kostola (20€).

6. Do pozornosti dávame znova aj oznam, že od 24. 5. do 31. 5. chceme zorganizovať duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Zapísať sa na púť je možné v sakristii.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

Rozpis omší na 4. cezročný týždeň.

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – V pondelok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)

3. Do pozornosti opäť dávame fašiangovú Farskú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. februára od 19:00 hod. v školskej jedálni na ZŠ Lúčna. Vstupné 20,- €. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii, môžete si ich zakúpiť. Zároveň prosíme o podporu darcov, ktorí by chceli prispieť do tomboly.

4. Pripomíname, že v sakristii kostola sa môžete prihlásiť na duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorá sa uskutoční od 24.5. do 31. 5. 2020.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

Rozpis omší na 3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovu, Oravcovu a Kislíkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca a sv. omša v zvyčajnom čase ráno vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.

3. Na budúcu nedeľu bude sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Na sv. omšu si prineste sviece, ktoré požehnáme.

4. Na začiatku pôstneho obdobia začne katechumenát (príprava) dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí – krstu, birmovania a eucharistie. Ak viete o niekom, kto by chcel byť pokrstený a má nad 14 rokov, prosíme, nech sa nahlási vo farskej kancelárii do polovice februára. Príprava bude trvať asi jeden rok.

5. V tomto jubilejnom Loretánskom roku, ktorý vyhlásil Sv. Otec František, plánujeme púť veriacich do Talianska – Loreto, San Giovanni Rotondo a viaceré ďalšie miesta. Púť sa uskutoční v termíne 24. – 31. mája. Srdečne vás pozývame. Bližšie podrobnosti púte budú oznámené na budúcu nedeľu. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť v sakristii.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

Rozpis omší na 2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovu, Zámborsku a Dzurkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pozývame deti na utorkové detské stretnutia v katechetickej miestnosti, ktoré sa začínajú o 15:30. Tešia sa na vás animátori.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole pravidelné štvrťročné spoločné modlitby Modlitieb matiek. Pozývame všetky matky, terajšie, ako aj tie budúce, ktoré sa na úlohu matiek ešte len pripravujú.

6. Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa uskutoční spoločná Ekumenická pobožnosť všetkých cirkví z nášho mesta. Modliť sa budeme na úmysel za jednotu kresťanov. Pobožnosť bude v evanjelickom chráme Ducha Svätého.

7. Aj počas týchto fašiangov, konkrétne v sobotu 22. februára, v jedálni na Lúčnej, bude Farská veselica. Vstupné je 20€. Lístok je možné zakúpiť v sakristii

8. Od piatku do soboty – 24. 1. – 25. 1. 2020 sa uskutoční duchovná obnova žiakov 6. ročníka základných škôl z našej farnosti. Deti, ktoré sa jej chcú zúčastniť, si môžu zobrať prihlášku na vyplnenie. Prihlášky sú vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vyplnené prihlášky prineste do stredy.

Čítať viac

1. cezročný týždeň

Rozpis omší na 1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezornčej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. V utorok po večernej sv. omšibude Biblické stretnutie na fare.

4. Od 18. do 25. januára bude v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia spoločná katechéza rodičov pred 1. sv. prijímaním ich detí. Účasť rodičov na týchto stretnutiach je dôležitá.

6. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na pomoc pastorácie mládeže v UPC resp. v ACM. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

7. Do pozornosti predovšetkým birmovancom, ako aj ich blízkym dávame informáciu, že sv. birmovania sa bude v našej farnosti v tomto roku vysluhovať dňa 13. júna (sobota) o 11:00 hod. Zároveň prosíme všetkých birmovancov, ktorí pôjdu v júni na birmovku (2. ročník prípravy), aby prišli v piatok na sv. omšu a po nej zostali v kostole na krátke stretnutie. Účasť všetkých birmovancov v piatok je nevyhnutná!

Čítať viac

3. vianočný týždeň

Rozpis omší na 3. vianočný týdeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krstu Krista Pána prosíme rodiny Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom plynu v Prešove činila v našej farnosti spolu 3225,16 € (Farský kostol – 2506,35 €, filiálka Dlhé – 514 €, školská kaplnka na Rodinnej oblasti – 2014,81 €). Vyslovujeme veľkú vďačnosť všetkým, ktorí prispeli za váš postoj lásky a solidarity.

3. Zbierka z Jasličiek na odoslanie z 1. sviatku Vianoc činila vo farnosti spolu 659,69 € (farský kostol – 537,79 €, filiálka Dlhé – 71,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť 50,70 €). Pán Boh zaplať aj za tieto obety.

4. Do pozornosti dávame, že snúbenci, ktorí chcú prijať sv. manželstva v tomto kalendárnom roku, nech sa nahlásia najneskôr do konca januára vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Vďaka za pochopenie.

5. Na budúcu nedeľu, sviatkom krstu Pána Ježiša Krista, končí vianočné obdobie a začne obdobie „Cez rok“.

Čítať viac

Vianočné sviatky

Rozpis omší na Vianočné sviatky

1. Na upratovanie kostola v pondelok večer prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Pred budúcou nedeľou prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú.

2. Poprosíme lektorov, aby si dobre pozreli rozpis služby čítania Božieho slova na sviatočné dni.

3. Pozývame vás všetkých (najmä rodiny s deťmi) na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude na 1. sviatok vianočný – 25. 12. o 15:30 hod. Zároveň budeme môcť prispieť po tejto pobožnosti aj na dielo Dobrej noviny.

4. Na sviatok sv. Štefana (2. sviatok vianočný) večerná sv. omša nebude! Kto nebude môcť prísť dopoludnia, môže využiť večernú sv. omšu v Bazilike na Severe.

5. Vyslovujeme vďaku za vaše dary v zbierke Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Spolu sa vyzbieralo 1135€.

6. Úprimná a veľká vďaka patrí tiež ženám, ktoré piekli vyše šesť týždňov vianočné oblátky, ako aj mužom, ktorí im pomáhali a sponzorom, ktorí prispeli na tento cieľ rôznym spôsobom. Nech vás Narodený Ježiš, ktorého oslávime, obdarí plnosťou všetkých milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime na Silvestra pri záverečnom účtovaní. Zároveň za všetkých vás bude slávená polnočná sv. omša.

7. O dva týždne, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), budú naši kňazi požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj byt, či dom, nech sa nahlási v sakristii.

8. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Sv. Rodiny, bude pri sv. omšiach obnova manželských sľubov. Zároveň bude aj zbierka na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou v Prešove.

9. V utorok 31. decembra (Silvester) bude vo farskom kostole, ako na aj filiálke Dlhé, pri večerných sv. omšiach ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha v tomto roku. Zároveň v noci bude otvorený náš farský kostol k adorácii v čase od 23:15 hod. do polnoci. Pozývame vás poďakovať sa.

10. Dnes (nedeľa) popoludní od 14:30 hod. si môžete prísť do farského kostola zažať sviecu od Betlehemského svetla. Svieca bude položená v zádverí zboku kostola.

11. V Poverelle, ktoré si môžete zakúpiť (ako dvojčíslo na celé sviatky), je vložená príloha – Modlitba pred štedrou večerou. Využite ju v každej rodine a takto sa môžeme spoločne zjednotiť v modlitbe.

Čítať viac

3. adventný týždeň

Rozpis omší na 3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Výťažok z predaja perníkov od chlapcov z Charity činil spolu 379,24 €. Charita vyslovuje vďaku.

3. V nasledujúcom týždni bude veľká vianočná sv. spoveď v celom našom dekanáte.
Na filiálke Dlhé bude sv. spoveď v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
Vo farskom kostole sv. Františka sa bude spovedať v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
Program spovedania na ďalších miestach dekanátu si môžete pozrieť na výveske.
Tiež upozorňujeme, že nakoľko budú naši kňazi spovedať každý podvečer v iných farnostiach, nebude možnosť spovede pred večerným sv. omšami vo farskom chráme!

4. Spovedanie a sv. prijímanie chorých pred Vianocami bude tento piatok dopoludnia. Chorých, ktorí sa chcú vyspovedať, ale naši kňazi k nim nechodia každý mesiac, nahláste v sakristii do stredy.

5. Aj počas tohto adventu môžeme prispieť na zbierku Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Krabička na dary je vzadu za lavicami vo farskom kostole.

6. Betlehemské svetlo príde do Vranova v sobotu večer. V našich kostoloch (farskom i filiálnom) bude od budúcej nedele popoludnia, keď si ho môžete prísť zažať pre svoje domovy.

7. Do vašej pozornosti dávame, že z rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda sa v nedeľu 29. 12. 2019, teda na sviatok Svätej Rodiny (o dva týždne) uskutoční zbierka na pomoc obyvateľom, ktorí boli postihnutí tragédiou výbuchu plynu v bytovke v Prešove.

Čítať viac

2. adventný týždeň

Rozpis omší na 2. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok budeme sláviť sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je liturgicky presunutý z nedele. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši, keďže je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole popoludní o 16:30 a večer o 18:00.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Od utorka do soboty budú v našom farskom kostole Rorátne sv. omše. V utorok, štvrtok a soboturáno o 6:30 hod.,
stredu a piatokvečer o 18:00 hod.
Srdečne vás pozývame na tieto sv. omše. Nezabudnite prísť so zažatými sviecami v lampášoch.

5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na druhú katechézu do nášho farského kostola. Účasť je nutná.

6. Aj tento advent môžeme prispieť pre núdzne rodiny z našej farnosti zbierkou Vianočný dar. Pokladnička bude od dnešnej nedele vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vopred ďakujeme za vaše obety na tento cieľ.

Čítať viac