Organizačné pokyny k blahorečeniu Anky Kolesárovej

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 10:00 hod. v Košiciach na štadióne TJ Lokomotíva, Čermeľská cesta 1.

Parkovanie

 • ak prídete objednaným autobusom a boli ste riadne zaregistrovaní, poslali sme vám parkovaciu kartu pre vstup na záchytné parkovisko (OPTIMA, HYPERTESCO)
 • ak ste v registrácii uviedli, že prídete autom, toto parkovisko je určené aj pre vás a to do naplnenia kapacity, bez parkovacej karty – podľa pokynov usporiadateľov
 • informácie o parkovaní bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk a o dopravnej situácii, keďže niektoré ulice budú uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou.
(viac…)

Čítať viac

20. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Oznamujeme tým, ktorí ste sa prihlásili na slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej do Košíc, že autobusy pôjdu od nášho farského kostola v sobotu 1. septembra ráno o 06:00 hod. Autobusy (aj osobné autá) z nášho dekanátu budú parkovať pri Optime, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava. Program pred slávnosťou začína o 7:00 hod.
  Ďalšie informácie sú na výveske pri kostole alebo v tomto príspevku
 3. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovčovú, Kavčákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: Rodinná Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

3. Nasledujúci piatok 17. augusta vychádza slávenie 21. výročia konsekrácie nášho farského kostola. Liturgické slávenie však presunieme na budúcu nedeľu 19. augusta o 10:00 hod. Slávnostnú sv. omšu bude vtedy celebrovať dp. Pavol Hudák, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej. Všetkých vás srdečne pozývame na túto sv. omšu.
Zároveň popoludní o 15:00 bude 6. Farský deň.

4. Z dôvodu slávnosti budú na budúcu nedeľu sv. omše inak. Dopoludnia o 8:00 hod. a o 10:00 hod. slávnostná. Ranná a večerná sv. omša budúcu nedeľu nebude.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján ROMAN a Bibiána ROMANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Slavomír IVANOV a Mária ZBOJANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Blahorečenie činila spolu 474,96 € (Farský kostol 310,35 €; filiálka Dlhé 111,75 €; kaplnka Rodinná oblasť 52,86 €). Úprimné Pán Boh zaplať. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 20, €. Na opravu strechy darovali dve bohuznáme po 50, € a bohuznámi 100, €. Na organizovanie farského dňa darovalo Ružencové bratstvo 100, €. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude 19. augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť do krabičky za lavicami vo farskom kostole.

4. Do pozornosti dávame, že aj tohto roku sa 19.8. uskutoční Púť mužov v Gaboltove. Nakoľko vychádza na tento dátum aj naše výročie konsekrácie kostola, púť nebudeme organizovať autobusom, ale môžete sa jej zúčastniť individuálne.

5. Birmovanci, môžete si v sakristii vyzdvihnúť USB s fotografiami z birmovky.

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovu, Vargovičovu, Hornu, Šimkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Vo farskom kostole každý deň od pondelka do piatku ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami.
Na filiálke Dlhé v piatok podvečer od 17:00 hod.
Tým, ktorí prichádzate na spoveď do farského kostola pripomíname, aby využili spovedanie už od pondelka (nie až v piatok!).

3. Vo štvrtok 2. augusta bude možno získať vo všetkých farských kostoloch (vrátane nášho) úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, sväté prijímanie a modlitba Na úmysel Sv. Otca.

4. Na prvý piatok bude od 15:00 hod. vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Zároveň pripomíname a povzbudzujeme vás k hojnejšej účasti na štvrtkových adoráciách vo farskom kostole pred večernými sv. omšami.

5. Fatimská sobota sa bude sláviť tak, ako je zvykom:
Farský kostol – sobota o 7:00 hod.,
filiálka Dlhé – sobota o 8:00 hod.

6. Slávnosť výročia konsekrácie nášho farského kostola bude v nedeľu 19. augusta. Hlavným celebrantom bude o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej n/Uhom. Prosíme vás zároveň o vaše príspevky na Farský deň. Krabička na zbierku je osobitne označená za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vaše obety.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 17. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej košickej arcidiecézy Zbierka na organizovanie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra v Košiciach. Keďže ide o finančne nákladnú záležitosť, prosíme vás o pomoc na tento cieľ.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude (ako zvyčajne) v polovici augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť krabičky, ktorá bude za lavicami vo farskom kostole.

4. Od nasledujúceho štvrtku 26. 7. do nedele 29. 7. 2018 bude v Prešove národné stretnutie mládeže #P18. Tí, ktorí ste zaregistrovaní, alebo chcete ísť, informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Dobročinné diela Sv. Otca činila spolu 564,79-€ (Farský kostol 447,79 €; filiálka Dlhé 87,-€; kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše obety na tento cieľ. Na kostolné potreby obetovali dve Bohuznáme 20,-€ a 50,-€ a zo svadby darovali novomanželia Ivana a Karol 50,-€.  Darcovia na opravu strechy: Štyria Bohu známi po 100,-€ ; Bohu známa 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Vyslovujeme vďaku aj vám našim veriacim z filiálky Dlhé za pomoc pri zbierke na opravu strechy farskej budovy. Vyzberali ste spolu 260,10 €.   

4. V dňoch 21. – 22. júla vyvrcholí púť v Gaboltove ku cti blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Z farnosti Hencovce organizujú autobus. Kto by sa chcel prihlásiť z našej farnosti, môže tak urobiť v sakristii. Pre našu farnosť je k dispozícii  asi 15 miest v autobuse.

5. Do pozornosti dávame, že počas prázdnin (tak, ako každý rok) nebudú úradné hodiny na farskom úrade. Kto bude potrebovať vybaviť veci úradné, alebo k sviatostiam či pohrebu, k dispozícii budeme po večerných sv. omšiach v sakristii. Vďaka za pochopenie.

6. V mesiaci júl vyjde časopis Poverello dvakrát ako dvojtýždenník. Program bohoslužieb teda bude vypísaný v časopise na dva týždne.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Artur GAWRON a Miroslava KOVALIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Milan KRAJNAK a Diana BINDASOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Dominik BOBOŠ a Nikola HUMENÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Tomáš KINDŽERSKÝ a Eva REVÁKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Billú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na opravu strechy farskej budovy činila 1710,-€. Na kostolné potreby bohuznáma rodina obetovala 50,-€ a zo sobáša bohuznámi darovali na opravu strechy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnes je zároveň zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vďaka za všetky vaše obety.

3. Na sv. omše vo farskom kostole na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (štvrtok – sv. omše budú ako v nedeľu), prosíme lektorov:
6:30: Chytra, Sabolová;
8:00: Ivanko, Ivanková;
9:30: Benčo, Fecenková;
18:30: Novák, Sinčáková.
Ďakujeme.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – každý deň pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Na prvý piatok bude zároveň vo farskom kostole vystavená Sviatosť oltárna k adorácii od 15:00 hod. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude 1. sobota v mesiaci júl. Tí, ktorí ste sa prihlásili na fatimskú sobotu do Obišoviec, autobus pôjde od farského kostola v sobotu o 7:00 hod. Pre tých, ktorí zostávate doma, budú sv. omše so spoločnou modlitbou sv. ruženca vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako každý mesiac.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 26. 6. po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred vďaka za všetky obety na tento cieľ.

4. Od budúcej nedele (1. júla) do konca prázdnin budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole v „letnom režime“ (6:30 – 8:00 – 9:30 – 18:30). Sv. omše o 11:00 nebudú.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole po sv. omšiach, (resp. pobožnosti v nedeľu) pravidelné štvrťročné Modlitby matiek. Pozývame všetky ženy – matky.

6. Blíži sa koniec školského roka, preto pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v budúcom týždni vyspovedali pred večernými sv. omšami (utorok – štvrtok) a v piatok počas prikázaného sviatku Petra a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši hymnom TE DEUM pri sv. omši o 18:30.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu vyhlasujeme pre farský kostol prvú zbierku na opravu strechy našej fary. Keďže strecha na viacerých miestach preteká, je už nutné vymeniť krytinu, nakoľko vznikajú väčšie škody. Prosíme vás, bratia a sestry, o vašu štedrosť na tento cieľ. Vopred ďakujeme za každý dar.

4. Vranovský dekanát, vrátane našej farnosti, spoluorganizuje Fatimskú sobotu v Obišovciach dňa 7. júla. Pripravujeme preto možnosť ísť autobusom. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť už od dnešného dňa do budúcej nedele v sakristii

5. Blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach. Máme objednaný autobus na túto výnimočnú udalosť. Kto má záujem zúčastniť sa, prihláste sa čo najskôr (už od dnešného dňa, pretože každý musí mať na túto slávnosť vstupenku a musí byť zaregistrovaný presný počet veriacich z farnosti)

6. Do pozornosti mladým dávame celoslovenské Národné stretnutie mládeže #P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. Kto z mladých našej farnosti sa ho chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať čo najskôr – online registrácia je len do 1.7.2018! Pri registrácii je možnosť uviesť aj názov skupiny, naši mladí majú VT_JUH, je to kvôli spoločnému ubytovaniu a ostatným veciam. Na stránke sú zároveň podrobné informácie o stretnutí. Viac info a registrácia je na tomto odkaze

Čítať viac