20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zajtra, 15. augusta, je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a viaže nás účasť na celej sv. omši. Vo farskom kostole budú dve sv. omše – ráno o 6:30 a večer o 18:30, na Rodinnej oblasti o 17:00 hod. a na Dlhom o 18:00 hod.

3. V utorok o 11:00 hod. bude v košickej katedrále zádušná sv. omša a pohreb o. kardinála Jozefa Tomka. Obradov sa môže zúčastniť každý. Kto má možnosť ísť, ponúkame aj autobus, môžete sa prihlásiť, avšak pre krátkosť času iba dnes v nedeľu. Ak bude dostatočný záujem, autobus pôjde v utorok od nášho farského kostola o 7:15 hod. ráno. Zajtra po večernej sv. omši oznámime definitívne, či sa pôjde spoločne.

4. V stredu 17. augusta si pripomíname 25. výročie konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka z Assisi.
Slávenie sa však z pastoračného hľadiska prekladá na nedeľu 28. augusta na 10:30. Slávnostnú sv. omšu bude vtedy celebrovať pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a pozvaní sú na ňu aj predošlí farári našej farnosti.
Pozývame vás, bratia a sestry, na túto slávnosť poďakovať sa za 30. rokov našej farnosti a 25. rokov nášho farského kostola.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom Nálešnikovú, Oravcovú a Chmeľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

3.  Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci august. O 14:30 popoludní bude vo farskom kostole Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Zároveň je dnes výmena tajomstiev sv. ruženca na nový mesiac.

4. Pripomíname, že 23. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s obnovou manželských sľubov pre manželov, ktorí v tomto roku slávia 50, 55 a 60. výročie manželstva. Jubilujúci manželia aj z našej farnosti sa môžu prihlásiť na túto slávnosť v sakristii.

5. Na budúcu nedeľu večer bude sv. omša už z nasledujúcej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Počas prázdnin je v kancelárii fary tzv. letný režim. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. Vo vnútri bude tabuľka sv. omší s rozpisom na dva týždne.

4. Pripomíname, že počas mesiacov júl a augustčasy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod.
Zároveň v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti budú sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

5. Na kostolné potreby obetovala 2x bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodary.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na dobročinné diela sv. otca činila v našej farnosti spolu 497,97€ (farský kostol 374,72€, Dlhé 98,10€ a Rod. Oblasť 25,15€). Pán Boh zaplať.

3. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznáma 50€ a bohuznáma 100€ . Pán Boh zaplať za milodary.

4. Od začiatku prázdnin prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

5. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník.

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Od pondelka prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. 

4. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11.7. – 15.7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Prihlášky sú taktiež dostupné online.

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. V dnešnú nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. V stredu budeme mať slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, kedy nás zaväzuje účasť na sv. omši. Všimnite si zároveň časy sv. omší na tento deň.

5. Nasledujúci týždeň bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer (okrem stredy, kedy je slávnosť sv. Petra a Pavla!)
Filiálka Dlhé:  piatok od 17:15 do 18:00hod.

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.
Zvlášť pozývame k sv. zmierenia a k poďakovaniu na sv. omši deti a mladých, ktorým sa končí tento týždeň školský rok.

6. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole na Prvý piatok od 15:00 hod. do sv. omše. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

7. Fatimská sobota so spoločnou modlitbou sv. ruženca bude v sobotu ráno vo farskom kostole aj na filiálke v obvyklom čase.

8. Od budúcej nedele budú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod. Táto zmena bude trvať počas mesiacov júl a august. Zároveň od nasledujúcej nedele budú v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

9. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali rodičia z 1. sv. prijímania detí 250€, dve bohuznáme darkyne po 100,-€ a bohuznáma 50€.  Pán Boh zaplať za milodary.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na filiálke Dlhé. Hlavným celebrantom bude dp. Roman Haško, kaplán v Humennom a náš rodák z Vranova n/T. Z tohto dôvodu budú niektoré zmeny v časoch nedeľných sv. omší. Vo farskom kostole sv. omša v nedeľu o 11:00 hod. nebude!, a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod.! Všimnite si tieto zmeny, aby ste boli na sv. omši načas.

5. Pred odpustovou slávnosťou budeme spovedať na Dlhom v stredu a piatok od 17:15 hod. do 18:00 hod. (využite sv. zmierenia hlavne tí, ktorí ste neboli na Prvý piatok). V stave milosti posväcujúcej môžeme tak získať úplné odpustky, spojené s odpustovou slávnosťou.

6. V piatok na slávnosť Božského Srdca Ježišovho môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, ak sa zúčastníme pri sv. omši na Odprosujúcej pobožnosti, ktorá je na tento sviatok predpísaná.

7. V sobotu o 9:30 hod. budeme sláviť na Dlhom titul kostola – sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich na filiálke je to slávnosť, preto vás pozývame k väčšej účasti na sv. omši.

8. V nasledujúcom týždni sa bude konať v Ríme X. Svetové stretnutie rodín. V rámci duchovnej prípravy budeme mať vo farskom kostole pri sv. omšiach v utorok, stredu a štvrtok večer tématické kázne pre manželov a rodičov. Pozývame vás, manželov a rodičov, na tieto večerné sv. omše povzbudiť sa a posilniť tak svoje povolanie.

9. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí upratovali kostol pred dnešnou slávnosťou.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok budeme mať slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sme povinní (podľa možností) zúčastniť sa na sv. omši. Zároveň môžeme získať pri nábožnej účasti na eucharistickej procesii úplné odpustky, a to pri splnení obvyklých podmienok. 

4. Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nebude v tomto roku po meste (ako bolo zvykom), ale vo štvrtok po sv. omši, ktorá bude o 18:30 hod. Pozývame vás k tejto spoločnej oslave Ježiša v Eucharistii.

5. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami, kde nájdete aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

6. Od piatku nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Novénu pred odpustovou slávnosťou na filiálke Dlhé. Odpustová slávnosť bude v nedeľu 26. júna o 10:30 hod.

Čítať viac

Turíce a 10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Masmédiá z minulej nedele činila spolu 768,27€ (Farský kostol – 628,77€, filiálka Dlhé – 89,50€, Rodinná oblasť – 50€). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.  

4. Dávame do pozornosti, že na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. Začne sa o 10:00 hod. dopoludnia. Z tohto dôvodu sv. omša o 11:00 hod. nebude.

5. Prvá sv. spoveď detí bude v sobotu o 9:30 hod. v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. omšami.

6. Od piatku  sa modlíme pred každou večernou sv. omšou Novénu pred Prvým sv. prijímaním. K tejto duchovnej príprave pozývame všetky prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov (podľa ich možností).   

7. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tábora sú vzadu na stolíku za lavicami alebo online na tomto odkaze. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie.

Čítať viac