26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Zároveň máme pred odpustom.  Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.‘:30 hod., večer od 17:45 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v pondelok a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej Oblasti)

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3. Od štvrtku sa začne mariánsky mesiac Október. Pol hodinu pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. 

4. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:.00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu budeme v našom farskom kostole sláviť odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program duchovnej prípravy od stredy a odpustu je nižšie na obrázku.
Vstupná sv. omša v sobotu bude už o 18:00 hod. (celebrant – František Petro, farár v N. Hrušove) a slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:30 hod. (celebrant – Michal Tkáč, farár – dekan v Košiciach – Šaci). 

6. V nedeľu bude kvôli odpustu zmena času sv. omší – farský kostol 8:15 hod a 10:30 hod. (večerná sv. omša nebude),
filiálka Dlhé – 9:00 hod. a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 8:00 hod.