Svätý týždeň & Veľkonočná oktáva

AKTUALIZOVANÉ 2.4.2024

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Apríl je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.


1. Pondelok 25.3.2024 o 9:00 bude veľké upratovanie farského kostola pred sviatkami Veľkej noci. Prosíme tých, ktorí sú doma, aby prišli a zapojili sa. Ďakujeme vopred za účasť.

2. Zbierka na opravu strechy farskej budovy Rotunda činila spolu 3478,60€. Úprimné Pán Boh zaplať každému, kto prispel.

3. Spoveď chorých pred Veľkou nocou bude v utorok 26.3.2024.

4. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. V piatok 29.3.2024 & sobotu 30.3.2024 po spoločných Ranných chválach, nedeľu 31.3.2024 & pondelok 1.4.2024 o 7:45 pred rannou sv. omšou a v ďalšie dni pred večernou sv. omšou o 17:45.

5. Veľký Piatok je dňom pokánia a prísneho pôstu od mäsitých pokrmov. Raz za deň sa možno najesť dosýta, dvakrát zjesť niečo menšie. Pôstna disciplína platí pre dospelých. Zdržanie sa mäsa platí aj pre mladších.

6. Pozývame vás na celomestskú Krížovú cestu 29.3.2024 so začiatkom o 9:30 v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove.

7. Svätenie Veľkonočných jedál 2024:
Sobota 30.3.2024
15:30 Farský kostol & Filiálka Dlhé
16:00 Rodinná oblasť
Nedeľa 31.3.2024
7:00 Farský kostol

8. Veľkonočný pondelok (1.4.2024) nebude večerná sv. omša vo farskom kostole.

9. Zápis prvákov do CSŠ Vranov nad Topľou bude 11.4.2024 v priestoroch školy na Bernolákovej ulici.

Veľkonočné trojdnie vo farskom kostole 2024

Štvrtok 28.3.2024 Pánovej večere
Košice – Dóm sv. Alžbety:
9:30 Svätá omša svätenia olejov

Farský kostol:
18:00 Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere
# Poklona v bočnej kaplnke bude do 20:30.

Piatok 29.3.2024 utrpenia Pána
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove:
9:30 Krížová cesta ulicami mesta Vranov
Farský kostol:

7:30 Ranné chvály spolu s veriacimi v bočnej kaplnke
15:00 Obrady Umučenia a smrti Pána Ježiša Krista
# Poklona pri Božom hrobe bude do 22:00.

Sobota 30.3.2024 vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Farský kostol:
7:30 Ranné chvály spolu s veriacimi v bočnej kaplnke
15:30 Požehnanie jedál v areáli farského dvora & na Filiálke Dlhé
16:00 Požehnanie jedál na Rodinnej oblasti
18:15 Ukončenie poklony pri Božom hrobe
18:30 Veľkonočná vigília so sprievodom Vzkriesenia

Nedeľa 31.3.2024 Pánovho zmŕtvychvstania
Farský kostol:
7:00 Požehnanie jedál vo farskom kostole
Sväté omše: 8:00 | 9:30 | 11:00 | 18:30

Pondelok 1.4.2024 vo Veľkonečnej oktáve
Farský kostol:
Sväté omše: 8:00 | 9:30 | 11:00