Autor Štefan Albičuk

Úprava pravidiel pre účasť na sv. omšiach

Bratia a sestry,

dávame vám do pozornosti, že dňa 22. 12. 2021 došlo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 370, čl. 1, bod 2 s platnosťou od 23. 12. 2021 k úprave počtu veriacich, ktorí budú môcť prítomní na bohoslužbách. Podľa tejto úpravy sa v par. 4, písmeno f, nahrádzajú slová „25m2“ slovami „15m2“.

Od 23.12.2021 teda platia nasledovné pravidlá:
1. Na bohoslužbách sa môžu zúčastniť iba očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid pred nie viac ako 180 dňami.
2. V kostoloch s plochou do 450m2 – prítomných maximálne 30 osôb. (Dlhé a kaplnka na Rodinnej oblasti)
3. V kostoloch s plochou nad 450m2 – 1 osoba na 15m2 (vo farskom kostole teda max. 60 ľudí)
4. Respirátor, odstupy a dezinfekcia rúk.

Táto zmena znamená, že v našom farskom kostole môže byť prítomných na sv. omši 60 ľudí, okrem detí do 12 rokov a 2 mesiacov, ktoré sú prítomné sprievode svojich zaočkovaných rodičov. Na filiálke Dlhé a v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti zostáva počet prítomných na sv. omši ako doteraz – 30 ľudí.

Aj naďalej poskytujeme individuálnu pastoráciu pre každého veriaceho, ktorý sa nám ohlási, či už je očkovaný alebo neočkovaný. Veriacim, ktorí sa nedostanú z kapacitných alebo iných dôvodov na sv. omšu a zostanú na sv. omši pri kostole, podáme sv. prijímanie vonku.

Zároveň upozorňujeme, že nie všetci sa vojdú do kostola na ranné a dopoludňajšie sv. omše. Využite preto aj večerné sv. omše. Tri sv. omše na vigíliu Narodenia Pána – 16:00, 22:00 a 24:00 hod., sú už s platnosťou zo sviatku Narodenia Pána. Teda tí, ktorí budete na nich prítomní, už nemusíte byť na 1. sviatok vianočný a dať tak možnosť zúčastniť sa na sv. omši ďalším veriacim; aby tak každý mohol byť prítomný aspoň na niektorých sv. omšiach.

Naďalej pritom platí dišpenz od účasti na sv. omši.

Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné sviatky Narodenia Pána.

Vaši duchovní otcovia.

Čítať viac

Opatrenia platné pre Cirkev od 10. decembra

Na základe najnovších opatrení, ktoré prijala Vláda SR, platia od piatka 10. decembra pre Cirkev a slávenie bohoslužieb tieto pokyny:
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (čo znamená „očkovaní a tí, ktorí prekonali covid – 19 v ostatných 180 dňoch“)
a, do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2 môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25m2 – v našom farskom kostole je to max. 36 osôb vo vnútri kostola na každej sv. omši
b, pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, resp. potvrdenie o prekonaní choroby – tieto doklady je potrebné mať so sebou
– prosíme vás o rešpektovanie a pochopenie situácie, ak sa pre naplnený počet nedostanete na niektorú sv. omšu do vnútra kostola – využite nasledujúcu sv. omšu – prichádzajte na sv. omšu včas, nie tesne pred jej začiatkom
– naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši (z dôvodu kapacitných možností, resp. choroby, či karantény)
– individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie sv. prijímania a duchovný rozhovor)
– platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich – prosíme vás o rešpektovanie tohto usmernenia
– obrady krstu, sobáša a pohrebu sa konajú riadne, ale s obmedzeným počtom prítomných, podľa vyhlášky zo dňa 25. novembra 2021
(zdroj: www.tkkbs.sk)
Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac