27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

3. Počas obdobia núdzového stavu zatiaľ osobitné sv. omše v stredu pre deti, ani v piatok pre birmovancov nebudú!

4. Oznamujeme tiež, že od 1.októbra do odvolania platí slovenskými biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky.

5. Keďže v nasledujúcom čase platí, že na sv. omši sa môže zúčastniť maximálne 50 ľudí (vrátane asistencie), tak vo farskom kostole i na filiálke budú pri vchode kurátori, ktorí na to dohliadnu. Ak by ste sa náhodou napr. ráno v týždni, keď je viac ľudí nedostali na sv. omšu, prosíme vás, aby ste prišli večer (prípadne na druhý deň).

6. Vzhľadom na túto situáciu a so snahou, aby sme sa v čom najväčšom počte mohli zúčastniť predovšetkým nedeľných sv. omší, posilňujeme dočasne od budúcej soboty a nedele sv. omše takto:

Farský kostol sv. Františka:

  • sobota – 16:30 hod. a 18:00 hod. (obe sv. omše s nedeľnou platnosťou), ranné sv. omše v sobotu vo farskom kostole dočasne nebudú
  • nedeľa – 8:00 hod (seniori),  9:30 hod., 11:00 hod. a 18:30 hod.

Filiálka Dlhé – nedeľa o 8:00 hod.(seniori) a 9:30 hod.
Rodinná Oblasť Školská kaplnka – nedeľa o 11:00 hod.

7. Od pondelka budú vo farskom kostole večerné sv. omše v týždni už o 18:00 hod. (pol hodinu pred tým ruženec).