6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej  nedeli prosíme rodinu Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo sviatku. Zároveň budú vo štvrtok dopoludnia aj rekolekcie, preto ranná sv. omša nebude, ale bude o 8:30 hod.! (za účasti detí z Cirkevnej školy).

3. Od piatku sa pred večernými sv. omšami začneme modliť Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

4. Budúcu sobotu o 9:30h bude blok sobášnych náuk – viera, sviatosti, prikázania pre snúbencov, ktorí ho ešte neabsolvovali.

5. Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň bude vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá.

6. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Gaboltova na Turíčnu novénu, ktorá bude pre náš dekanát v pondelok, 14. mája, môže tak urobiť v sakristii farského kostola.

7. V sobotu 19. 5. 2018 (o dva týždne) sa uskutoční tradičné stretnutie ružencových bratstiev z našej arcidiecézy v kostole dominikánov v Košiciach. Podrobný program stretnutia je na tomto odkaze.

Čítať viac

5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu po skončení svätej spovede. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu po večernej sv. omši bude nácvik liturgie prvého sv. prijímania. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná.

3. Od utorka – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole počas týždňa z 18:00 na 18:30. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – od pondelka do piatku ráno od 6:00 do 6:30 hod a večer (v pondelok 17:30-18:00) od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Filiálka Rodinná oblasť – v stredu dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi)

5. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na budúcu nedeľu na Prvé sv. prijímanie, aby sa vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude každý večer: v pondelok od 17:30 do 18:00 a od utorka od 18:00 do 18:30 hod.

6. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude trvať do večernej sv. omše. Pozývame vás k modlitbe.

7. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom kostole nasledujúcu sobotu. Začne o 9:00 hod. a bude súčasťou kajúcej pobožnosti. Prosíme rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi.

8. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v našom farskom kostole v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme vás, aby ste miesta v laviciach rezervovali predovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa tretíkrát
Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁ –  ohlasujú sa tretíkrát
Peter KARPÁČ a Anna ŠTEFČÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Dominik VALIGA a Martina ŠIROTNÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš GEŠPER a Michaela DEMETROVÁ –  ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

4. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 5. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 24. 4. po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V pondelok o 16:00  bude prvý liturgický nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť všetkých detí je nutná.

4. V stredu pred sv. omšou o 17:15 bude nácvik spevu na 1. sväté prijímanie. Po večernej sv. omši bude organizačné stretnutie všetkých rodičov a ich prvoprijímajúcich detí. Obsahom stretnutia bude bezprostredná príprava na 1. sväté prijímanie.

5. V piatok začne modlitba Deviatnika pred 1. sv. prijímaním detí 5 minút pred sv. omšou. Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov každý večer do kostola – je to ich duchovná príprava k prvému prijatiu eucharistického Ježiša.

6. V piatok začína duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti v škole. Prosíme, myslite na deti aj animátorov v modlitbách 🙂

7. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera, pri ktorej sa modlime za nové kňazské povolania. Popoludní bude vystavená sviatosť oltárna vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé a to po sv. ruženci. V rámci tejto poklony sa budeme modliť za kňazov.

Čítať viac

3. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nácvik spevu na prvé sv. prijímanie bude v pondelok 16. 4. o 17:00 hod. v katechetickej miestnosti a v stredu 18. 4. o 17:30 hod, pred sv. omšou. Zároveň v stredu po sv. omši bude skúška prvoprijímajúcich detí z ďalších otázok katechizmu.

3. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, je Nedeľa Dobrého Pastiera. Budeme sa modliť za nové kňazské povolania. Zároveň pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach.

4. Celý nasledujúci týždeň bude v Cirkvi prežívaný ako Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť vás pozývame vo štvrtok a piatok na večerné sv. omše, ktoré budú spojene s adoráciami a ružencom za povolania.

5. Dňa 27. 4. – 28. 4. 2018 sa uskutoční v rámci bezprostrednej prípravy na Prvé sväté prijímanie duchovná obnova pre deti 3. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove nad Topľou. Pozývame deti zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁohlasujú sa tretíkrát

Richard AŠTARY a Michaela BABEJOVÁ  – ohlasujú sa druhýkrát

Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁohlasujú sa prvýkrát

Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

2. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila v našej farnosti 717,32 € (farský kostol 544,12 €, filiálka Dlhé 125,20 €, filiálka Rodinná oblasť 45 €).
Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti 1062,11,- € (farský kostol 896,71, filiálka Dlhé 165,40). Všetkým štedrým darcom ďakujeme 🙂

3. Pozývame vás na Rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakowa, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Záujemcovia, prihláste sa prosíme v sakristii do piatku.

4. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol preložený z 25.marca, keďže v ten deň bola Kvetná nedeľa.

5. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

Čítať viac

1. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sa vyzbieralo 915,-€. Táto čiastka bola rozdelená členmi pastoračnej rady do asi 25 rodín našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vďaka za tento váš postoj charity a milosrdenstva.

3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: utorok – sobota 17:45 hod. Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva.

4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 7. apríla, sa bude konať v Humennom Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom Marekom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii

5. V sobotu 7. apríla bude v našom farskom kostole celodenná eucharistická poklona, a to v rámci diecéznych adorácií, ktoré sú každý deň v inej farnosti.

6. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.

7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁ. Ohlasujú sa prvý krát. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

Veľký týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) sa bude spovedať v  Bazilike od 15:00 hod. Od pondelka sa bude ešte spovedať v našom farskom kostole 30 minút pred sv. omšou, už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia.

3. Dnes (nedeľa) je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14:15. hod. (vonku, v prípade pekného počasia). Všetkých srdečne pozývame.

4. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13:45 hod.

5. Od piatku sa budeme modliť vo farskom kostole Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. (piatok 7:45 hod + ranné chvály, sobota 7:45 hod.+ ranné chvály; nedeľa, pondelok 7:45 hod.; utorok – sobota 17:45 hod.). Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).

6. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej cesty ktorá sa začne o 9:30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie a povedie ulicami nášho mesta do nášho farského Kostola sv. Františka z Assisi. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.

7. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.

8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod. do Veľkonočnej vigílie.

9. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie.

10. V sobotu na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál:
Farský kostol – Sobota: 16:15 hod. (v priestore farského dvora za kostolom); Nedeľa: 7:00 hod. (v kostole)
Filiálka Na Vŕšku – Sobota 16:30 hod. (v areáli okolo kostola)
Filiálka Rodinná oblasť – 16:00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu… (je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

11. ADSM – sobota 7. apríl – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom – mladí, prosím zapíšte sa v sakristii kostola 🙂

12. V stredu nasledujúceho týždňa budú naši kňazi spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Prosíme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým neprichádzame každý mesiac).

Čítať viac

Spovedanie pred sviatkami Veľkej noci

Utorok: 9. 4. 2019 – Kučín, Poša, Rakovec n/Ondavou od 16:30 do 17:30 hod.

Streda: 10. 4. 2019 – Nižný Hrabovec a Vranov Dlhé od 16:30 do 17:30 hod.

Štvrtok: 11. 4. 2019 – Hencovce od 16:30 do 18:00 hod.

Piatok: 12. 4. 2019 – Nižný Hrušov od 16:30 do 18:00 hod.

Sobota: 13. 4. 2019 – Vranov n/T Juh od 9:00 do 12:00 a 14:30 do 17:00 hod.

Nedeľa: 14. 4. 2019 – Vranov n/T Sever (Bazilika) od 15:00 do 18:00 hod.
(Kvetná nedeľa) (kňazi celého dekanátu)

Čítať viac

5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mladších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už vopred za vašu ochotu.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kostoloch našej farnosti Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. K tejto téme si môžete zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolíkoch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na tento cieľ. Pán Boh zaplať.

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej noci, bude na filiálke Vranovské Dlhé v stredu od 16:30 do 17:30.

Spovedanie v našom farskom kostole sv. Františka bude v sobotu od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:30 do 17:00. Nakoľko v týždni budú naši kňazi spovedať okolité farnosti, nebude sa spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať ratolesti. Pri sv. omši o 11:00 sa budú požehnávať ratolesti ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na faru po večerných sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca o 02. hodine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v nedeľu na sv. omšu.

8. Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9:00 v Mestskej športovej hale, záver o 14:00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácií na výveske alebo na tomto odkaze.

Čítať viac