2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma rodina 20€. Pán Boh zaplať.

3. Od 18. do 25. januára (teda od stredy nasledujúceho týždňa) je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní budeme pri sv. omšiach používať aj formulár a prosby s týmto úmyslom. S Týždňom týchto modlitieb je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu.

4. Oznam pre snúbencov: Najbližší termín  manželských náuk bude o dva týždne v dňoch 27. 1. – 28. 1. 2023 (piatok a sobota). Taktiež pripomíname, aby snúbenci, ktorí plánujú v našej farnosti sobáš v tomto roku, sa nahlásili v kancelárii fary do konca januára.

5. Nasledujúcu sobotu 22. januára bude v Katechetickej miestnosti našej fary mesačné Detské stretko. Začne sa o 14:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. Pozývame všetky deti z našej farnosti.

6. Vedenie, zamestnanci, žiaci a rodičia Cirkevnej školy vyslovujú poďakovanie všetkým veriacim z našej farnosti, ktorí si pred Vianocami zakúpili perníky a tým pomohli našej škole aj týmto spôsobom. Pri predaji perníkov   sa vyzbierala suma 172,98€.

7. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý darček.8.

8. Dňa 25. februára (sobota) sa uskutoční ďalší ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov a rehoľníkov zo Slovenska v STD Aréne u nás vo Vranove. Bližšie informácie nájdete na výveske.