Vianočná oktáva

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Vasiľovú, Vargovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred Vianocami.

2. Na potreby kostola darovali tri bohuznáme rodiny po 50€ a dvaja bohuznámi po 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Dnes popoludní o 15:30 hod. bude vo farskom kostole Jasličková pobožnosť detí. Pozývame vás všetkých.

4. Zajtra, na sviatok sv. Štefana, večerá sv. omša nebude.

5. Sviatok Sv. Rodiny vychádza tento rok na piatok v Oktáve Narodenia Pána v nasledujúcom týždni. Keďže je to pracovný deň a sviatok nie je cirkevne prikázaný, sv. omše budú v riadnom čase ako v týždni.

6. Budúcu sobotu 31. 12. 2022 je Silvester. Sv. omše, spojené s poďakovaním Bohu za všetky dobrodenia, budú na filiálke Dlhé o 16:00 hod. a vo farskom kostole o 17:00 hod. S modlitbou poďakovania je spojená možnosť získania úplných odpustkov.

7. V sobotu v noci na prelome rokov bude od 23:30 hod. do polnoci otvorený farský kostol na poklonu.

8. Na sviatok Zjavenia Pána bude, ako je zvykom, požehnanie domov.  Kto by mal záujem o toto požehnanie, nech sa zapíše v sakristii.

9. Farský list Poverello vychádza dnes ako dvojčíslo na celé Vianočné obdobie.  Kvôli lepšiemu prehľadu o bohoslužbách v nasledujúcich dňoch si ho môžete zakúpiť po sv. omši. 

10. Pripomíname možnosť zakúpiť si lístky na Farský fašiangový ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Lístky sú v sakristii. Cena je 30€ na osobu.