5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka pre pastoráciu mládeže UPC/ACM činila spolu 549,4 € (farský kostol – 432,39€, filiálka Dlhé – 71€ a Školská kaplnka R. Oblasť – 46,03€). Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

3. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny po 100€, bohuznáma rodina 500€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V stredu (08. 02. ) po večernej sv. omši s deťmi bude ďalšia katechéza určená rodičom prvoprijímajúcich detí. Pozývame na toto stretnutie.

5. V sobotu 11. februára je 31. Svetový deň chorých. Pri ranných sv. omšiach vo farskom kostole i na filiálke sa bude udeľovať sviatosť Pomazania chorých.
Podmienky prijatia: zhoršujúca sa ťažšia, či chronická choroba, alebo pred podstúpením vážnejšej operácie, napr. srdca a pod. Je tiež dôležité byť v stave posväcujúcej milosti a pristúpiť k sv. prijímaniu.

6. Budúcu sobotu popoludní od 14:00 hod. do 17:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary Detský karneval. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť, nech si prídu do sakristie po prihlášku. Po vyplnení ju treba v sakristii aj odovzdať, a to do stredy 8. 2. 2023, aby bol z organizačných dôvodov známy počet detí. Bližšie info na plagáte.

7. V sobotu 11. 2. 2023 sa uskutoční Farský ples v reštaurácii SONJA. Začiatok plesu je o 19:00 hod. Vstupenky sú už vypredané.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 200€, bohuznámy darca 100€ a traja bohuznámi darcovia po 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať pri sv. omši sviece. Na požehnanie si prineste všetci aj svoje sviece.

5. V piatok na spomienku sv. Blažeja bude požehnanie hrdiel.

6. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol –  pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

8. Fatimská sobota sa bude sláviť vo zvyčajnom čase v sobotu ráno pri sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke.

Čítať viac