Autor Lukáš

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 150€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Dňa 2. septembra 2023 bude v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach slávenie Fatimskej soboty, spojené s diecéznymi kňazskými rekolekciami. Pri tomto slávení bude požehnaný nový vonkajší oltár a areál. Sv. omša bude zároveň vysielaná v priamom prenose RTVS. Bližšie info na plagáte. Z našej farnosti pôjde autobus. Záujemcovia o túto púť sa môžu zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku.

4. Na budúcu nedeľu 27. augusta, od 15:00 hod. popoludní bude v areáli kostola a fary Farský deň. Srdečne vás všetkých pozývame, zvlášť aj rodiny s deťmi. Keďže program Farského dňa bude do večera, tak upozorňujeme, že večerná sv. omša na budúcu nedeľu nebude.

5. Kto by chcel prispieť na výdavky spojené s Farským dňom, môže tak urobiť svojim darom do pokladničky, ktorá je vzadu na lavici. Ďakujeme vopred za vaše dary.

6. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na oslavy 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Slávnostná svätá omša začne o 10:30 a jej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Bližšie info je na plagáte na výveske. 

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok 17. 8. 2023 budeme sláviť 26. výročie konsekrácie nášho farského kostola. Slávnostnú sv. omšu o 18:00 hod. bude celebrovať dp. Marián Halás, farár v Medzilaborciach. Srdečne vás všetkých pozývame.

3. O dva týždne, v nedeľu 27. augusta, od 15:00 hod. popoludní bude v areáli kostola a fary Farský deň. Srdečne vás všetkých pozývame, zvlášť aj rodiny s deťmi. Keďže program farského dňa bude do večera, tak večerná sv. omša v nedeľu 27. 8. nebude.

4. Oznam pre snúbencov: posledný dvojdňový blok sobášnych náuk v tomto rokusa uskutoční 8. – 9. septembra v Katechetickej miestnosti fary.

5. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na oslavy 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Slávnostná svätá omša začne o 10:30 a jej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Bližšie info je na plagáte na výveske.

6. Lektori na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – Utorok 15.8.2023:
16.30: Štefanko, Štefanková
18.30: Ištok, Ištoková

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Bedryovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. 
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé: piatok od 17:00 do 18:00 hod.

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:00 hod. popoludní.

5.  V stredu 2. augusta je deň, kedy je možné v Cirkvi získať tzv. Porciunkulové odpustky. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: Návšteva farského kostola alebo baziliky minor, katedrály, či františkánskeho chrámu. Počas návštevy kostola je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

6. Do pozornosti snúbencom dávame informáciu, že posledný dvojdňový blok sobášnych náuk v tomto roku sa uskutoční 8. – 9. septembra v Katechetickej miestnosti fary. Termín náuk sa týka snúbencov, ktorí budú mať sobáš na jeseň. 

7. Spoločenstvo Marana Tha organizuje duchovnú obnovu pre manželov a snúbencov s otcom. Jamesom Manjackalom, charizmatickým katolíckym kňazom z Indie. Obnova bude prebiehať 11. – 13. augusta 2023 v M Aréne v Prešove – Solivare. Obnova sa uskutoční pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa. Viac info si môžete prečítať na plagáte na výveske.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Čečková, Eliašová a Ocilková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. V čase prázdnin prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci, bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Pripomíname, že počas mesiacov júl a august sú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod.

4. V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „ Manželstvo chráni deti.“ Informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca činila v našej farnosti spolu 749, 07€ (farský kostol – 570,17€, filiálka Dlhé 127€, školská kaplnka R. Oblasť – 51,90€). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

3. Na potreby kostola obetovali zo svadby novomanželia Katarína a Mário 100€, traja bohuznámi darcovia po 50€, bohuznámy darca 100€,  dvaja bohuznámi po 20€ a bohuznáma 35€. Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

4. V stredu 5. júla bude slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Keďže je to štátny sviatok, sv. omše budú tak, ako v nedeľu; okrem sv. omše o 6.30 hod.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol: pondelok až piatok – pol hodiny pred sv. omšami. 
Filiálka Dlhé: piatok od 17:00 do 18:00 hod . 

6. Od pondelka prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci, bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

7. Počas prázdnin bude Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. 

8. Pripomíname, že počas mesiacov júl a august sú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod. 

9. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou bude vo farskom kostole o 14:30 hod.

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na detskú olympiádu daroval bohuznámy 50€. Vďaka.

3. Dnes je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vďaka všetkým, ktorí prispeli na tento cieľ.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

5. Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to záväzná slávnosť a sme povinní zúčastniť sa na sv. omši (okrem tých, ktorí nemôžu zo závažného dôvodu).

6. Slávnostné Te Deum (poďakovanie Bohu za končiaci sa školský rok) bude pri sv. omšiach na sviatok sv. Petra a Pavla o 16:30 hod a 18:30 hod. vo farskom kostole a o 18.00 hod. na filiálke Dlhé. Pozývame deti a mládež poďakovať sa za dary, ktoré sme v tomto školskom roku dostali.

7. V nasledujúcom týždni bude Prvá sobota v mesiaci. Sv. omše spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca budú vo farskom kostole i na filiálke ako zvyčajne.

8. Od nasledujúcej nedele budú sv. omše vo farskom kostole podľa známeho letného režimu – 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod. Tieto časy sv. omší budú platiť počas prázdninového obdobia. Všimnite si túto zmenu!

9. Počas prázdnin (od nasledujúcej nedele) bude vychádzať farský list Poverello každú druhú nedeľu.

10. Lektori na slávnosť sv. Petra a Pavla: 16:30 hod. – Jenčo, Jenčová; 18:30 hod. – Klapák, Sinčáková.

11. Deti od 8 rokov sa môžu ešte prihlásiť na Nodamskú Olympiádu, ktorá bude 3. 7. – 5. 7. 2023. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

12. Dňa 8. októbra 2023 si v košickej katedrále pripomenú manželské páry svoje spoločné jubileá – 50, 55, 60 a viac rokov manželstva. Pozývame na túto slávnosť aj jubilujúcich manželov z našej farnosti. Prihlásiť sa treba v sakristii.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. V našej farnosti končia svoje pôsobenie naše rehoľné sestry. Ďakovná sv. omša a rozlúčka s nimi bude na budúcu nedeľu 25.júna pri sv. omši o 11:00 hod.

5. Pozývame deti od 8 rokov na Nodamskú Olympiádu, ktorá sa uskutoční 3. 7. – 5. 7. 2023. Na olympiádu je potrebné sa prihlásiť. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

6. ACR v Košiciach a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej ozývajú manželov a rodiny na Púť rodín s témou “Vzácnosť  v krehkosti”, ktorá sa uskutoční 24. júna 2023 (sobota) v areáli rímskokatolíckeho kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Príďte sa zastaviť a znovuobjaviť vzácne poklady manželstva a rodiny, ktoré máme od Boha ako jeho dar.

7. Na budúcu sobotu 24. júna sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí by sa  chceli zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii.

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dilikovú, Urigovú a Hrubyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy 40€ . Vďaka za dar.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. V piatok bude slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omši môže veriaci, ktorý sa aktívne zúčastní na úkone zadosťučinenia pri modlitbe „Najmilší Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. V sobotu bude spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na filiálke Dlhé je to slávnosť a titul nášho filiálneho kostola. Sv. omša bude v tento deň na Dlhom o 9:30 hod. 

6. V nedeľu 18. júna o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie na filiálke Dlhé. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude vdp. Marek Senderák, farár vo Vechci. Srdečne vás všetkých pozývame na toto slávenie.

7. Na budúcu nedeľu nebude vo farskom kostole sv. Františka sv. omša o 11:00 hod.  Dôvodom je práve odpust na Dlhom.

8. Možnosť vyspovedať sa pred odpustom bude na filiálke Dlhé v piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod.

9Pozývame všetky deti farnosti od 5 rokov na júnový detský deň, posledný v tomto školskom roku, ktorý bude 17. 6. 2023 v katechetickej miestosti od 14:00 do 17:00 hod.

10. Zároveň pozývame deti od 8 rokov na Nodamskú Olympiádu, ktorá sa uskutoční 3. 7. – 5. 7. 2023. Na olympiádu je potrebné sa prihlásiť. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

11. V našej farnosti končia svoje pôsobenie naše rehoľné sestry. Ďakovná sv. omša a rozlúčka s nimi bude o dva týždne v nedeľu 25.júna pri sv. omši o 11:00 hod.

12. Dňa 24. júna (sobota) sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii.  

Čítať viac

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma darkyňa 100€  bohuznámy darca 10€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela a Krvi. Všimnite si čas sv. omší. Vo farskom kostole bude sv. omša popoludní o 16:00 hod. a večerná sv. omša o 18:00 hod. Po jej skončení, o 19:00, začne v našom farskom kostole Eucharistický sprievod mestom, na ktorý vás pozývame.  Ako to bolo zvykom v minulých rokoch, prídu veriaci z rímsko i grécko katolíckych farností.  Pri ostatných sv. omšiach bude adorácia v kostole. Kto sa nábožne a v stave posväcujúcej milosti zúčastní na procesii s Eucharistiou, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Nasledujúci piatok a sobotu (9. – 10. júna) bude ďalší blok sobášnych náuk pre snúbencov v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok o 17:00 hod.

6. V nedeľu 18. júna o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie na našej filiálke Dlhé. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude vdp. Marek Senderák, farár vo Vechci.

7. Dňa 24. júna (sobota) sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii. 

8. Pozývame všetkých členov Bratsva Svätého ruženca na svätú omšu do baziliky v piatok 9. 6. 2023 o 12:00 hod. Svätú omšu bude celebrovať promótor Ružencových bratstiev.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Maruščákovú a Kentošovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovali rodičia prvoprijímajúcich detí 175€,  bohuznáma darkyňa 100€ bohuznáma 20€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na masmédia činila v našej farnosti spolu 708,85€. Vo farskom kostole sa vyzbieralo 570,70€, na filiálke Dlhé 108€ a na Rodinnej Oblasti  30,15€. Pán Boh zaplať.

4. V utorok 30.5. o 10:30 hod. budú v košickej katedrále pohrebné obrady a zádušná sv. omša za zosnulého emeritného o. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Posledná rozlúčka je umožnená širokej verejnosti. Priamy prenos z pohrebných obradov bude prenášaný cez TV LUX. Na pamiatku zosnulého o. arcibiskupa budeme zazvonia zvony na našich kostoloch dnes popoludní o 15.00 hod. a v utorok na začiatku pohrebných obradov o 10:30 hod.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol: pondelok až piatok – pol hodiny pred sv. omšami
Filiálka Dlhé: piatok od 16:45 do 18:00 hod. 
Rod. Oblasť: štvrtok o 9:00 hod.

6. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

8. Tým, ktorí ste sa prihlásili do Obišoviec na slávenie Fatimskej soboty dávame do pozornosti, že  odchod autobusu od nášho farského kostola bude v sobotu ráno o 7:15 hod. 

9. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike vo Vranove – Sever o 10:30 hodprimičná sv. omša novokňaza vdp. Vladimíra Bartka OSPPE (rád Pavlínov).

Čítať viac