Autor Lukáš

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 200€, bohuznámy darca 100€ a traja bohuznámi darcovia po 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať pri sv. omši sviece. Na požehnanie si prineste všetci aj svoje sviece.

5. V piatok na spomienku sv. Blažeja bude požehnanie hrdiel.

6. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol –  pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

8. Fatimská sobota sa bude sláviť vo zvyčajnom čase v sobotu ráno pri sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke.

Čítať viac

3. cezročný týdeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v našej farnosti zbierka na pomoc Pastorácie mládeže ACM/UPC v našej arcidiecéze.

3. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma darkyňa zo slávenia svojho jubilea 60 tich rokov života taktiež 100€. Štedrým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

5. V piatok a sobotu nasledujúceho týždňa budú predmanželské náuky v Katechetickej miestnosti našej fary. Náuky začínajú v piatok podvečer o 17:00 hod.

6. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní používame pri sv. omšiach  formulár a prosby s týmto úmyslom. S tým je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu a zároveň splníme podmienky pre získanie odpustkov, ako ich určuje Cirkev.

7. Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo k tejto téme sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21:00 hodine.“

8. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý dar.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma rodina 20€. Pán Boh zaplať.

3. Od 18. do 25. januára (teda od stredy nasledujúceho týždňa) je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní budeme pri sv. omšiach používať aj formulár a prosby s týmto úmyslom. S Týždňom týchto modlitieb je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu.

4. Oznam pre snúbencov: Najbližší termín  manželských náuk bude o dva týždne v dňoch 27. 1. – 28. 1. 2023 (piatok a sobota). Taktiež pripomíname, aby snúbenci, ktorí plánujú v našej farnosti sobáš v tomto roku, sa nahlásili v kancelárii fary do konca januára.

5. Nasledujúcu sobotu 22. januára bude v Katechetickej miestnosti našej fary mesačné Detské stretko. Začne sa o 14:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. Pozývame všetky deti z našej farnosti.

6. Vedenie, zamestnanci, žiaci a rodičia Cirkevnej školy vyslovujú poďakovanie všetkým veriacim z našej farnosti, ktorí si pred Vianocami zakúpili perníky a tým pomohli našej škole aj týmto spôsobom. Pri predaji perníkov   sa vyzbierala suma 172,98€.

7. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý darček.8.

8. Dňa 25. februára (sobota) sa uskutoční ďalší ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov a rehoľníkov zo Slovenska v STD Aréne u nás vo Vranove. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Čítať viac

Vianočná oktáva

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Vasiľovú, Vargovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred Vianocami.

2. Na potreby kostola darovali tri bohuznáme rodiny po 50€ a dvaja bohuznámi po 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Dnes popoludní o 15:30 hod. bude vo farskom kostole Jasličková pobožnosť detí. Pozývame vás všetkých.

4. Zajtra, na sviatok sv. Štefana, večerá sv. omša nebude.

5. Sviatok Sv. Rodiny vychádza tento rok na piatok v Oktáve Narodenia Pána v nasledujúcom týždni. Keďže je to pracovný deň a sviatok nie je cirkevne prikázaný, sv. omše budú v riadnom čase ako v týždni.

6. Budúcu sobotu 31. 12. 2022 je Silvester. Sv. omše, spojené s poďakovaním Bohu za všetky dobrodenia, budú na filiálke Dlhé o 16:00 hod. a vo farskom kostole o 17:00 hod. S modlitbou poďakovania je spojená možnosť získania úplných odpustkov.

7. V sobotu v noci na prelome rokov bude od 23:30 hod. do polnoci otvorený farský kostol na poklonu.

8. Na sviatok Zjavenia Pána bude, ako je zvykom, požehnanie domov.  Kto by mal záujem o toto požehnanie, nech sa zapíše v sakristii.

9. Farský list Poverello vychádza dnes ako dvojčíslo na celé Vianočné obdobie.  Kvôli lepšiemu prehľadu o bohoslužbách v nasledujúcich dňoch si ho môžete zakúpiť po sv. omši. 

10. Pripomíname možnosť zakúpiť si lístky na Farský fašiangový ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Lístky sú v sakristii. Cena je 30€ na osobu.

Čítať viac

4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali tri bohuznáme rodiny po 100€. Pán Boh zaplať.

3. V pondelok a utorok budeme ešte spovedať v okolitých farnostiach. Dnes spovedáme v Bazilike od 15:00 hod. Ak by niekto prišiel neskôr zo zahraničia, môže sa vyspovedať v stredu a štvrtok pred večernou sv. omšou.

4. V sakristii môžete nahlásiť na vianočné spovedanie aj tých chorých, ku ktorým nechodíme na Prvé piatky. Spoveď chorých bude vo štvrtok dopoludnia.

5. Vo štvrtok 22. 12. 2022 bude v Bazilike Minor na severe koncert Janais a Bambino Luci. Začne sa po večernej sv. omši, teda o 19:00.

6. Betlehemské svetlo bude k dispozícii vo farskom kostole od štvrtku rána. Počas dňa bude zažatá svieca v zádverí kostola zboku.

7. Slávnosť Narodenia Pána bude budúcu nedeľu. Vigílna sv. omša,  zvlášť určená pre deti, bude v sobotu podvečer o 16:00 hod. Pozývame na ňu rodičov s menšími deťmi. Osobitne pozývame všetkých na Polnočnú sv. omšu. Na filiálke Dlhé bude už o 22:00 hod., a vo farskom kostole o 24:00hod.

8. Jasličková pobožnosť detí bude v našom farskom kostole na sviatok Narodenia Pána, budúcu nedeľu o 15:30 hod. Srdečne vás všetkých pozývame.

9. Zbierka „Vianočný dar“ činila spolu 1703€. Úprimné Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ. V nasledujúcich dňoch ju odovzdáme rodinám, ktoré to potrebujú.

10. Prosíme lektorov, aby si pred a počas vianočných sviatkov pozorne všímali, kedy majú službu čítania Božieho slova.

11. Dňa 11. 2. 2023 (sobota) na konci fašiangov chystáme Farský ples. Vstupné bude 30€ na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne tento termín, prosíme o zakúpenie lístkov najneskôr do konca tohto mesiaca.  

12. Na stolíku pri farskom liste Poverello je k dispozícii  text modlitby pred Štedrou večerou. Vezmite si ho domov.

Čítať viac

3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fialovú, Martonovú, Bedryovú a  Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. V nasledujúcom týždni bude väčšie spovedanie pred Vianocami.
Na filiálke Dlhé sa bude spovedať v piatok od 16:30 do 17:30
vo farskom kostole sv. Františka v sobotu od 9:00 do 12.00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
Zároveň, keďže vo štvrtok a piatok sa spovedá v okolitých farnostiach, nebude sa preto spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

3. V sakristii môžete nahlásiť na vianočné spovedanie aj tých chorých, ku ktorým naši kňazi nechodia na Prvé piatky. Spoveď chorých bude v týždni po 4. adventnej nedeli.

4. Počas adventu môžeme podporiť núdzne rodiny našej farnosti zbierkou „Vianočný dar“. Pokladnička je v našom farskom kostole vzadu za lavicami. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

5. Dňa 11. 2. 2023 (sobota) na konci fašiangov chystáme Farský ples. Vstupné bude 30€ na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne tento termín, prosíme o prihlásenie sa najneskôr do konca tohto mesiaca.  

Čítať viac

2. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k 3. adventnej nedeliprosíme rodiny Eliášovú, Čečkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 200€ a bohuznáma darkyňa 50€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Charitu činila v našej farnosti spolu 938,06€ (farský kostol – 718,83€, filiálka Dlhé – 176€ a kaplnka Rodinná oblasť – 43,23€). Úprimná vďaka všetkým darcom.

4. V stredu 07. 12. po večernej sv. omši s deťmi bude ďalšia katechéza určená rodičom prvoprijímajúcich detí. Pozývame vás na toto stretnutie.

5. V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín ako aj duchovná obnova rodín, zároveň aj prosby za pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

6. Počas adventu môžeme podporiť núdzne rodiny našej farnosti zbierkou „Vianočný dar“. Pokladnička je v našom farskom kostole vzadu za lavicami. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

7. V pondelok, utorok a piatok nasledujúceho týždňa budú ranné sv. omše rorátne, teda votívne s formulárom o Panne Márii. Na tieto sv. omše príďme  so zažatými sviecami.

8. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie členov Farskej pastoračnej rady. Pozývame vás.

9. Lektori na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie:

  • 7. 12. 2022 streda vigília 18:00:  Klapák, Klapáková
  • 8. 12. 2022 štvrtok:
    • 16:30: Sztraka, Sztraková
    • 18:30: Jenčo, Jenčová

Čítať viac

34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila v našej farnosti spolu 745€ (farský kostol 540,21€, filiálka Dlhé 145,50€, Školská kaplnka R. Oblasť 59,29€). Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. Nasledujúcu sobotu – 26. 11. o 10:00 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské rekolekcie z príležitosti sviatku patróna našej košickej arcidiecézy sv. Ondreja.

4. Na budúcu nedeľu – Prvú adventnú nedeľu začína nový Cirkevný rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prineste si ich pred oltár.

5. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach jesenná Zbierka na Charitu. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

6. Dávame do pozornosti, že Prvé sv. prijímanie sa v našom farskom kostole uskutoční dňa 21. mája, na 7. Veľkonočnú nedeľu.

7. Mladým, ktorí boli v septembri na birmovke oznamujeme, si môžu v sakristii farského kostola vyzdvihnúť fotografie z birmovky. 

Čítať viac