Autor Lukáš

26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Ďakujeme rodičom birmovancov ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na Rádio Lumen z minulej nedele činila spolu 650,59€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z krstu 50€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začne sa už v sobotu podvečer. Podrobný program nájdete na plagáte a nižšie v tomto príspevku. Z tohto dôvodu si všimnite aj zmeny časov sv. omší v sobotu a nedeľu.

5. Pred odpustom budeme spovedať vo farskom kostole každý deň ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami. Zároveň to už bude spoveď pred Prvým piatkom v mesiaci. Využime možnosť prijať sv. zmierenia a získať odpustky.

6. Od pondelka do piatku tohto týždňa sa v Kultúrnom dome uskutoční unikátne podujatie s názvom: Biblia – Kniha kníh. Ide o výstavu biblií a biblických artefaktov a zároveň prednášky známych biblistov a diskusie. Bližšie info je na tomto odkaze.

7. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si ešte môžu vyzdvihnúť prihlášky.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme nasledujúcu sobotu rodičov našich birmovancov.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželia Andrea a Przemysław 200€. Pán Boh zaplať.

3. V stredu, piatok a sobotu nasledujúceho týždňa sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za tohoročnú úrodu. Požehnanie úrody, z ktorej prineste do kostola pred oltár, bude vo farskom kostole i na filiálke Dlhé v stredu večer pri sv. omšiach.

4. Spovedanie birmovancov pred vysluhovaním sv. birmovania bude v piatok večer od 17:00 hod. Rodičov a príbuzných birmovancov povzbudzujeme, aby sa vyspovedali pred sv. omšami počas týždňa.

5. Na budúcu nedeľu o 11:00 hod. bude vo farskom kostole udeľovanie sv. birmovania. Birmovať bude o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pozývame vás. Všimnite si z tohto dôvodu úpravy času niektorých nedeľných sv. omší.  

6. O dva týždne v sobotu a nedeľu (1.- 2. októbra) bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program odpustu je na konci tohto oznamu.

7. Od piatku sa začneme vo farskom kostole modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi pred odpustom, ktorý bude v nedeľu 2. októbra.

8. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. Sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu v kostole za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa už začali a budú každú stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole. Všetky mimoškolské aktivity prvoprijímajúcich upravte tak, aby boli v tomto čase pravidelne na sv. omšiach. 

9. Zástupcovia obyvateľov obce Dobrá pozývajú na budúcu nedeľu na odpustovú slávnosť sv. Františka z Assisi. Sv. omša bude o 11:00 hod. a po nej program v hoteli Garden.

10. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Pátra Pia v Gr-kat. kostole tu na Juhu. Program si pozrite na tomto odkaze.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa tretí krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa tretí krát
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Babejovú, Sztrakovú a Dojčákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželov Viktórie a Michala 100€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. Všetkým darcom vyslovujeme už vopred vďačnosť.

4. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu.

5. Vo štvrtok večer o 18:30 (slávnosť Sedembolestnej Panny Márie), bude sv. omša s birmovancami a po nej v rámci duchovnej prípravy na birmovku bude prednáška pre mladých. Sv. omšu bude celebrovať o. Ján Kulan, moderátor ACM v Košiciach, ktorý bude mať aj prednášku. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

6. V piatok po večernej sv. omši budú mať birmovanci skúšku z otázok Katechizmu. 

7. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.

8. Nasledujúcu sobotu a nedeľu bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Podčičve. Program slávnosti si môžete prečítať na výveske.

9. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa začnú už túto stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole.  

Manželské ohlášky 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Tomáš Antol a Kristína Kačmárová – ohlasujú sa tretí krát
Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa druhý krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa druhý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňakovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali z pohrebu Agnesy Gdovinovej 50€. Pán Boh zaplať.

3. Do pozornosti snúbencov dávame oznam, že blok sobášnych náuk pre tých, ktorí majú sobáš na jeseň, sa uskutoční v piatok a sobotu 9. – 10. septembra. Začiatok je v piatok o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti našej fary.   

4. Keďže v pondelok sa začína nový školský rok, pozývame všetky školopovinné deti (aj prvoprijímajúce) a mládež na sv. omšu v stredu večer o 18:00 hod., ktorá začne slávnostným Veni sancte (vzývaním Ducha Svätého). Zároveň deti a mladých povzbudzujeme k sv. spovedi.

5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike. Z tohto dôvodu budú zmeny časov niektorých nedeľných sv. omší.
Konkrétne – v nedeľu nebude sv. omša vo farskom kostole o 11:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude v nedeľu sv. omša o 8:00 hod. a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod. 

6. Pešia púť na nedeľný odpust v Bazilike pôjde od nášho farského kostola v nedeľu po rannej sv. omši o 9:15 hod. Pozývame vás.

7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť bude vo farskom kostole o 14:30 hod. po sv. ruženci, na filiálke Dlhé po sv. omši.  

Manželské ohlášky 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš Fajčák a Ivana Iľková ohlasujú sa tretí krát
Przemysław Płoszczański a Andrea Klimčová – ohlasujú sa tretí krát
Tomáš Antol a Kristína Kačmárováohlasujú sa druhý krát  
Marián Jančík a Katarína Tkáčováohlasujú sa prvý krát
Ján Maťo a Marcela Vaľkováohlasujú sa prvý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Harakaľovú, Mudrákovú, Rakocyovú a Kovalskú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali tri bohuznáme rodiny po 100€ a zo svadby novomanželov Petra a Bernadety 50€. Pán Boh zaplať.

3.  V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok. Spovedať sa bude takto:

     Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami

     Filiálka Dlhé   – v piatok od 17:00 do 18:00 hod.

     Spovedanie chorých bude v Piatok dopoludnia.

4.  Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod.

5. Večerná sv. omša v piatok bude už za účasti birmovancov. Účasť všetkých birmovancov je nutná, keďže sa blížime k sláveniu birmovky, ktorá bude 25. septembra.

6. Fatimská sobota bude vo farskom kostole, ako aj na filiálke vo zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7. Nasledujúcu sobotu 3. septembra o 9:30 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské rekolekcie z príležitosti sviatku sv. košických mučeníkov. Pozvaní sú kňazi i veriaci.

8. Do pozornosti snúbencov dávame oznam, že nasledujúci víkendový blok sobášnych náuk pre tých, ktorí majú sobáš na jeseň, sa uskutoční 9. – 10. septembra. Začiatok je v piatok 9. septembra o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti našej fary.  

9. Na budúcu nedeľu sa končí tzv. letný režim časov nedeľných sv. omší vo farskom kostole a prechádzame na zvyčajný čas:
Farský kostol – 8:00, 9:30,11:00 a 18:30 hod. 
Filiálka Dlhé – 9:30 hod.
Školská kaplnka Rodinná oblasť – 11:00 hod.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zajtra, 15. augusta, je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a viaže nás účasť na celej sv. omši. Vo farskom kostole budú dve sv. omše – ráno o 6:30 a večer o 18:30, na Rodinnej oblasti o 17:00 hod. a na Dlhom o 18:00 hod.

3. V utorok o 11:00 hod. bude v košickej katedrále zádušná sv. omša a pohreb o. kardinála Jozefa Tomka. Obradov sa môže zúčastniť každý. Kto má možnosť ísť, ponúkame aj autobus, môžete sa prihlásiť, avšak pre krátkosť času iba dnes v nedeľu. Ak bude dostatočný záujem, autobus pôjde v utorok od nášho farského kostola o 7:15 hod. ráno. Zajtra po večernej sv. omši oznámime definitívne, či sa pôjde spoločne.

4. V stredu 17. augusta si pripomíname 25. výročie konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka z Assisi.
Slávenie sa však z pastoračného hľadiska prekladá na nedeľu 28. augusta na 10:30. Slávnostnú sv. omšu bude vtedy celebrovať pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a pozvaní sú na ňu aj predošlí farári našej farnosti.
Pozývame vás, bratia a sestry, na túto slávnosť poďakovať sa za 30. rokov našej farnosti a 25. rokov nášho farského kostola.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom Nálešnikovú, Oravcovú a Chmeľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

3.  Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci august. O 14:30 popoludní bude vo farskom kostole Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Zároveň je dnes výmena tajomstiev sv. ruženca na nový mesiac.

4. Pripomíname, že 23. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s obnovou manželských sľubov pre manželov, ktorí v tomto roku slávia 50, 55 a 60. výročie manželstva. Jubilujúci manželia aj z našej farnosti sa môžu prihlásiť na túto slávnosť v sakristii.

5. Na budúcu nedeľu večer bude sv. omša už z nasledujúcej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Počas prázdnin je v kancelárii fary tzv. letný režim. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. Vo vnútri bude tabuľka sv. omší s rozpisom na dva týždne.

4. Pripomíname, že počas mesiacov júl a augustčasy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod.
Zároveň v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti budú sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

5. Na kostolné potreby obetovala 2x bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodary.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na dobročinné diela sv. otca činila v našej farnosti spolu 497,97€ (farský kostol 374,72€, Dlhé 98,10€ a Rod. Oblasť 25,15€). Pán Boh zaplať.

3. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznáma 50€ a bohuznáma 100€ . Pán Boh zaplať za milodary.

4. Od začiatku prázdnin prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

5. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník.

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Od pondelka prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. 

4. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11.7. – 15.7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Prihlášky sú taktiež dostupné online.

Čítať viac