Autor Lukáš

2. adventná nedeľa

1. Keďže je lockdown a verejné bohoslužby sa zatiaľ nekonajú, sv. omše sú v našej farnosti slávené každý deň súkromne na vaše prijaté úmysly. 

2. V stredu, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, budeme sláviť sv. omšu o 17:00 hod. a budeme ju prenášať (streamovať) cez náš facebook. Rovnako tak aj na budúcu nedeľu o 9:00 hod.

3. Individuálnu pastoračnú starostlivosť naši kňazi konajú každý deň. V rámci nej sa môžete vyspovedať denne od pondelka do soboty od 15:30 do 16:30 hod. a prijať Eucharistiu. Využite tento čas a vyspovedajte sa pred sviatkami, keďže hromadné spovedanie pred Vianocami určite nebude. Zaopatrenie chorých, ako aj pohreb, či vyslúženie sv. krstu nahláste telefonicky resp. cez farský zvonček. Radi vám vyjdeme v ústrety.

4. Zbierka na Charitu sa koná  individuálne a po celý mesiac. Na tento cieľ môžeme prispieť prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý je na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.

5. Záujemcom o vianočné oblátky oznamujeme, že kvôli pandemickej situácii sa oplátky nepečú.

6. Náš farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 7:30 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola sú  na stolíku katolícke časopisy a noviny, ktoré si môžete zakúpiť.

7. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžeš nájsť v zádverí kostola, prípadne aj na webovej stránke. Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Prvé stopy sú už nalepené. Avšak pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.

Čítať viac

1. adventná nedeľa

1. Od štvrtka 25. novembra sú uzavreté kostoly pre verejné bohoslužby. Sv. omše slávia naši kňazi každý deň súkromne, pričom odslúžia všetky prijaté úmysly. V nedele budeme prenášať sv. omše (streamovať) cez náš farský facebook o 9:00 hod (facebook.com/rkcvtjuh). Individuálna pastorácia je umožnená. Ak by niekto potreboval spoveď, sv. prijímanie, či zaopatrenie, nech sa ohlási telefonicky resp. zazvoní na farský zvonček.
Telefónne číslo: 057/4464 370 Radi vám vyjdeme v ústrety.   

2. Dnes sa mala konať Zbierka na Charitu. Keďže kostoly sú zatvorené, môžeme prispieť na tento cieľ prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý bude na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.  

3Náš farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 8:00 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola budu na stolíku Katolícke noviny, ako aj ďalšia katolícka tlač, ktoré si môžete zakúpiť.

4Farská kancelária nebude počas lockdownu otvorená. Všetky potrebné veci (oznámenie krstu, vybratie krstného listu, dohodnutie pohrebu atď.) si môžete vybaviť individuálne tak, že sa nám ozvete telefonicky, resp. cez farský zvonček pri poštovej schránke. 

5. Časopis Poverello bude v tomto čase uverejnený v elektronickej forme (hore v tomto príspevku), resp. v printovej podobe si ho môžete zakúpiť v zádverí kostola.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne stiahnuť na webe (príloha hore v tomto príspevku). Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola. 

Čítať viac

34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Kvôli novým nariadeniam vlády, Covid automatu a lockdownu pre nezaočkovaných budú od pondelka až do odvolania všetky sväté omše v našej farnosti v režime OP, čiže očkovaní a prekonaní. Maximálny počet osôb definovaný Covid automatom na bohoslužbách je 50.

4. Budúcou 1. adventnou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri nedeľných sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

5. Sv. omše pre deti (streda) a birmovancov (piatok) kvôli zlej pandemickej situácii v tomto týždni opäť nebudú.

6. Plánovaná duchovná obnova pre Bratstvo posvätného ruženca, ktorá bola plánovaná na budúcu nedeľu sa presúva na jar budúceho roka 2022.

7. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omše skôr, a to o 6:15 hod. 

8. 30. novembra budeme sláviť sviatok patróna našej arcidiecézy – sv. Ondreja, apoštola. V rámci príprav na tento sviatok sa budeme od 21. 11. až do 29. 11. modliť spoločne novénu k sv. Ondrejovi. Bude to vždy pred 5 minút pred večernou sv. omšou. Pozývame všetkých, aby sme sa každý ako môže spoločne pripojili k modlitbe k Nebeskému Otcovi cez sv. Ondreja v týchto časoch.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme Božikovú, Ihnátovú, Šviderskú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. V sobotu zatiaľ nebudú ranné sv. omše. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu. Zároveň upozorňujeme na to, že od pondelka bude potrebné, podľa v piatok schváleného zákona, mať so sebou aj pri sv. omši  doklad o očkovaní, resp. testovaní, či prekonaní COVID – u, ak by bolo potrebné doložiť ho napr. pri možnej kontrole RÚVZ (tak, ako sa to už stalo v niektorých kostoloch). 

4. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omša skôr, a to o 6:15 hod.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude v našej arcidiecéze pri sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3.Centrum Rodinkovo v Belušských Slatinách pozýva na duchovnú obnovu s názvom rozVEDENÍ k BOHU. Duchovná obnova je určená pre tých veriacich, ktorí sú rozvedení a po rozvode žijú sami (resp. s deťmi). Uskutoční sa 10. – 12. decembra 2021. Prihlásiť sa možno cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime O-T-P. 

4. V sobotu nebude ranná sv. omša. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu.

5. Nasledujúce dva týždne nebudú v stredu a piatok sv. omše, ktoré sú zvlášť určené pre deti, resp. birmovancov a mládež. Dôvodom je zlá pandemická situácia.

6. Od nasledujúcej stredy, každý týždeň v stredu pri rannej sv. omši, sa budeme modliť ranné chvály. Z tohto dôvodu budeme začínať sv. omšu o 15 minút skôr, teda o 6:15 hod. 

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Misie činila v našej farnosti spolu 1586,84 € (farský kostol – 1257,64 €, filiálka Dlhé 329,20 €). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.

3. V pondelok (na slávnosť Všetkých svätých) budú sv. omše ako v nedeľu. V utorok (Spomienka na všetkých zosnulých) bude vo farskom kostole sv. omša navyše o 16:30 (oproti bežnému dňu). Na filiálke Dlhé v utorok dve sv. omše (16:30 a 18:00).

4. Od pondelka (1.11.) bude náš okres v čiernej farbe Covid automatu. Znamená to zníženie počtov veriacich na sv. omšiach. Sv. omša očkovaní max. 100 ľudí, sv. omša neočkovaní – 1 človek na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1 človek na 15 m2. V programe je napísaná skratka, ktorá sv. omša je pre ktorú skupinu. Prosíme, aby ste to rešpektovali, keďže v takom prípade aj na sv. omšu pre neočkovaných vojde počet, ktorý je stanovený podľa m2.  

5. Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne na Dlhom v pondelok popoludní o 13:30 hod. pri kríži (tentokrát nie v Dome smútku) Nezabudnime, že počas dušičkovej oktávy môžeme získať svojimi dennými  modlitbami na cintoríne a sv. prijímaním úplné odpustky pre duše v očistci.

6. Spovedanie chorých bude na 1. piatok dopoludnia. Adorácia vo farskom kostole od 15:00 hod. 

7. Dnes (31. 10.) o 14:00 vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční nie v kostole, ale na farskom dvore. Pozývame zvlášť deti. Mesiac október zakončíme  spoločnou modlitbou, ktorú nielen duchovne, ale aj fyzicky pošleme k nebesiam v podobe sv. ruženca vytvoreného z balónov.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
  2. Budúcu nedeľu budeme sláviť v Cirkvi ako Misijnú nedeľu. Jej náplňou budú modlitby za misie. Zároveň vo všetkých kostoloch na Slovensku bude Zbierka na misie. V tomto roku je zbierka zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Už vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar na tento cieľ.
  3. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, ktorú zažneme počas dušičkových sviatkov. Menšia svieca stojí 1€, veľká sklenená 5€. Kúpou sviece zároveň prispejeme na aktivity Fóra života.
  4. Do pozornosti dávame, že na Prvú adventnú nedeľu – 28. novembra 2021 bude v našom farskom kostole duchovná obnova Ružencového bratstva. Viesť ju bude p. Alan Dely, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Cieľom obnovy je oživenie modlitby sv. ruženca, ako aj reorganizácia Bratstva sv. ruženca pri našom farskom kostole. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Pavol Belas a Michaela Zuzana Baňasová – ohlasujú sa tretí krát.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovu, Kavčákovu a Klacikovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Veľkú vďaku vyslovujeme aj tým ženám, ktoré boli v pondelok na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€ a novomanželia Synakoví 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na pomoc ľuďom na Kube činila v našej farnosti spolu 893,65 € (Farský kostol 728,10 €, filiálka Dlhé 139,20 € a Školská kaplnka Rodinná oblasť 26,35 €). Vďaka patrí všetkým darcom.

4. Do pozornosti dávame, že od začiatku októbra sú večerné sv. omše vo farskom kostole cez týždeň o 18:00 hod. Keďže je to mariánsky mesiac, pol hodinu pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec. Pri tejto spoločnej modlitbe ruženca v kostole, alebo aj doma môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

5. Kvôli pandemickým opatreniam, ako aj obmedzeniu kapacity kostolov, si všimnite rozdelenie sv. omší na budúcu nedeľu, ako aj to, že na Dlhom budú v nedeľu dve sv. omše.

8:00 – očkovaní
9:30 – základ
11:00 – OTP
18:30 – OTP

Čítať viac