Autor Lukáš

24. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.
 3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie za tohoročnú úrodu.
  Vo farskom kostole a na filiálke Dlhé bude požehnanie úrody v piatok pri večernej sv. omši.
 4. Od nedele do stredy bude na pastoračnej návšteve Slovenska Sv. Otec František. Program návštevy si môžete pozrieť na webe navstevapapeza.sk a podľa svojich možností sa ho priamo zúčastniť, či sledovať v médiách. Z tohto dôvodu budú v stredu (na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie) zmenené časy sv. omší dopoludnia v našej farnosti, aby sme mohli sledovať sv. omšu zo Šaštína, ktorá bude o 10:00 hod.
 5. Autobus do Šaštína na stretnutie sv. Sv. Otcom pôjde od nášho farského kostola v utorok 14.9.2021 o 22:00 hod. Cena za dopravu je 25€.
 6. Autobus do Košíc, ktorý zabezpečila naša Cirkevná škola, pôjde v utorok 14.9.2021 od nášho farského kostola o 8:30 hod. Cena za dopravu je 5€. Využiť ho môžete vy, ktorí ste sa prihlásili do Košíc a nejdete svojou dopravou.
 7. Z príležitosti príchodu Sv. Otca Františka na Slovensko a do Košíc sa v utorok 14.9. o 9:00 hod. rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni začnú sv. omše za účasti detí a prvoprijímajúcich (každú stredu večer), ako aj birmovancov a mládeže (každý piatok večer).
  Prihlášky na 1. sv. prijímanie detí si môžete vyzdvihnúť vo farskom kostole, kde budú položené vzadu na stolíku.
  Čo sa týka birmovky, v tomto školskom roku sa budú pripravovať na birmovku tie ročníky, ktoré už majú rok prípravy za sebou, resp. odovzdali prihlášky minulý rok. Nový ročník birmovancov (terajší deviataci) v nasledujúcom školskom roku nebude!
 3. Autobus do Šaštína nastretnutie so sv. Otcom pôjde od nášho farského kostola v utorok 14.9.2021 o 22:00 hod. Cena za dopravu je 25€.
 4. Od pondelka bude znova otvorená kancelária našej farnosti v riadnych úradných hodinách.
 5. Z príležitosti príchodu Sv. Otca Františka na Slovensko a do Košíc sa v nedeľu 12.9. o 15:00 a v utorok 14.9. o 9:00 rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy.

Čítať viac

Návšteva pápeža Františka

Dávame k dispozícii všetky potrebné informácie k návšteve pápeža Františka v Košiciach, program, mapy, ostatné doplňujúce informácie k samotnej návšteve a organizácii podujatia.

Povzbudzujeme k účasti 😉

Čítať viac

21. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú,  Pelačíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z pohrebu 20€, z krstín Karolíny 100€ a bohuznáma rodina 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Povzbudzujeme k účasti na stretnutí so Svätým Otcom Františkom, najmä v Košiciach dňa 14. septembra. Ide o stretnutie mladých od 15 do 30 rokov, ale pozvaní sú aj manželia a celé rodiny! Každý účastník sa musí registrovať vopred individuálne na stránke: www.navstevapapeza.sk . Bližšie informácie o stretnutí so sv. otcom v Košiciach budú na nástenke pri vstupe do kostola, a tiež na našej farskej internetovej stránke. Tí, ktorí ste sa už prihlásili, alebo sa chcete prihlásiť, nahláste sa čo najskôr aj v sakristii, aby sme vedeli počet za našu farnosť, kvôli štatistike.
 4. Záujemcovia sa ešte môžu zapísať aj na púť do Šaštína. Zoznam je na stolíku za lavicami.
 5. V budúcom týždni bude náš okres v oranžovej farbe COVID automatu. V kostole však sa však nebude meniť počet ľudí, ale je treba dodržiavať väčšie rozostupy a ostatné opatrenia, ako doteraz.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jakub Mydla a Barbora Kačmárová – ohlasujú sa druhý krát
Ivan Bača a Miroslava Kentošová – ohlasujú sa prvý krát
Prosíme, zahrňte ich do svojich modlitieb!

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vyslovujeme vopred vďačnosť za každý dar na tento cieľ.

3.  V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci Júl. Spovedať sa bude takto:

     Farský kostol – v pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami (okrem utorka, keď je prikázaný sviatok)

     Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. 

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

5. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 

6. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. 

7. Od budúcej nedele budú sv. omše v prázdninovom režime časov. Vo farskom kostole 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod., filiálka Dlhé iba o 9:30 a Školská kaplnka Rodinná oblasť o 11:00 hod.

8. Naši páni kapláni odchádzajú v stredu na svoje nové pôsobiská. Poďakovanie za ich službu v našej farnosti bude v utorok na slávnosť sv. Petra a Pavla pri sv. omši o 18:30 hod., ktorú budú obaja celebrovať.

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole o 10:00 hodPrvé sv. prijímanie. Z tohto dôvodu bude zmena časov niektorých sv. omší. Pribudne sv. omša ráno o 6:30 hod. a nebude sv. omša o 11:00 hod. Čas sv. omší na filiálkach zostáva nezmenený.

3.  Prosíme rodičov a príbuzných našich prvoprijímajúcich detí, aby sa pred touto slávnosťou vyspovedali počas týždňa pred sv. omšami.

4. Prvá sv. spoveď detí a obnova krstných sľubov bude v sobotu o 9:00 hod.

5. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. Osobitne chceme povzbudiť k fyzickej účasti na sv. omši tých veriacich, ktorí dosiaľ sledovali sv. omše iba cez médiá. 

Manželské ohlášky:
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa tretíkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa tretíkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa tretíkrát).

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú Struháríkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok dopoludnia budú vo farskom kostole dekanátne kňazské rekolekcie. Začnú sa sv. omšou o 9:00 hod.Celebrovať ju bude o. arcibiskup Bernard. Z tohto dôvodu ranná sv. omša vo štvrtok nebude!

3. Modlitba Deviatnika detí pred 1. sv. prijímaním začne od štvrtku pred večernými sv. omšami.

4. Dňa 22.6. si náš o. dekan Štefan pripomenie 25. rokov od svojej kňazskej vysviackyPri tejto príležitosti bude sláviť na budúcu nedeľu o 8:00 hod. ďakovnú sv. omšu, pri ktorej chce spolu s veriacimi poďakovať za Božie dobrodenia a milosť povolania do kňazskej služby, ako aj za jubileum 50 rokov života. Pozývame na toto slávenie.  

Manželské ohlášky: Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa druhýkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát)

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá bude v piatok, po sv. prijímaní odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca – predpísané podmienky).

3. V utorok od 17:00 do 18:00 hod. budú naši kňazi spovedať na filiálke Dlhé pred odpustovou slávnosťou.

4. V sobotu o 9:30 hod. bude slávnostná sv. omša na Dlhom, kde budeme sláviť Ipsa Die titul nášho kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich z Dlhého je to slávnosť, inak je to liturgická spomienka.

5. V sobotu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole nácvik detí na Prvé sv. prijímanie.

6. Odpustová slávnostná sv. omša k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na filiálke Dlhé bude v nedeľu dopoludnia o 10:30 hodHlavným celebrantom a kazateľom bude páter Stanislav Rok, františkán – minorita z kláštora v Brehove.

7. Na budúcu nedeľu NEBUDE vo farskom kostole sv. omša o 11:00 hod. z dôvodu odpustu na Dlhom. Využite preto nedeľné sv. omše vo farskom kostole hlavne v sobotu podvečer o 17:00 a 18:30. Úmysel z nedeľnej sv. omše o 11:00 z farského kostola (+Helena) bude odslúžený na Dlhom v nedeľu o 10:30 hod.  

Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa prvýkrát). Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Katolícke masmédiá z minulej nedele činila spolu 855,30 € (farský kostol – 728,10 €, filiálka Dlhé – 102,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť – 25 €). Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom. 

3. Na budúcu sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

4. Dnešnou slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie Cez rok.

5. Opäť dávame do pozornosti manželom, že sa môžu prihlásiť na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov (rehoľníkov). Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Pre záujemcov sú bližšie podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. im ich dáme v kancelárii spolu s prihláškou. 

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny HrinovúFacenkovú, Antolíkovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi darcovia po 50 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

3. Dnes (nedeľa) je zbierka na Katolícke masmédiá. Ďakujeme všetkým darcom na tento cieľ.

4. V sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

5. Letné kántrové dni sú v tomto týždni stredu, piatok a sobotu. Obsahom modlitieb sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

6. Dávame do pozornosti, že pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, ktorá bude budúcu nedeľu, sa každý deň večer pred sv. omšou modlime Deviatnik.  

7. Občianske združenie Manželské stretnutia pozýva manželov na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov. Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. budú na farskej webovej stránke. Odporúčame túto duchovnú obnovu manželov. 

Čítať viac