Autor: Lukáš

Pokyny k Veľkonočnému spovedaniu

Na základe inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim tieto oznamy:

  • podľa všeobecne známej mienky odborníkov, na základe príkazov a ich odporúčaní, ako aj terajšej pastoračnej situácie sa upresňuje, že vysluhovanie sv. zmierenia – tak ako ho poznáme z doterajšej praxe – pred týmito sviatkami nebude!
  • vysluhovanie sv. zmierenia a sv. prijímanie nech sa teraz obmedzí na nevyhnutné prípady, a to po dohode s kňazom (najlepšie telefonicky): 057/4464370
  • v prípade nebezpečenstva smrti prosíme volať na faru a kňaz, samozrejme, pôjde zaopatriť veriaceho tak, ako je to zvykom
  • sv. Otec František veľmi odporúča v tomto čase, keď je pre mnohých nemožné vyspovedať sa a prijať Eucharistiu, aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť s predsavzatím, že sa chceme čo najskôr, keď pominie nebezpečenstvo, vyspovedať a ísť na sv. prijímanie. V tej chvíli úprimnej dokonalej ľútosti, nám Boh odpúšťa všetky naše hriechy
  • keď táto situácia pominie, bude veľa možností, ako spomínané sviatosti prijať s čo najväčšou úctou a láskou
  • v tejto situácii nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov, ktorí aj napriek nebezpečenstvu tejto choroby zaopatrujú aj teraz chorých a umierajúcich v nemocniciach, či doma
  • terajšie obmedzenia majú za cieľ jediné – nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu a chrániť zdravie a životy všetkých

Prosíme o pochopenie daného stavu a prajeme veľa duch. síl a požehnania do nastávajúcich dní.

Čítať viac

Homília na 4. pôstnu nedeľu

Pane, otvor mi oči…

Je utorok, 10.marca 2020 a počas dňa, ako blesk z neba sa začala šíriť nepochopiteľná informácia. „Do 23.marca 2020 sú zakázané verejné sv. omše a kostoly sa kvôli nebezpečnému vírusu majú uzatvoriť.“ V ten večer pri sv. omši som videl v očiach veriacich všeličo možné, od nechápavosti, cez smútok, obavy, až po slzy ľútosti. Po kostole sa ako ozvena šírila jednoduchá otázka…“Prečo?“

Ako jednoducho sa táto otázka vysloví, avšak ako urputne ťažko sa človek postupne dostáva k odpovedi. Otázka, „prečo“ je zachytená aj v nedeľnom Božom slove. Apoštoli sa pýtajú Ježiša pri pohľade na slepého: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Prečo tento človek nevidí? A Ježiš dáva jednoduchú odpoveď – má sa na ňom zjaviť Božia sláva.

Je dôležité si uvedomiť, že Ježiš je ten ktorý dáva odpovede. Oni nie sú výsledkom nášho uvažovania, trápenia sa, vymýšľania nových pohľadov, ktoré budú synonymom môjho uvažovania, ale pokorným hľadaním Ježišovej Pravdy, o Bohu, o svete, o človeku, o mne. Denne sme svedkami rôznych osobných drám človeka, ktorý jedná a koná akoby NEVIDEL. Nevidiac zmysel a cieľ svojho života. Nevidiac duchovný zápas, ktorý zúri každý jeden deň v srdci človeka, o ktoré usiluje diabol. Nevidiac potreby človeka vedľa mňa. Nevidiac Lásku, ktorá denne usiluje o moju záchranu.

Sme azda aj my slepí, že nevidíme? Sme. Ale tu toto zamyslenie nekončí. Cesta k Bohu, cesta obrátenia, nikdy nekončí bolestným skonštatovaním ako máme ešte ďaleko k Bohu, pretože práve v tejto chvíli sa deje zaujímavá vec. Ježiš nás hľadá. Tak ako slepca z evanjelia. Ježiš ho vyhľadal, najprv aby ho uzdravil a potom druhýkrát, aby mu pomohol kráčať cestou viery. Nie v silu dobrého zraku, ktorý nadobudol, ale v silu Slova nášho Spasiteľa. V silu Jeho lásky.

To je tá uzdravujúca sila, ktorá hýbe týmto svetom. Aj keď je mnohokrát nepochopená, ako aj v prípade farizejov, ktorí miesto toho aby sa tešili, že slepec nadobudol novú kvalitu života, sú pobúrení, že bol uzdravený v sobotu a ešte k tomu hriešnym človekom. Farizeji majú zdravé oči, a predsa tak skreslene vidia svet okolo seba. Nepotrebujú očného lekára, ale potrebujú sa nechať uzdraviť Kristom. Potrebujú uznať, že svetlo ich životu dáva Boh, ku ktorému sa denne modlievajú. Potrebujú uznať, že k Pravde o Bohu dôjdu iba skrze Boží dotyk. Dotyk Lásky, ktorá sa zjavuje cez Kristov kríž. Pretože tam sa v plnosti zjavuje jeho Láska. A iba ten ktorý zažíva Lásku, ktorý sa učí na ňu odpovedať sa učí znova vidieť. Tak ako vidí Boh.

A to už nie je pohľad výčitiek, či pohľad strachu, ale pohľad dôvery, v ktorom znova nachádzame odvahu žiť pre Svetlo. Ale pohľad, v ktorom sa každý z nás znova nájde. V ktorom nadobudneme istotu, že sme milovaní, že niet hriechu ktorý by nám nemohol byť odpustený a niet nijakej prekážky, aby dnes som na túto Božiu Lásku aj ja odpovedal skrze poslušnosť Kristovmu Slovu.

o. Patrik

Čítať viac

Zrušenie bohoslužieb vo Vranove

Oznamujeme občanom, že z rozhodnutia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré vzala na vedomie a rešpektuje Konferencia biskupov Slovenska, sa od 10. marca do 23. marca 2020 (pondelok – vrátane) nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.        

V tejto súvislosti chceme oznámiť veriacim, že sa ruší slávenie bohoslužieb v rímskokatolíckych farnostiach nášho mesta, konkrétne vo Farnosti sv. Františka z Assisi – Vranov Juh, vo Farnosti Narodenia Panny Márie – Vranov Sever (Bazilika), ako aj vo Farnosti Fatimskej Panny Márie vo Vranove v Čemernom.

Platí to pre dni v týždni, ako aj v nedele. Pre súkromnú modlitbu veriacich budú kostoly (resp. ich vstupy) otvorené ako doteraz. Povzbudzujeme veriacich, aby aj v tomto čase sledovali prenosy bohoslužieb v televízii a rozhlase.

Všetkých pozývame k modlitbám za chorých, ako aj zdravotníkov. Zároveň prosíme o zachovanie pokoja, nádeje a dôvery v Božiu pomoc.

Štefan Albičuk,
farár Farnosti sv. Františka a dekan vranovského dekanátu  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Čítať viac

2. pôstny týždeň

Rozpis omší na 2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok o 19:00 hod. sa uskutoční v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike prvá zo série biblických prednášok v Roku Božieho slova. Téma prednášky je Čo je Biblia a čo od nej očakavať. Viac informácií je na tomto odkaze.

3. Vo štvrtok budú v našom farskom kostole o 9.00 hod. dekanátne rekolekcie kňazov. Z tohto dôvodu sv. omša ráno o 6:30 hod. nebude, keďže bude spoločná rekolekčná sv. omša.

4. Pripomíname, že v stredu pred večernou sv. omšou s deťmi, ako aj v piatok pred sv. omšou s birmovancami, vždy pol hodinu pred začiatkom sú modlitby Krížovej cesty s deťmi resp. s mladými. Účasť všetkých detí, ako aj birmovancov je dôležitá pre lepšie duchovné prežívanie pôstu.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

Rozpis omší na 1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolíkovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždnibude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – každý deň pol hodinu pred sv. omšou ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v utorokpiatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti).

3. V nasledujúcom týždni budú Jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný, čo sa týka pôstu, je pre každého veriaceho jeden deň. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia, ako aj konkrétne skutky lásky k blížnym. Jednou z foriem skutkov lásky je aj naša zbierka pre núdznych „Veľkonočný dar“. Prispieť môžeme vo farskom kostole do krabičky, ktorá je vzadu.

4. Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločný sv. ruženec vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako je zvykom.

5. Keďže sú pred nami jarné prázdniny, deti a mládež nebudú mať nasledujúci týždeň osobitné sv. omše.

7. V pôstnom období nás pozýva Centrum pre štúdium biblického sveta na cyklus prednášok na vybrané biblické témy. Uskutočnia sa každý utorok od 10.3.2020 až do konca marca v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike vždy o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

7. cezročný týždeň

Rozpis omší na 7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovu, Mudrákovu a Rákocyovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude jarná Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

3. V utorok, na koniec fašiangov, bude vo farskom kostole od 15:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k zmiernej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

4. V stredu je Popolcová stredadeň pokánia v celej Cirkvi a vstup do pôstneho obdobia. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak pokánia.
Zároveň je to deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov. Dospelý sa v tento deň môže najesť iba raz do sýtosti, okrem toho možno ešte dvakrát za deň niečo menšie zjesť. Z tohto dôvodu detská sv. omša nebude.

5. V pôstnom čase budú v našich kostoloch ako zvyčajne pobožnosti Krížovej cesty. Budeme sa ju modliť spolu s kňazom pol hodinu pred večernými sv. omšami – v stredu aj za účasti detí, v piatok s birmovancami a v nedeľu popoludní.
Zvlášť v stredu a piatok pozývame všetky deti, resp. birmovancov – je to súčasť ich prípravy k prijatiu týchto sviatostí. Veľmi vás chceme povzbudiť, bratia a sestry, aby sme sa v hojnom počte stretávali na týchto pobožnostiach, pokiaľ možno celé rodiny.

6. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia zvlášť pre birmovancov a mládež.

7. Aj v tomto roku môžeme prežiť pôstne obdobie rodinách a farnostiach s aktivitou kampane Pôstna krabička pre Afriku. Náš sebazápor môžeme premeniť na finančnú pomoc pre deti Ugandy a Rwandy. Krabičku si môžete zobrať zo stolíka, ktorý je vzadu vo farskom kostole.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

Rozpis omší na 6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v priestoroch fary.

3. V sobotu dopoludnia o 9:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary prvý blok sobášnych náuk pre snúbenecké páry, ktoré príjmu sv. manželstva v tomto roku. Témou náuk bude Povolanie k manželstvu a Kresťanská vierouka. Pozývame snúbencov, ktorí nemajú dohodnuté náuky, či kurzy na iných miestach, aby sa zúčastnili týchto náuk.

4. Pripomíname, že nasledujúcu sobotu 22. februára budeme organizovať Farskú veselicu. Bude sa konať v priestoroch ZŠ Lúčna a začiatok je stanovený na 19:00 hod. V sakristii farského kostola sú ešte lístky a je posledná možnosť zakúpiť si ich. Zároveň sa potešíme aj tomu, ak darujete svoj dar do tomboly na tento náš ples.

5. Opäť dávame do pozornosti, že sa môžete prihlasovať na farskú púť do Talianska, ktorú organizujeme v rámci jubilejného Loretánskeho roka. Dátum púte je 24. – 31. mája. Cena púte – 430 € na osobu. Prihlasovanie je v sakristii.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

Rozpis omší na 5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bertovu, Kundravu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok, na spomienku Panny Márie Lurdskej, je 28. Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach bude vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážnejšie chorý, resp. chronicky chorý a zhoršil sa mu zdravotný stav.

3. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov vo farskom kostole.

4. V sobotu o 9:00 hod. sa uskutoční vo farskom kostole ďalšia katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí so svojimi deťmi. Účasť rodičov je dôležitá (nutná).

5. Pripomíname, že o dva týždne v sobotu – 22. februára, sa uskutoční Farská veselica. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii farského kostola (20€).

6. Do pozornosti dávame znova aj oznam, že od 24. 5. do 31. 5. chceme zorganizovať duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Zapísať sa na púť je možné v sakristii.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

Rozpis omší na 4. cezročný týždeň.

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – V pondelok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)

3. Do pozornosti opäť dávame fašiangovú Farskú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. februára od 19:00 hod. v školskej jedálni na ZŠ Lúčna. Vstupné 20,- €. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii, môžete si ich zakúpiť. Zároveň prosíme o podporu darcov, ktorí by chceli prispieť do tomboly.

4. Pripomíname, že v sakristii kostola sa môžete prihlásiť na duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorá sa uskutoční od 24.5. do 31. 5. 2020.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

Rozpis omší na 3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovu, Oravcovu a Kislíkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca a sv. omša v zvyčajnom čase ráno vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.

3. Na budúcu nedeľu bude sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Na sv. omšu si prineste sviece, ktoré požehnáme.

4. Na začiatku pôstneho obdobia začne katechumenát (príprava) dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí – krstu, birmovania a eucharistie. Ak viete o niekom, kto by chcel byť pokrstený a má nad 14 rokov, prosíme, nech sa nahlási vo farskej kancelárii do polovice februára. Príprava bude trvať asi jeden rok.

5. V tomto jubilejnom Loretánskom roku, ktorý vyhlásil Sv. Otec František, plánujeme púť veriacich do Talianska – Loreto, San Giovanni Rotondo a viaceré ďalšie miesta. Púť sa uskutoční v termíne 24. – 31. mája. Srdečne vás pozývame. Bližšie podrobnosti púte budú oznámené na budúcu nedeľu. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť v sakristii.

Čítať viac