Autor: Lukáš

1. adventný týždeň

Rozpis omší na 1. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:30 do 18:00 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:15 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00 hod. Školská kaplnka Rodinná oblasť – vo štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)
Spovedanie a návšteva chorých – v piatok dopoludnia

3. Fatimská sobota – modlitba sv. ruženca a sv. omša bude vo farskom kostole a na filiálke Dlhé v obvyklom čase.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. Poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do zbierky pre farnosti na Ukrajine. Vyzbierali sa potraviny, školské pomôcky, ale aj finančné dary v hodnote 426,-€.

6. Na budúcu nedeľu budú vo farskom kostole chlapci z Charity ponúkať po sv. omšiach pečené vianočné srdiečka. Kúpou ich môžete podporiť.

7. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá vychádza na 8. decembra (budúca nedeľa), sa v tomto roku liturgicky prekladá na pondelok 9.12.2019, keďže adventná nedeľa má v slávení prednosť.

Čítať viac

34. cezročný týždeň

Rozpis omší na 34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila v našej farnosti spolu 569,16,-€ (Farský kostol 446,56 €, filiálka Dlhé 92,60 €, školská kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). Všetkým štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Do pozornosti dávame, že dnes (nedeľa) večer bude vysielať RTVS o 21:45 hod. na Dvojke dokument z cyklu „Narodení pre nebo“ o Troch svätých košických mučeníkoch. Odporúčame pozrieť si ho.

5. Budúcu sobotu budú v košickej katedrále celodiecézne rekolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy. Slávnostná sv. omša začne o 10:00 hod.

6. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krista Kráľa prosíme rodiny Čečkovu, Eliášovu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Dnešný deň (nedeľa) si pripomíname presne 30. výročie od chvíle tzv. Nežnej revolúcie. Na znak vďačnosti za dar slobody, ktorým sme dostali aj možnosť slobodne vyznávať svoju vieru, sa dnes podvečer o 17:00 hod. rozozvučia po celom Slovensku zvony našich kostolov.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

5. Nasledujúci piatok – sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 4. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

6. Od dnešnej do budúcej nedele je vyhlásený vo svete Týždeň duchovnej pomoci prenasledovaným kresťanom. Konkrétne sa do neho zapojíme aj v našej farnosti tým, že štvrtkovú adoráciu vo farskom kostole, aj na filiálke Dlhé obetujeme v modlitbách na tento úmysel.

7. Miništrantom dávame do pozornosti, že vo štvrtok o 16:00 hod. bude miništrantské stretnutie na fare.

8. Pozývame k pomoci deťom a chudobným z Ukrajiny zbierkou trvanlivých potravín, školských potrieb, hygienických potrieb a iných, alebo finančne. Bližšie informácie nájdete na plagáte. V stredu po večernej sv. omši od 19:00 do 19:30 bude možnosť doniesť tieto veci na faru zozadu, cez farský dvor.

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 33. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v celej našej košickej arcidiecéze Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorej výťažok sa používa na rôzne druhy sociálnej pomoci. Vopred ďakujeme za každý váš finančný dar.

3. Nasledujúcu sobotu 16. 11. o 9:30 hod. dopoludnia bude prvá katechéza pre rodičov našich prvoprijímajúcich detí. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden z rodičov spolu s dieťaťom na toto stretnutie.

4. Dávame zároveň do pozornosti, že Prvé sväté prijímanie tohtoročných tretiakov bude v našom farskom kostole 10. mája 2020 – na Piatu veľkonočnú nedeľu.

5. Povzbudzujeme tých, ktorí sa ešte chcú zapojiť do pečenia vianočných oblátok, že tak môžu urobiť. Oblátky sa pečú každý deň v rotunde od 7:00 hod.

6. V stredu 20. 11. budeme v Cirkvi prvýkrát po roku od blahorečenia sláviť spomienku Blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučenice. V sakristii farského kostola ponúkame k zakúpeniu knižočku – Deviatnik (Deväť dní s Ankou). Stojí 2,- € a výťažok pôjde na stavbu pastoračného domu vo Vysokej n/U. Prosíme, aby ste sa vo farskom kostole od utorka nasledujúceho týždňa pred večernou sv. omšou pomodlili okrem ruženca aj modlitbu tohto Deviatnika.

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 32. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

3. Do pozornosti dávame možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci. Túto možnosť máme do 8. novembra. Podmienkou je návšteva cintorína, stav posväcujúcej milosti a prijatie eucharistie. Preto vás pozývame k častejšej účasti na sv. omši práve v tomto týždni.

4. Dnes pre Prvá nedeľa v mesiaci November. Popoludní o 14.30 hod. bude vo farskom kostole odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou. Na filiálke Dlhé bude po sv. omši.

5. Vo štvrtok o 16:00 bude úvodné stretnutie miništrantov. Sú pozvaní všetci miništranti, aj tí, ktorí majú záujem o túto službu. Stretneme sa v kostole.

6. Začiatkom nasledujúceho týždňa by sa mali začať piecť vianočné oblátky. Zatiaľ je napísaných v zozname pre túto službu menej žien, ako predošlý rok. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali aj ďalší, ktorí ste doma a pomohli v tejto službe farnosti. Vďaka za pochopenie a vašu obetu.

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci a zároveň dušičkové sviatky. V stave milosti posväcujúcej budeme môcť získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Pred sviatkami budú naši kňazi spovedať takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až štvrtok ráno od 6:00 hod. do sv. omše a večer v pondelok, utorok a štvrtok od 16:45 do 18:00 hod.
filiálka Dlhé – v stredu od 15:30 do 17:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)!
Spovedanie chorých bude vo štvrtok.

3. Na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu.

4. Pobožnosť za duše v očistci bude v piatok 1. 11., na slávnosť Všetkých svätých, o 14:00 hod. na cintoríne na vranovskom Dlhom.

5. Modlitba ruženca na Fatimskú sobotu bude vo farskom kostole o 7:30 a na filiálke Dlhé o 8:00 hod.!

6. Sviece za nenarodené deti, ktoré použijeme pri modlitbe za nenarodených, si môžete zakúpiť v sakristii (svieca stojí 1,-€ a jej kúpou pomáhame aktivitám pre život na Slovensku)

7. V stredu 30. októbra budeme na našej filiálke Dlhé sláviť 25 výročie posviacky kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 17:00 hod. bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Srdečne vás všetkých pozývame poďakovať sa slávením eucharistie za náš filiálny kostol, za jeho staviteľov a dobrodincov. Z tohto dôvodu v stredu večer sv. omša vo farskom kostole nebude! (úmysel tejto omše bude slávený v stredu pri večernej sv. omši na Dlhom).

8. Pozývame ženy, ktoré sa chcú zapojiť do pečenia vianočných oblátok, aby sa napísali do zoznamu v sakristii nášho farského kostola. S pečením sa začne po dušičkových sviatkoch.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Švec – Bilu, Molekovú, Fajčákovu, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

3. Blíži sa 2. november, spomienka na všetkých verných zosnulých. Je to zároveň spomienka aj na všetky nenarodené deti, najmä tie, ktorým bol ukončený život umelým potratom. Aj tento rok si na tieto deti spomenieme modlitbou a zažatím sviece za nenarodené deti. Túto sviecu si môžeme kúpiť v sakristii. Cena je 1,-€ a jej kúpou prispievame na pro-life aktivity Fóra života na Slovensku.

4. Dňa 30. októbra budeme sláviť na našej filiálke Dlhé 25. výročie konsekrácie kostola za účasti emeritného o. arcibiskupa Alojza Tkáča. Na túto slávnosť sa pripravíme vo filiálnom kostole aj modlitbou deviatnika. Začneme sa ho modliť od utorka nasledujúceho týždňa po skončení sv. ruženca.

5. Do pozornosti dávame zmenu letného času na zimný, ktorá bude tento rok v noci z 26. na 27. októbra (z nasledujúcej soboty na nedeľu). O 03:00 hod. si posunieme ručičky hodiniek o hodinu späť.

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na misie. Tento rok je zameraná zvlášť na pomoc pre africký štát Rwanda, kde už dlhšie prebieha genocída obyvateľstva. Aj týmto spôsobom môžeme pomôcť ľuďom, ktorí tam žijú.

3. Nasledujúci piatok 18. 10. sa uskutoční v celej Cirkvi modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Zapojíme sa aj v našej farnosti. V prvom rade modlitbou posvätného ruženca na školách (tu prosíme o zabezpečenie našich učiteľov Náboženskej výchovy), ako aj v našom farskom kostole a na filiálke Dlhé, kde sa budeme spoločne s deťmi modliť sv. ruženec o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

4. Chceme povzbudiť, ale aj upozorniť našich birmovancov, že každý piatok – od začiatku školského roka – sa slávi sv. omša zvlášť s príhovorom pre birmovancov. Účasť na sv. omši je súčasťou prípravy na birmovku.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovu, GazdovuMudroňovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli a tiež ženám, ktoré prišli v pondelok na veľké upratovanie kostola pred odpustom.

2. Nasledujúcu sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

3. Do pozornosti dávame, že dňa 15.októbra (o týždeň v utorok) sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny Márie evanjelizačné stretnutie s misionárom Tomom Edwadsom. Program je na tomto odkaze.

4. Pápež František vyhlásil tento október za mimoriadny misijný mesiac pre celú Cirkev. Okrem iných aktivít ho môžeme naplniť vo svojom vlastnom živote aj uvažovaním nad zamysleniami, ktoré vydali rehoľníci verbisti na každý deň tohto mesiaca. Môžete si ich nájsť na webovej stránke, na tomto odkaze.

5. Pozývame aj deti všetkých škôl zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční 18. októbra v školách, ale aj večer pred sv. omšou v našom farskom kostole.

6. Upozorňujeme na zmenu času sv. omše:
Vo štvrtok ranná sv. omša o 6:30 NEBUDE, namiesto toho bude sv. omša o 9:00, nakoľko sú dekanátne rekolekcie. Úmysel z rannej sv. omše sa presúva na omšu o 9.00. Vo vytlačenom Poverelle je uvedený chybný čas. Ospravedlňujeme sa za túto chybu.

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. V pondelok o 9:00 hod. dopoludnia bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Veľmi pekne prosíme, aby ste prišli pomôcť vo väčšom počte, ktorí budete zajtra doma. Vďaka za ochotu.

2. Od zajtra sa zmení čas večerných sv. omší počas týždňa a v soboty na 18:00 hod., keďže dni sú už kratšie.

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.;
filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok od 17:00 do 18:00 a piatok od 16:15 do 17:00 hod.
Spovedanie chorých bude tentoraz vo štvrtok!

4. V utorok začína Ružencový mesiac október. Každý večer, pol hodiny pred sv. omšou od 17:30 hod., sa budeme spoločne s kňazom modliť sv. ruženec (výnimkou bude tento týždeň, kedy naši kňazi spovedajú pred prvým piatkom). Povzbudzujeme vás, aby ste v tomto mesiaci častejšie prichádzali do kostola a na modlitbu sv. ruženca, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

5. V piatok 4. 10. budeme sláviť sviatok sv. Františka, čo je titul nášho farského kostola a pre nás slávnosť. Pozývame vás preto k hojnej účasti na sv. omšiach. Zvlášť dávame do vašej pozornosti, že v piatok o 9:00 hod. bude slávnostná sv. omša, pri ktorej sa poďakujeme za 20 rokov od založenia nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka. Celebrantom tejto sv. omše bude pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Bezprostredná duchovná príprava bude od stredy do soboty pri večerných sv. omšiach.
Vstupná vigílna sv. omša bude v sobotu večer o 18:00 hod. (celebrant vdp. Štefan Kačmár, kaplán Košice sv. Rodiny).
V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod. (celebruje vdp. Jozef Kozák, farár Humenné Košických mučeníkov).
Podrobný program bude na plagáte, na tomto odkaze.
Tiež upozorňujeme, že v súvislosti s odpustom budú zmenené časy niektorých sv. omší, resp. niektoré sv. omše nebudú. V sobotu nebude ranná sv. omša (úmysel sv. omše bude slávený pri večernej sv. omši). Fatimská sobota bude podvečer o 17:00 (nie ráno).
nedeľu vo farskom kostole budú sv. omše o 8:15 a 10:30 hod., večerná sv. omša nebude!!! Úmysly sv. omší z 9:30 a z večernej sv. omše budú odslúžené pri slávnostnej omši o 10:30 hod. Všimnite si tieto zmeny. Vďaka za pochopenie.

7. Kvôli odpustu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj na filiálkach: Dlhé – 8:00 hod.,
Rod. oblasť – 9:00 hod.

8. O dva týždne v sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka zo všetkých ZŠ. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac