Autor: Lukáš

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na misie. Tento rok je zameraná zvlášť na pomoc pre africký štát Rwanda, kde už dlhšie prebieha genocída obyvateľstva. Aj týmto spôsobom môžeme pomôcť ľuďom, ktorí tam žijú.

3. Nasledujúci piatok 18. 10. sa uskutoční v celej Cirkvi modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Zapojíme sa aj v našej farnosti. V prvom rade modlitbou posvätného ruženca na školách (tu prosíme o zabezpečenie našich učiteľov Náboženskej výchovy), ako aj v našom farskom kostole a na filiálke Dlhé, kde sa budeme spoločne s deťmi modliť sv. ruženec o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

4. Chceme povzbudiť, ale aj upozorniť našich birmovancov, že každý piatok – od začiatku školského roka – sa slávi sv. omša zvlášť s príhovorom pre birmovancov. Účasť na sv. omši je súčasťou prípravy na birmovku.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovu, GazdovuMudroňovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli a tiež ženám, ktoré prišli v pondelok na veľké upratovanie kostola pred odpustom.

2. Nasledujúcu sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

3. Do pozornosti dávame, že dňa 15.októbra (o týždeň v utorok) sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny Márie evanjelizačné stretnutie s misionárom Tomom Edwadsom. Program je na tomto odkaze.

4. Pápež František vyhlásil tento október za mimoriadny misijný mesiac pre celú Cirkev. Okrem iných aktivít ho môžeme naplniť vo svojom vlastnom živote aj uvažovaním nad zamysleniami, ktoré vydali rehoľníci verbisti na každý deň tohto mesiaca. Môžete si ich nájsť na webovej stránke, na tomto odkaze.

5. Pozývame aj deti všetkých škôl zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční 18. októbra v školách, ale aj večer pred sv. omšou v našom farskom kostole.

6. Upozorňujeme na zmenu času sv. omše:
Vo štvrtok ranná sv. omša o 6:30 NEBUDE, namiesto toho bude sv. omša o 9:00, nakoľko sú dekanátne rekolekcie. Úmysel z rannej sv. omše sa presúva na omšu o 9.00. Vo vytlačenom Poverelle je uvedený chybný čas. Ospravedlňujeme sa za túto chybu.

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. V pondelok o 9:00 hod. dopoludnia bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Veľmi pekne prosíme, aby ste prišli pomôcť vo väčšom počte, ktorí budete zajtra doma. Vďaka za ochotu.

2. Od zajtra sa zmení čas večerných sv. omší počas týždňa a v soboty na 18:00 hod., keďže dni sú už kratšie.

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.;
filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok od 17:00 do 18:00 a piatok od 16:15 do 17:00 hod.
Spovedanie chorých bude tentoraz vo štvrtok!

4. V utorok začína Ružencový mesiac október. Každý večer, pol hodiny pred sv. omšou od 17:30 hod., sa budeme spoločne s kňazom modliť sv. ruženec (výnimkou bude tento týždeň, kedy naši kňazi spovedajú pred prvým piatkom). Povzbudzujeme vás, aby ste v tomto mesiaci častejšie prichádzali do kostola a na modlitbu sv. ruženca, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

5. V piatok 4. 10. budeme sláviť sviatok sv. Františka, čo je titul nášho farského kostola a pre nás slávnosť. Pozývame vás preto k hojnej účasti na sv. omšiach. Zvlášť dávame do vašej pozornosti, že v piatok o 9:00 hod. bude slávnostná sv. omša, pri ktorej sa poďakujeme za 20 rokov od založenia nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka. Celebrantom tejto sv. omše bude pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Bezprostredná duchovná príprava bude od stredy do soboty pri večerných sv. omšiach.
Vstupná vigílna sv. omša bude v sobotu večer o 18:00 hod. (celebrant vdp. Štefan Kačmár, kaplán Košice sv. Rodiny).
V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod. (celebruje vdp. Jozef Kozák, farár Humenné Košických mučeníkov).
Podrobný program bude na plagáte, na tomto odkaze.
Tiež upozorňujeme, že v súvislosti s odpustom budú zmenené časy niektorých sv. omší, resp. niektoré sv. omše nebudú. V sobotu nebude ranná sv. omša (úmysel sv. omše bude slávený pri večernej sv. omši). Fatimská sobota bude podvečer o 17:00 (nie ráno).
nedeľu vo farskom kostole budú sv. omše o 8:15 a 10:30 hod., večerná sv. omša nebude!!! Úmysly sv. omší z 9:30 a z večernej sv. omše budú odslúžené pri slávnostnej omši o 10:30 hod. Všimnite si tieto zmeny. Vďaka za pochopenie.

7. Kvôli odpustu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj na filiálkach: Dlhé – 8:00 hod.,
Rod. oblasť – 9:00 hod.

8. O dva týždne v sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka zo všetkých ZŠ. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie na faru.

3. V piatok začneme duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začneme ju modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer 5 minút pred sv. omšou. Využime túto príležitosť a dobre sa pripravme na sviatok nášho patróna. Odpustová slávnosť vyvrcholí o dva týždne v sobotu a nedeľu (5. – 6. októbra). Podrobný program bude oznámený budúcu nedeľu.

4. Znova dávame do pozornosti, že je potrebné vyplniť a priniesť prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovku. Posledný termín je do piatku nasledujúceho týždňa. Prihlášky prineste do farskej kancelárie počas úradných hodín. Následne budú birmovanci rozdelení do skupiniek na stretká.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené vo farskom kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

3. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

4. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

5. Od utorka 17. septembra budú opäť detské stretká každý utorok od 15:30 do 16:30 v katechetickej miestnosti. Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť, a aj niečo užitočné naučiť. Teší sa na vás tím mladých.

6. Základné informácie pre účastníkov Národného pochodu za život: Odchod autobusu bude v sobotu 21. 9. o 6:45 spred farského kostola. Ďalší program je uverejnený v Poverelle. Ostatné informácie budú v autobuse. Poplatok za autobus a ubytovanie je 30€.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na rádio Lumen. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

4. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené v kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

5. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

6. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

7. Budúcu nedeľu bude dopoludňajšie sv. omše vo farskom kostole celebrovať o. Marek Kunder, ktorý príde spolu s budúcimi bohoslovcami z propedeutického ročníka na pastoračnú návštevu.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.30 hod a večer od 17:45 do 18:30 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj pre veriacich z Rodinnej oblasti zo školskej kaplnky).
  Zvlášť pozývame deti a mladých, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali a začali ho s čistým srdcom a s prosbou o Božiu pomoc.
  Slávnostná sv. omša s Veni Sancte (prosbou o dary Ducha Sv.) bude v stredu o 18:30 hod. Pozývame všetkých žiakov a študentov.
 3. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia, ktorá začne o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Na prvú sobotu ráno bude sv. omša len vo farskom kostole.
 4. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude v košickej katedrále sv. omša z príležitosti 400. Výročia mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. V prípade dostatočného záujmu pôjde autobus, ktorý odíde do Košíc o 7:30 hod. od nášho farského kostola (Fatimská sobota začne v katedrále o 9:00 hod.)
 5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť k úcte Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Hlavným celebrantom bude o. kardinál Jozef Tomko. Pozývame vás na toto slávenie. Podrobný program odpustu je na tomto odkaze. Kvôli tomu sv. omša o 11:00 hod. u nás vo farskom kostole budúcu nedeľu nebude!!!
 6. Dávame tiež do pozornosti, že ako každý rok pôjdeme na odpust do Baziliky aj spoločne pešou púťou. Od farského kostola vyjdeme o 9:15 hod. Pozývame vás všetkých, zvlášť aj mladších veriacich.
 7. Manželské ohlášky:
  Tibor Balberčák a Alžbeta Vavreková, ohlasujú sa prvý krát;
  Michal Rác a Mária Miltáková, ohlasujú sa prvý krát.
  Zahrňme týchto snúbencov do svojich modlitieb.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť všetkým vám, ktorí ste pomohli finančne, ako aj angažovaním sa pri príprave a realizácii nášho Farského dňa.

3. Dávame do pozornosti, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole nedeľné sv. omše opäť v riadnom čase 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod., keďže sa skončia letné prázdniny.

4. Od piatku nasledujúceho týždňa začne v Bazilike Narodenia Panny Márie Deviatnik pred odpustovou slávnosťou. Otcovia pavlíni pozývajú na túto modlitbovú prípravu, ako aj na slávnosť 311. Výročia slzenia obrazu Panny Márie vranovskej, ktorá bude v utorok 27. 8. o 18:30 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske, alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

Oprava pódia za kostolom

Dávame do pozornosti, že v týchto dňoch sa realizujú v areáli našej farskej budovy práce na oprave pódia a okolitého priestranstva pre kultúrne a duchovné podujatia. Toto miesto nám umožňuje uskutočňovať naše spoločné stretnutia, či už je to každoročný farský deň, slávenie mládežníckych sv. omší, pravidelné stretnutia detí a pod.
Nakoľko tento priestor narušilo postupné zamákanie, vlhkosť a ďalšie problémy, rozhodli sme sa ho opraviť. Dávame vám na vedomie, že ide o „Projekt podporený z rozpočtu PSK“. Výška dotácie z Prešovského samosrápvnho kraja je 5000,-€, pričom spoluúčasť našej farnosti činí 20% z tejto sumy. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom, ktorí zahlasovali za pridelenie tejto dotácie práve na tento projekt. Sme presvedčení, že jeho praktické využitie na duchovné a kultúrne podujatia preukáže opodstatnenosť a správne využitie investovaných finančných prostriedkov.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovu, Rusnákovu a Struhárikovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Tým, ktorí sa prihlásili na sobotnú púť autobusom do Ružencovej záhrady oznamujeme, že autobus bude odchádzať od nášho farského kostola o 8.00 hod.

3. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na septembrový Pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zoznam na prihlásenie je vzadu na stolíku za lavicami.

Čítať viac