Autor Lukáš

30. cezročný týždeň

1. Dávame vám do pozornosti, že rozhodnutím Apoštolskej penitenciárie v Ríme a v súvislosti s pandémiou Covid – 19, bude tohto roku možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november (teda nie len od 1.do 8. novembra, ako je to každý rok).  Zároveň platí, že najmä starší, chorí, ale aj tí, ktorí z dôvodu obmedzení nemôžu vychádzať von, a teda nemôžu sa dostať na cintorín k modlitbe, môžu získať odpustky pre duše v očistci aj doma, keď sa zbožne pomodlia modlitbu na tento úmysel za duše v očistci pred obrazom Ježiša Krista, či Panny Márie a takto sa zjednotia v spoločnej modlitbe s celou Cirkvou.

Môžeme si zvoliť ľubovoľnú modlitbu za zosnulých, či už sv. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva a pod. Zároveň je potrebné vzbudiť si dokonalú ľútosť hriechov a túžbu prijať Ježiša v Eucharistii. V čase, keď to bude možné, sa potom vyspovedať, prijať Sviatosť Oltárnu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.  

2. V najbližšom týždni nebudú verejné slávenia bohoslužieb (s účasťou veriacich). Sv. omše budú slávené súkromne na tie úmysly, ktoré ste obetovali. Pohreby, krsty a sobáše sa môžu vysluhovať s obmedzeniami počtu veriacich.

Čítať viac

Pozastavenie verejných sv. omší

Drahí veriaci,
Konferencia biskupov Slovenska pozastavuje verejné slávenie bohoslužieb. Dôvodom je zákaz vychádzania platný od 24. októbra do 1. novembra 2020. Toto pozastavenie sa však nevzťahuj na krsty, sobáše a pohreby – tie je možné sláviť tak ako doteraz, čiže pri dodržaní všetkých platných opatrení.

Pre našu farnosť to teda znamená, že omše budú bez účasti veriacich, úmysly všetkých sv. omší však budú vyslúžené podľa rozpisu.

Pripomíname, že v nedeľu bude sv. omša o 8:30 vysielaná na našej FB stránke.

Viac informácií v oficiálnej správe

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu je v Cirkvi Misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie a šírenie evanjelia vo svete. Zároveň pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred vyslovujeme vďaku za každý dar na tento cieľ. 

3. Pripomíname, že október je mesiac sv. ruženca. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky, či už sa ho pomodlíme v kostole, alebo v rodine. Je potrebné, samozrejme, splniť aj podmienku byť pri modlitbe v stave posväcujúcej milosti. Veľmi odporúčame a povzbudzujeme modliť sa túto modlitbu aj v rodinách našej farnosti. 

4. Naďalej platí núdzový stav a od 1. októbra je slovenskými biskupmi udelený dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

3. Počas obdobia núdzového stavu zatiaľ osobitné sv. omše v stredu pre deti, ani v piatok pre birmovancov nebudú!

4. Oznamujeme tiež, že od 1.októbra do odvolania platí slovenskými biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky.

5. Keďže v nasledujúcom čase platí, že na sv. omši sa môže zúčastniť maximálne 50 ľudí (vrátane asistencie), tak vo farskom kostole i na filiálke budú pri vchode kurátori, ktorí na to dohliadnu. Ak by ste sa náhodou napr. ráno v týždni, keď je viac ľudí nedostali na sv. omšu, prosíme vás, aby ste prišli večer (prípadne na druhý deň).

6. Vzhľadom na túto situáciu a so snahou, aby sme sa v čom najväčšom počte mohli zúčastniť predovšetkým nedeľných sv. omší, posilňujeme dočasne od budúcej soboty a nedele sv. omše takto:

Farský kostol sv. Františka:

  • sobota – 16:30 hod. a 18:00 hod. (obe sv. omše s nedeľnou platnosťou), ranné sv. omše v sobotu vo farskom kostole dočasne nebudú
  • nedeľa – 8:00 hod (seniori),  9:30 hod., 11:00 hod. a 18:30 hod.

Filiálka Dlhé – nedeľa o 8:00 hod.(seniori) a 9:30 hod.
Rodinná Oblasť Školská kaplnka – nedeľa o 11:00 hod.

7. Od pondelka budú vo farskom kostole večerné sv. omše v týždni už o 18:00 hod. (pol hodinu pred tým ruženec).

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Zároveň máme pred odpustom.  Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.’:30 hod., večer od 17:45 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v pondelok a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej Oblasti)

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3. Od štvrtku sa začne mariánsky mesiac Október. Pol hodinu pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. 

4. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:.00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu budeme v našom farskom kostole sláviť odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program duchovnej prípravy od stredy a odpustu je nižšie na obrázku.
Vstupná sv. omša v sobotu bude už o 18:00 hod. (celebrant – František Petro, farár v N. Hrušove) a slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:30 hod. (celebrant – Michal Tkáč, farár – dekan v Košiciach – Šaci). 

6. V nedeľu bude kvôli odpustu zmena času sv. omší – farský kostol 8:15 hod a 10:30 hod. (večerná sv. omša nebude),
filiálka Dlhé – 9:00 hod. a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 8:00 hod. 

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vopred ďakujeme aj za dnešnú finančnú zbierku na opravu cesty k fare a kostolu. Práce sa začali v stredu a budú pokračovať aj v ďalších dňoch. Prosíme počas tejto doby parkovať na iných miestach.

3. V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

4. Od nasledujúceho piatku 5 minút pred večernými sv. omšami sa začneme modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi ako duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť, ktorá bude v nedeľu 4. októbra o 10:30. Bližšie podrobnosti a plagát k odpustu budú v oznamoch na budúcu nedeľu. 

5. Grécko-katolícka farnosť Vranov – Juh pozýva na budúcu nedeľu 27. septembra odpustovú slávnosť spojenú s posviackou novej farskej budovy. Bližší program nájdete na plagáte na výveske.

6. Dávame do pozornostiže aj pre bohoslužby platí nový tzv. covid semafor. Náš okres je zatiaľ v žltom pásme. Je preto potrebné dodržiavať tieto zásady:

  • sedenie v kostole šachovitým spôsobom, resp. dodržať istý odstup a sadnúť si v lavici, či stáť tam, kde sú značky,
  • sväté prijímanie sa podáva teraz iba na ruku!!! (len v jednotlivom prípade do úst – napr. veriaci s barlami, ale až na konci radu ako poslední, nie skôr),
  • povinné rúška,
  • povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola,
  • vynecháva sa znak pokoja.   

Tiež prosíme, aby ste v prípade respiračných ťažkostí, či podozrenia na podobné choroby, zostali doma. V prípade choroby nie sme viazaní účasťou na sv. omši. Prosíme o rešpektovanie týchto pokynov. 

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše vo farnosti tak, ako v nedeľu, keďže je to aj štátny sviatok.

3. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budú Jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň. Požehnávať plody tohtoročnej úrody budeme pri sv. omšiach: vo farskom kostole sv. Františka v stredu pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši večer. Plody zo svojej úrody môžete priniesť v košíkoch pred oltár. 

4. Pripomíname, že každý týždeň v stredu a piatok večer budú slávené sv. omše za účasti detí a mládeže (birmovancov). Účasť prvoprijímajúcich, ako aj birmovancov je povinná. Je to súčasť prípravy k sviatostiam. Pozývame na tieto sv. omše aj rodičov prvoprijímajúcich, resp. birmovancov, aby ste sa za nich modlili.

5. Do pozornosti dávame, že deviataci ZŠ sa môžu začať hlásiť na prípravu k sv. birmovania. Prihlášky sú vzadu na stolíku a treba ich odovzdať do konca septembra p. kaplánovi Patrikovi po piatkovej večernej sv. omši. 

6. Nasledujúcu stredu sa začnú práce na oprave príjazdovej cesty v areáli fary a kostola. Ide o veľkú opravu, ktorá bude trvať niekoľko týždňov. Z tohto dôvodu vás veľmi pekne prosíme o zbierku na tento cieľ, ktorá bude na budúcu nedeľu v našom farskom kostole. Prosíme o štedrosť. Vopred vám srdečná vďaka. 

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na potreby udržiavania Baziliky Božieho hrobu vo Svätej zemi. Táto zbierka je preložená z obdobia veľkonočného trojdnia, ktoré sme tohto roku v našich kostoloch neslávili spoločne.

3. Dávame do pozornosti tretiakom základných škôl, ktorí pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie a tiež ich rodičom, že už túto stredu bude prvá sv. omša za účasti detí. Zároveň prosíme priniesť vyplnené prihlášky na 1. sv. prijímanie v stredu večer na sv. omšu.

4. Birmovancom dávame do pozornosti, že nasledujúci piatok bude prvá sv. omša, zvlášť určená aj pre nich. Tieto sv. omše sú povinné ako súčasť prípravy na birmovku.   

5. V polovici septembra sa začne, po porade s kurátormi a ich súhlase, oprava cesty smerom do farského dvora, ktorú využívate aj vy na parkovanie. Cesta je na viacerých miestach zničená. Je nutné urobiť cestu nanovo, s úplne novým a spevneným kamenným podložím. Teraz rátame s prvou etapou opravy po garáže, keďže je to finančne náročné. 
O dva týždne, v nedeľu 20. septembra, sa bude konať zbierka na túto opravu v našom farskom kostole. Vopred ďakujeme za pochopenie 

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodinu Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
     Farský kostol: V pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod., večer od 17:45 – 18:30 hod.
     Filiálka Dlhé:  V utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
     Zvlášť pozývame žiakov a študentov, aby sa na začiatku nového školského roka prišli vyspovedať.   Zároveň prosíme, aby ste prichádzali k sv. spovedi už od pondelka, nie až na konci týždňa (aj školopovinní).

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Na Prvý piatok popoludní od 15:00 hod. bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Fatimská sobota – pred sv. omšami vo farskom kostole a na Dlhom bude ako zvyčajne spoločná modlitba sv. ruženca.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude o. biskup Marek Forgáč, pomocný košický biskup. 
Kvôli tomu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj u nás na filiálkach ako aj vo farskom kostole, kde nebude sv. omša v nedeľu o 11:00 hod.
Program duchovnej obnovy v Bazilike, ako aj program odpustu si môžete prečítať na tomto odkaze.
Zároveň pôjde pešia procesia o 9:15 od nášho kostola do Baziliky. Pozývame vás.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodinu Fialovú, Martonovú a Bedriovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúceho piatku sa v Bazilike na Severe začína Novéna pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie, ktorá bude o dva týždne 6. septembra. Otcovia pavlíni pozývajú na túto duchovnú obnovu.   

3. Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nájdu prihlášky vzadu na stolíku.

4. Od septembra prechádzame na bežný cezročný režim, čo sa týka nedeľných sv. omší a kancelárie. 
To znamená, že v nedeľu nebude omša o 6:30, ale namiesto nej o 11:00. Taktiež úradné hodiny v kancelárii budú od septembra v riadne uvedenom čase.

5. V nedeľu, 6. septembra sv. omša o 11:00 vo farskom kostole NEBUDE z dôvodu odpustovej slávnosti v Bazilike, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní.

Čítať viac