Kategória: Oznamy

2. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu, činila v našej farnosti spolu 636,06 ,- €. Z toho vo farskom kostole 468,65 ,- €, na filiálke Dlhé 91,- € a na filiálke Rodinná oblasť 76,41 ,- €. Úprimná vďaka za finančné dary.

3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatoksobotu budú zimné kántrové dni. Ich obsahom je duchovná príprava na príchod narodeného Ježiša do našich rodín. Záväzný je jeden z týchto dní. Odporúčame vám spoločnú modlitbu spolu s deťmi v rodinách, aby sme sa duchovne pripravili na Vianoce.

4. Veľké vianočné spovedanie bude v nasledujúcom týždni pred 3. adventnou nedeľou takto:

Filiálka Dlhé vo štvrtok od 16:30 do 18:00 hod.

Farský kostol sv. Františka – v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod.

5.V týždni, ktorý je pred nami, sa nebude spovedať vo farskom kostole pred večernými sv. omšami, nakoľko od utorka budú naši kňazi spovedať každý večer v inej farnosti dekanátu. Príležitosť vyspovedať sa bude počas celej soboty a potom pondelok až piatok po Tretej adventnej nedeli.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú od pondelka do piatku Rorátne sv. omše. V pondelok a utorok to budú ranné sv. omše, od stredy do piatku zasa večerné sv. omše. Do kostola tak príďme s lampášmi alebo horiacimi sviecami, ktoré symbolizujú Krista ako Svetlo, ktoré prichádza na svet.

7. O týždeň, v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

8. Naše Cirkevné gymnázium pozýva deviatakov na Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 21.12. (štvrtok pred Vianocami) od 8:00 hod. v škole na Rodinnej oblasti. Povzbudzujeme vás rodičov, aby ste vybrali svojim deťom cirkevnú školu pre ich budúcu formáciu a vzdelávanie. Viac informácií na stránke školy css-vranov.sk

10. Vzadu vo farskom kostole bude krabička s názvom Vianočný dar, kde môžeme prispieť (ako každý rok) pre núdznych.

Čítať viac

1. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V piatok bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Všimnite si čas sv. omší vo farskom kostole, ako aj na filiálkach:

Vo farskom kostole budú omše 6:30; 16:30 a 18:30.

Na Rodinnej oblastiškolskej kaplnke bude sv. omša v piatok dopoludnia o 9:00 hod. so žiakmi (pre starších a tých, ktorí sú doma).

Ktorí budete v práci, sv. omša bude aj na filiálke Dlhé večer o 18:00 hod.

4. Dávame už skôr do pozornosti, že veľké vianočné spovedanie bude už pred 3. adventnou nedeľou, keďže obdobie adventu je v tomto roku krátke. Bližšie informácie o časoch spovedania oboznámime na budúcu nedeľu.

5. O dva týždne, v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

Čítať viac

34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila spolu 369,37 ,-€ (Farský kostol 289,65,-€, filiálka Dlhé 49,72,-€, filiálka Rodinná oblasť 30,-€). PBZ za tieto finančné obety.

3. V pondelok večer po sv. omši bude stretnutie katechétov (vyučujúcich náboženstvo na školách) na fare.

4. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol sv. Františkapondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.

Filiálny kostol Dlhé – V piatok od 16:30 do 17:30 hod.

Filiálka R. Oblasťštvrtok dopoludnia v cirk. škole.

5. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude na Prvý piatok od 15:00 hod. vo farskom kostole. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Prvá sobota v mesiaci – Fatimská sa bude sláviť ako zvyčajne v sobotu ráno pred sv. omšami vo farskom aj filiálnom kostole.

7. Budúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná (rovnako aj katechétov, ktorí deti vyučujú).

8. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Požehnanie adventných vencov bude pri každej sv. omši. Prineste ich pred oltár (ako zvyčajne).

9. Zároveň na budúcu nedeľu – 1. Adventnú bude pri sv. omšiach jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 34. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc Charitnému domovu, ktorá bola minulú nedeľu bola vo výške 505,63,-€.

3. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

4. Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Po všetkých sv. omšiach (vo farskom, ako aj filiálnych kostoloch) bude pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Do pozornosti dávame celodiecézne rekolekcie ku cti sv. Ondreja, patróna našej košickej arcidiecézy, ktoré sa uskutočnia nasledujúcu sobotu 25.novembra o 10:00 hod. v košickej katedrále sv. Alžbety. Všetci sme pozvaní.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 33. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v našej farnosti, ako aj v celej  Košickej arcidiecéze  Dobročinná zbierka sv. Alžbety (na charitatívne diela pre núdznych). Vďaka už vopred za milodary na tento cieľ.

3. Farnosť Čemerné pozýva na divadelné predstavenie Tanečného divadla ATak s názvom „Chcela by som letieť „ o živote a utrpení za vieru mučenice blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Predstavenie sa uskutoční dňa 24. novembra 2017 (o dva týždne v piatok) o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Čemernom. Vstupné je 2 €.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 32. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Gombitovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach vás prosíme, bratia a sestry, o finančnú zbierku na potreby nášho Charitného domu vo Vranove nad Topľou. Ide o mimoriadnu zbierku pomoci na vykrytie bežných nákladov, keďže financovanie charitného domu z inštitúcií je v poslednom čase nedostatočné a dlhšie je nízky počet klientov.

3. V utorok 7. novembra sa naša farnosť zapojí do celodennej poklony Najsv. Sviatosti Oltárnej v rámci košickej arcidiecézy. Poklona začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a bude trvať do večernej sv. omše. Prosíme členov jednotlivých ruží Živého ruženca, aby sa zapísali na papier vo farskom kostole na jednotlivé hodiny adorácie počas celého dňa.

4. V utorok po večernej sv. omši bude v Katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

5. Vo štvrtok dopoludnia budú v našom farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Z tohto dôvodu ranná sv. omša nebude, ale nahradí ju sv. omša o 9:00 hod., pri ktorej bude aplikovaný úmysel z rannej sv. omše.

6. V piatok po večernej sv. omši budú noví birmovanci prvého ročníka prípravy, rozdelení do skupiniek, v ktorých sa budú stretávať so svojimi animátormi. Účasť všetkých birmovancov na večernej sv. omši je teda nutná (najmä prvoročiakov!).

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Lukáš MURÍN a Dominika SOTÁKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok bude na filiálke Vranovské Dlhé slávnosť Výročia konsekrácie kostola. Slávnostná sv. omša bude o 18:00 hod. Celebrovať ju bude vdp. Marián Halás, adm. v Medzilaborciach (bývalý p. kaplán). Všetci ste srdečne pozvaní.

3. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku. Cena je 1,- €. Zažneme ju v svojich domovoch a pomodlime sa za nenarodené deti dňa 2. 11. o 20:00 hod.

4. Nasledujúci týždeň bude prvopiatkový.  Naši kňazi budú spovedať každý deň ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami (okrem stredy, kedy sa nebude spovedať z dôvodu slávnosti Všetkých svätých a sv. omše budú ako v nedeľu). Spovedanie pred prvým piatkom a dušičkovými sviatkami bude na Vranovskom Dlhom v pondelok od 16:30 hod.

5. Od stredy popoludnia 1. 11. (Všetkých svätých) až do 8. 11. môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj návšteva cintorína v dušičkovej oktáve.

6.  V nedeľu v noci sa zmenil čas na zimný. Z tohto dôvodu bude zmenený čas večerných sv. omší cez týždeň vo farskom kostole od začiatku novembra, teda od štvrtka 2.11 budú večerné sv. omše o 18.00 hod. (okrem nedieľ a prikázaných sviatkov).

7. Pobožnosť za duše v očistci bude v stredu popoludní o 13:00 hod. na cintoríne na Vranovskom Dlhom.

8. Svätá omša za účasti detí sa presúva zo stredy na štvrtok večer o 18:00 hod. Téma vo štvrtok bude 8. Slávenie Paschy – Ex 12,1-51.

9. V piatok bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna od 15:00 hod. k adorácii.

10. Lektori na slávnosť Všetkých Svätých:

      8.00 – Uriga, Josipčuková;

      9.30 – Benčo, Fecenková;

      11.00 – Josipčuk, Antolíková;

      18.30 – Klapák, Klapáková.

11. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo farskom kostole od stredy od 17: 45 do 18:30 (aj keď ešte nebude Prvý piatok) sa bude spovedať pred dušičkovými sviatkami a novembrovým Prvým piatkom. Prosíme vás, aby ste prišli na spoveď už v týchto dňoch nasledujúceho týždňa, keďže sa stáva, že prichádzame pred týmito sviatkami vo väčšom počte.

3. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou otcov biskupov už pätnásty rok. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku. Cena je 1,- €.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Michal SLAMKA a Ivana TUTKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Vicenovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúca nedeľa je misijná. Pri všetkých sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.

3. 18. októbra – v stredu, sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú pripravuje každý rok pápežská nadácia Kirche in Not. Čas modlitby je o 9:00 dopoludnia. Keďže deti sú v škole, prosíme učiteľov a katechétov, ktorí v tom čase vyučujú, aby – ak je to možné – sa zapojili so svojimi triedami a pomodlili sa s deťmi svätý ruženec.

4. V piatok po večernej svätej omši bude moderovaná adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

 

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

3. Vo štvrtok budú vo farskom kostole dekanátne rekolekcie. Začnú o 9:00 sv. omšou, preto ranná sv. omša nebude.

4. Prosíme členov Spolku svätého Vojtecha, aby si od pondelka po večernej sv. omši v sakristii vyzdvihli podielové knihy. Poplatok je 5,- €.

5. V mesiaci október sa každý deň večer modlíme spoločne sv. ruženec pol hodinu pred sv. omšami. S touto spoločnou modlitbou je spojená možnosť získať aj plnomocné odpustky, ak sme v stave posväcujúcej milosti. Pozývame teda k väčšej účasti na spoločnom sv. ruženci.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VATERKA a Zuzana PALENČÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Maroš KARÁDY a Monika JANOKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Imrich LIPTÁK a Michaela JEVČÁKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac