MIKE 2023


Oznam pre miništrantov, ktorí sa zapísali na stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy 2023:

Stretneme sa v sobotu 24.6.2023 o 7:45 vo vestibule (vo vnútri) Železničnej Stanice vo Vranove, kde nás bude čakať o. Peter Bednár

Prosíme o dochvíľnosť.