11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. V našej farnosti končia svoje pôsobenie naše rehoľné sestry. Ďakovná sv. omša a rozlúčka s nimi bude na budúcu nedeľu 25.júna pri sv. omši o 11:00 hod.

5. Pozývame deti od 8 rokov na Nodamskú Olympiádu, ktorá sa uskutoční 3. 7. – 5. 7. 2023. Na olympiádu je potrebné sa prihlásiť. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

6. ACR v Košiciach a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej ozývajú manželov a rodiny na Púť rodín s témou “Vzácnosť  v krehkosti”, ktorá sa uskutoční 24. júna 2023 (sobota) v areáli rímskokatolíckeho kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Príďte sa zastaviť a znovuobjaviť vzácne poklady manželstva a rodiny, ktoré máme od Boha ako jeho dar.

7. Na budúcu sobotu 24. júna sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí by sa  chceli zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii.