Autor Dominik

16. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Hrinovú, Chmeľovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€ a bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať.

3. Manželia, ktorí v tomto roku oslávia 50., 55. alebo 60. výročie manželstva sú pozvaní dňa 13. októbra o 15:00 do košickej katedrály na omšu spojenú s obnovením manželských sľubov. Ak sú takíto jubilujúci manželia v našej farnosti, nech sa nahlásia v sakristii.

4. V nedeľu 28. júla 2024, ktorá je po sviatku sv. Joachima a sv. Anny (rodičov Panny Márie), si pripomenieme v Cirkvi Deň starých rodičov a seniorov. Má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky na zomrelých starých rodičov. Všetci, ktorí tak urobia, môžu tiež získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Svätý Otec František za tému dňa zvolil slová: „Neopusť ma v čase staroby“ (Ž 71,9). Slávenie Štvrtého svetového dňa starých rodičov a seniorov nás pozýva, „aby sme spoločne – starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniori, členovia jednej rodiny – budovali širšie ‚my‘ cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti.“ (kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život). Posolstvo pápeža Františka ku Dňu starých rodičov a seniorov, ako aj modlitbu, pastoračné usmernenia a grafické materiály si môžeme bližšie pozrieť a oboznámiť sa s nimi cez tento odkaz.

5. Pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov Apoštolská penitenciária rozhodla o udelení úplných odpustkov pre starých ľudí, seniorov a všetkých, ktorí sa v tento deň v duchu lásky a pokánia zúčastnia na rôznych podujatiach venovaných starším. Úplné odpustky môžu získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca). V našej farnosti bude v tento deň (nedeľu) na konci každej sv. omše vo farskom kostole, ako aj na filiálkach, osobitné požehnanie starých ľudí a seniorov.

6. Časy sv. omší v našom farskom kostole počas nedelí a sviatkov v tzv. letnom režime: 6:30 | 8:00 | 9:30 | 18:30.

7. Počas júla a augusta nebude farská kancelária otvorená počas úradných hodín. Potrebné veci si môžete vybaviť po večerných sv. omšiach počas pracovných dní.15. cezročný týždeň

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú, Kovalskú a Rákocyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. 20 – 21. júla bude Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v Gaboltove. Pozývame vás, program nájdete na priloženom plagáte.

4. Manželia, ktorí v tomto roku oslávia 50., 55. alebo 60. výročie manželstva sú pozvaní dňa 13. októbra o 15:00 do košickej katedrály na omšu spojenú s obnovením manželských sľubov. Ak sú takíto jubilujúci manželia v našej farnosti, nech sa nahlásia v sakristii.

5. V nedeľu 28. júla 2024, ktorá je po sviatku sv. Joachima a sv. Anny (rodičov Panny Márie), si pripomenieme v Cirkvi Deň starých rodičov a seniorov. Má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky na zomrelých starých rodičov. Svätý Otec František za tému dňa zvolil slová: „Neopusť ma v čase staroby“ (Ž 71,9). Slávenie Štvrtého svetového dňa starých rodičov a seniorov nás pozýva, „aby sme spoločne – starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniori, členovia jednej rodiny – budovali širšie ‚my‘ cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti.“ (kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život). Posolstvo pápeža Františka ku Dňu starých rodičov a seniorov, ako aj modlitbu, pastoračné usmernenia a grafické materiály si môžeme bližšie pozrieť a oboznámiť sa s nimi cez tento odkaz.

6. Časy sv. omší v našom farskom kostole počas nedelí a sviatkov v tzv. letnom režime: 6:30 | 8:00 | 9:30 | 18:30.

7. Počas júla a augusta nebude farská kancelária otvorená počas úradných hodín. Potrebné veci si môžete vybaviť po večerných sv. omšiach počas pracovných dní.

Čítať viac