Autor Dominik

26. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol ku 26. nedeli cez rok.

2. Pondelok 2.10.2023 dopoludnia od 9:00 hod. bude veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Pozývame tých, ktorí môžete a ste doma, aby ste prišli pomôcť. 

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€, bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Pozývame vás všetkých. Program bude zverejnený na nástenkách vo farskom kostole a farskej stránke (program zverejníme po odstránení tech. problémov, ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti).

5. Kvôli odpustovej slávnosti bude upravený čas nedeľných sv. omší 8.10.2023:
Farský kostol: 8:0010:30 hod. (sv. omše o 9:30 a 18:30 nebudú).
Úmysel sv. omše z 9:30 hod. vo farskom kostole bude odslúžený o 10:30 hod.
Filiálka Dlhé: 8:00 hod.
Kaplnka Rodinná oblasť: 7.10.2023 o 16:30 hod.

6. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Zároveň je to týždeň prípravy na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: Pondelok – Piatok 30 min. pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé: 3.10.2023 a 6.10.2023 od 17:00 do 18:00 hod.

7. Spovedanie chorých bude v piatok 6.10.2023 dopoludnia.

8. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

9. 1.10.2023 je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:00 hod. bude spoločná modlitba sv. ruženca, potom Odprosujúca pobožnosť a po nej prednáška o sv. ruženci.

10. V októbri sa každý večer pred sv. omšami budeme spoločne modliť sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

Manželské ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ján Kostelník a Eva Dzurjaninová – ohlasujú sa druhý krát.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali mladomanželia Urigoví 50€, bohuznáma 50€ a z pohrebu Jána Kundru 50€. Pán Boh zaplať za všetky dary.

3. Zbierka na Rádio Lumen činila spolu 885,64€ (farský kostol – 718,64€, filiálka Dlhé – 92€ a kaplnka Rodinná oblasť – 75€). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame členov pastoračnej rady na stretnutie v súvislosti s prípravou odpustovej slávnosti.

5. Od štvrtku sa 5 minút pred večernými sv. omšami budeme modliť Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi vo farskom kostole. Pozývame vás k väčšej účasti na sv. omšiach počas Deviatnika.

6. Tento týždeň prebiehajú Misie v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove na Severe. Program misií je na plagáte pri vstupe do kostola alebo dostupný cez tento odkaz.

7. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 do 17:00 v Katechetickej miestnosti fary.

8. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

9. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva. Všetkých členov BSR pozývame zvlášť na sv. omšu o 11:00 hod. Program bude pokračovať spoločnou modlitbou sv. ruženca o 14:00 hod. a vyvrcholí prednáškou. Účasť členov BSR je veľmi potrebná. Program sa nachádza pod týmto oznamom alebo cez tento odkaz.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Tieto rodiny sú zvýraznené v aktualizovanom zozname rodín zapísaných na upratovanie farského kostola dostupnom cez tento odkaz alebo cez bočný panel. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých záujemcov o spoznávanie Svätého písma a modlitbu.

4. V nasledujúcom týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé v stredu pri večernej sv. omši požehnáme plodiny z úrody, ktoré si prinesteuložte pred oltár.

5. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole v nedeľu 8. októbra.

6. Dňa 1. októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Dňa 8. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s manželmi, ktorí slávia v tomto roku zlaté jubileum manželstva – 50. rokov spoločného života. Tí, ktorých sa to týka a chcú ísť, nech sa prihlásia do stredy.

8. Prvoprijímajúcim a birmovancom dávame do pozornosti, že sa začali sláviť opäť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa v tomto týždni začnú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

9. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

10. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 hod. v Katechetickej miestnosti fary.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

4. Pripomíname, že prihlášky na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť vo farskom i filiálnom kostole. Sú položené vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba vrátiť do budúcej nedele.

5. Do pozornosti birmovancov a prvoprijímajúcich dávame, že po začiatku nového školského roka sa začali opäť sláviť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa začínajú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

6. 1. Októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole 8. Októbra.

8. Od 14. do 16. septembra (štvrtok – sobota) nasledujúceho týždňa sa uskutoční pastoračná a štátna návšteva kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej Stolice na Slovensku. Celebrovať bude aj sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Podrobný program je dostupný cez tento odkaz.

9. Rozpis lektorov na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2023 nájdete cez tento odkaz.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatová – ohlasujú sa druhý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa tretí krát.

Zahrňme ich do svojich  modlitieb.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Začína nový školský rok. V tomto týždni preto začnú opäť sv. omše za účasti detí (streda)birmovancov (piatok).

4. V stredu pri večernej sv. omši bude Veni sancte – prosba o dary Ducha Svätého pre všetkých študentov i žiakov. Pozývame preto všetkých školopovinných, aby prišli v tento deň na večernú sv. omšu.

5. Deti, ktoré pôjdu v nasledujúcom školskom roku na 1. Sv. prijímanie si môžu vyzdvihnúť prihláškyvyplnené ich doniesť do kancelárie fary do 17. septembra.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Program odpustu bude na výveske.

7. Z dôvodu odpustu v Bazilike nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. v našom farskom kostole a sv. omša na Rodinnej oblasti bude v nedeľu o 8:00 hod.

8. Peší sprievod na odpust do Baziliky pôjde od nášho farského kostola v nedeľu o 9:15 hod.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatováohlasujú sa prvý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa druhý krát.
Šimon Jakubík a Erika Pavelicováohlasujú sa tretí krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčákováohlasujú sa tretí krát.
Martin Lipovec a Erika Jajčišinováohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Švarcovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúcej nedele prechádzame znova na obvyklý režim času nedeľných sv. omší vo farskom kostole (8:00, 9:30,11:00 a 18:30 hod.)

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu sa bude sláviť v Obišovciach Fatimská sobota spojená s diecéznymi kňazskými rekolekciami a požehnaním nového vonkajšieho oltára a areálu. Keďže na tieto rekolekcie ideme aj my kňazi z farnosti, sv. omša s ružencom na Dlhom v sobotu nebude.

6. Zároveň ranná sv. omša v sobotu vo farskom kostole bude skôr – už o 6:30 hod. (ako v pracovných dňoch) a bez spoločného slávenia Fatimskej soboty.

7. Odchod autobusu do Obišoviec bude v sobotu o 7.10 hod. zo zastávky pred farským kostolom. Suma za autobus je 5€ na osobu.

8. Odpustová slávnosť v Bazilike bude o dva týždne – 9.- 10. septembra. Deviatnik začne v piatok 1. septembra.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci
Šimon Jakubík a Erika Pavelicová – ohlasujú sa druhý krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčáková – ohlasujú sa druhý krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

MIKE 2023


Oznam pre miništrantov, ktorí sa zapísali na stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy 2023:

Stretneme sa v sobotu 24.6.2023 o 7:45 vo vestibule (vo vnútri) Železničnej Stanice vo Vranove, kde nás bude čakať o. Peter Bednár

Prosíme o dochvíľnosť.


Čítať viac