3. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Bedryovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali bohuznámi 50€ a 40€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare, na ktoré vás pozývame.

4. V stredu po večernej sv. omši bude katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov je dôležitá.

5. V piatok pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. bude Krížová cesta s birmovancami. Účasť všetkých birmovancov je potrebná.

6. Odprosujúca pobožnosť nedeľu 3.3.2024 nebude, pretože každú pôstnu nedeľu o 14:00 hod. je vo farskom kostole cyklus Pôstnych kázní na tému: Sviatosť zmierenia.
Po skončení kázne je o 14:30 hod. Krížová cesta.
Modlitba svätého ruženca začína o 13:30 pred pôstnou kázňou.

7. Sobášne náuky pre snúbencov, ktorí sa prihlásili na marcový termín, budú 8.3. – 9.3.2024 (piatok – sobota). Začiatok je v piatok 8.3.2024 o 17:00 v Katechetickej miestnosti fary.

8. V sobotu 9.3.2024 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 spomienková svätá omša na:
-> zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín (11.3.1924),
-> zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín (2.3.1934).
Eucharistickej slávnosti sa zúčastnia členovia KBS, ktorí predtým budú na 107. plenárnom zasadnutí pri Košiciach.