4. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€, bohuznámy 100€ a bohuznáma rodina 500€.  Pán Boh zaplať.

3. V nedeľu (17.3.2024) bude vo farskom kostole zbierka na opravu strechy a výmenu krytiny na našej Pastoračnej budove – Rotunde. Dôvodom opravy je havarijný stav súvisiaci so zatekaním do budovy. Práce by sa mali začať o týždeň. Prosíme preto o štedrosť pri tejto zbierke. Vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare, na ktoré vás pozývame.

5. V stredu o 17:30 hod. bude Krížová cesta, ktorú sa budú modliť prvoprijímajúce deti. Po nej bude nasledovať sv. omša. Prosíme, aby prišli všetci prvoprijímajúci spolu s rodičmi na túto pobožnosť.

6. V piatok pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. bude Krížová cesta s birmovancami.

7. Každú pôstnu nedeľu o 14:00 hod. je vo farskom kostole cyklus Pôstnych kázní na tému: Sviatosť zmierenia.
Po skončení kázne je o 14:30 hod. Krížová cesta.

8. Farnosť Pavlovce nad Uhom nás srdečne pozýva na prvú „Ankinu sobotu“ 2024 vo Vysokej nad Uhom, ktorá bude nasledujúcu sobotu 16.3.2024. Bližšie informácie si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

9. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.