6. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuzná darkyňa 100€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Nedeľu (18.2.2024), Prvú pôstnu nedeľu, bude v našich kostoloch Zbierka na Charitu. Vyjadrujeme vopred vďačnosť za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok od 12:00 do včerenej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona na konci fašiangov a pred začiatkom Pôstneho obdobia.

5. Popolcová streda (14.2.2024):

  • Každý katolík od dovŕšeného 14. roku života sa má až do konca života zdržiavať mäsitých pokrmov, čo sa nedá nahradiť iným spôsobom.
  • Prísny pôst, môžeme najesť dosýta iba raz a dvakrát niečo málo zjesť, sa vzťahuje na 18. – 60. roky života.
  • Rozpis sv. omší:
  • farský kostol: 6:30 (bez ranných chvál)| 16:30 | 18:30
  • filiálka Dlhé: 18:00
  • Rodinná oblasť: 17:00

6. Pravidelný rozpis pobožností krížovej cesty:

  • farský kostol: streda 17:30 s deťmi | piatok 17:30 s mladými | nedeľu 14:30 s farníkmi
  • filiálka Dlhé: piatok 17:30 | nedeľu 13:45

7. Každú nedeľu počas Pôstneho obdobia bude vo farskom kostole Pôstna kázeň na tému: Sviatosť zmierenia o 14:00. Po jej skončení bude pobožnosť krížovej cesty.