5. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi darcovia po 50€, bohuznámy 100€, z pohrebu Júliusa Dojčáka 100€ a bohuznáma 105€. Pán Boh zaplať.

3. Nedeľa (4.2.2024) je Prvá nedeľa v mesiaci. Vo farskom kostole bude o 14:30 odprosujúca pobožnosť.

4. V pondelok bude slávená svätá omša na Dlhom z príležitosti obnovy Ružencového bratstva. Zvlášť členov Ružencového bratstva pozývame na túto svätú omšu.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

6. Vo štvrtok (8.2.2024) budú v našej farnosti dekanátne rekolekcie. Svätá omša o 6:30 vo farskom kostole nebude. Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený na rekolekčnej omši s kňazmi nášho dekanátu o 9:30 vo farskom kostole.

7. Farský ples (10.2.2024) začne o 19:00 v reštaurácii Sonja.

8. Nedeľa (11.2.2024) je 32. Svetovým dňom chorých. S jeho slávením je spojené aj vysluhovanie Pomazania chorých, ktoré bude nasledujúci deň (pondelok 12.2.2024) pri svätých omšiach ráno a večer.

9. Pozývame deti na farský karneval, ktorý bude sobotu (10.2.2024) od 14:00 do 17:00 v Katechetickej miestnosti. Prosíme deti, ktoré sa chcú zúčastniť, aby sa „preobliekli“ za svojho obľúbeného svätca/sväticu a zakúpili si v Sakristii farského kostola vstupenku v cene 1€. Bližšie informácie sú na plagátoch a farských stránkach.

10. V stredu po večernej sv. omši (za účasti detí) bude vo farskom kostole ďalšia katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí pred slávnosťou Prvého sv. prijímania. Prosíme, aby sa na sv. omši a katechéze zúčastnili pokiaľ možno rodičia všetkých detí (alebo aspoň jeden z rodičov).