4. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznámy 40€, bohuznáma 20€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na potreby pastorácie mládeže UPC a ACM činila spolu 854,14€. Z toho
farský kostol -> 706,54€,
filiálka Dlhé -> 74€,
školská kaplnka Rodinná oblasť -> 73,60€.
Všetkým darcom vyslovujeme vďačnosť.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. Piatok (2.2.2024) je Prvý piatok v mesiaci.
Adorácia začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k modlitbe.
V ten deň je zároveň aj sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri sv. omšiach budeme požehnávať Hromničné sviece, ktoré si, prosíme, prineste z domu.

6. Spovedanie pred Prvým piatkom v mesiaci:
Farský kostol -> 29.1.’24 – 2.2.’24 30 minút pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé -> 30.1.’24 a 2.2.’24 od 17:00 do 18:00.
Spovedanie chorých -> v piatok 2.2.’24 dopoludnia.

7. V sobotu (3.2.2024) bude Fatimská sobota a zároveň spomienka na sv. Blažeja. Pri rannej sv. omši vo farskom kostole i na filiálke Dlhé budeme požehnávať hrdlá.

8. Tých, ktorí si ešte nevyzdvihli/nevyplatili vstupenky, prosíme, aby tak urobili najneskôr do stredy, keďže potrebujeme definitívny počet účastníkov.

9. Pozývame deti na farský karneval, ktorý bude sobotu (10.2.2024) od 14:00 do 17:00 v Katechetickej miestnosti. Prosíme deti, ktoré sa chcú zúčastniť, aby sa „preobliekli“ za svojho obľúbeného svätca/sväticu. Bližšie informácie budú na plagátoch a farských stránkach.