1. adventný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny: Hrinová, Fecenková a Štefaňáková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme darkyne po 100€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

4. V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Všimnite si program sv. omší na tento deň.

5. Rozpis lektorov na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie nájdete cez tento odkaz.

6. Počas adventného obdobia bude možnosť vo farskom kostole (ako každý rok) prispieť na pomoc núdznym rodinám našej farnosti pomocou zbierky „Vianočný dar“. Pokladnička s označením je vzadu na stolíku.

7. Je možné si zakúpiť vianočné oblátky. Cena je 2, – €  za jeden balíček. Kúpou oblátok prispejete na potreby Cirkevnej spojenej školy vo Vranove, ktorej žiaci a učitelia ich tento rok piekli. Oblátky sú v sakristii.

8. Dávame do pozornosti, že veľké spovedanie pred Vianocami bude v našom farskom kostole i na filiálke tento rok skôr, než zvyčajne – už v piatok resp. v sobotu pred 3. adventnou nedeľou, nakoľko tohoročný advent je najkratší a posledná adventná nedeľa je zároveň štedrým dňom. Rozpis spovedania u nás, ako aj v okolitých farnostiach, bude na nástenke.

9. Sobotu 9.12.2023 bude v Katechetickej miestnosti detské stretko od 14:00 do 17:00. Vítané sú všetky deti, ktoré už navštevujú základnú školu.