2. adventný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny: Babejová, Dojčáková a Hričáková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi darcovia 50€, 20€ a 100€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Charitu činila v našej farnosti spolu 991,25€ (farský kostol – 668,05€, filiálka Dlhé – 213€, kaplnka Rodinná oblasť – 110,20€). Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary na tento cieľ.

4. Spoločné spovedanie pred Vianocami:
Filiálka Dlhé – budeme spovedať v piatok (15.12.2023) 16:30 – 17:30 hod.
Farský kostol – budeme spovedať v sobotu (16.12.2023) 9:00 hod. – 12:00 hod. & 14:30 – 17:00 hod.
14.12.2023 a 18. – 19.12.2023 večer vo farskom kostole sa nebude spovedať (spovedá sa v okolitých farnostiach)

5. Ranné sv. omše od pondelka do piatku (11. – 15.12.2023) budeme sláviť ako Rorátne. Prosíme Vás, prineste si so sebou sviece.

6. V sakristii môžete nahlásiť chorých na spovedanie pred Vianocami.

7. V utorok (12.12.2023) po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

8. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden. Ich obsahom sú prosby o príchod Kristovho kráľovstva do rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.

9. Počas adventného obdobia je možné prispieť na pomoc núdznym rodinám a jednotlivcom našej farnosti cez zbierku „Vianočný dar“. Pokladnička je v našom farskom kostole za lavicami. Ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

10. Na konci fašiangov, dňa 10. februára 2024, chceme zorganizovať Farský ples, ktorý bude v reštaurácii Sonja. Lístok je v cene 45€ na osobu. Záujemcovia, hláste sa v sakristii najneskôr do konca roka. Ples bude iba v prípade dostatočného záujmu.