33. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Ihnátovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€ a bohuznámi 100€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem.

4. V stredu po večernej sv. omši za účasti detí vo farskom kostole, bude ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Pozývame k účasti aspoň jedného z rodičov.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

6. Na budúcu sobotu bude v Bardejove Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy. Odchod autobusu z našej farnosti bude ráno o 8:30 hod. zo zastávky pred farským kostolom.

7. Tak, ako každý rok, aj teraz nasledujúcu stredu 22. novembra  organizuje ACN Slovensko (Pomoc trpiacej Cirkvi vo svete)  celosvetovú udalosť s názvom Červená streda.   Ide o globálnu osvetovú akciu, kedy sa chrámy, významné stavby a pamätníky naprieč kontinentmi rozžiaria farbou mučeníkov. Náboženská sloboda sa vo svete porušuje čoraz viac. Cirkev nás preto vyzýva, aby sme si tento deň pripomenuli a obetovali sme svoje modlitby za prenasledovaných veriacich vo svete. V našom farskom kostole sa budeme modliť v stredu o 17:30 hod. pobožnosť Krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov. Pozývame vás všetkých na túto spoločnú modlitbu.