32. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Bertovú, Antolíkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€ a bohuznáma 60€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. Na budúcu nedeľu (19.11.2023) bude pri sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Ide o zbierku, ktorá sa koná v celej našej arcidiecéze na podporu charitatívnych projektov. Pán Boh zaplať vopred za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok po večernej sv. omšibude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem.

5. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že ešte sú voľné miesta do autobusu, ktorým pôjdeme spoločne na arcidiecézne stretnutie mládeže do Bardejova. Kto by sa chcel prihlásiť, zoznam je vzadu na stolíku.

6. Ešte je možnosť priniesť prihlášku do Ružencového bratstva vo farskom kostole, ktoré budeme reorganizovať. Zvlášť pozývame nových členov, najmä mladších, aby sa zapísali do Ružencového bratstva.