31. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali bohuznámi manželia 40€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka pre ľudí postihnutých zemetrasením  činila v našej farnosti spolu 6591,40€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

4. Pripomíname, že ešte do stredy 8. novembra môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci, a to za splnenia obvyklých podmienok.

5. V stredu 8.11. 2023 po večernej sv. omši s deťmibude stretnutie rodičov 1.prijímajúcich detí. Prosíme aby sa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.

6. Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 8. novembra 2023, v čase od 9:00 do 12:30 hod. V rámci tohto dňa budú predstavené priestory fakulty, ako aj prezentácia jednotlivých študijných programov. Zároveň sú pripravené aj rôzne aktivity.

7. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že ešte sú voľné miesta do autobusu, ktorým pôjdeme spoločne na arcidiecézne stretnutie mládeže do Bardejova. Kto by sa chcel prihlásiť, zoznam je vzadu na stolíku.

8. Ešte je možnosť priniesť prihlášku do Ružencového bratstva vo farskom kostole, ktoré budeme reorganizovať. Zvlášť pozývame nových členov, najmä mladších, aby sa zapísali do Ružencového bratstva.