30. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Nalešníkovú, Oravcovú a Chmeľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€. Vďaka.

3. Zbierka na misie činila v našej farnosti spolu 1689€.
farský kostol – 1345€,
filiálka Dlhé – 196€,
kaplnka R. Oblasť – 148€.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

4. Pred dušičkovými sviatkami budeme ešte spovedať vo farskom kostole v Pondelok a Utorok 30 min. pred sv. omšami.

5. V stredu, na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu, keďže je voľný deň.

6. Od 1. do 8. novembra môžeme získavať úplné odpustky pre duše v očistci.
Podmienky odpustkov sú:
1. a 2. novembra – svätá spoveď, sv. prijímanie, Vyznanie viery, modlitba Na úmysel Sv. Otca a návšteva cintorína.
V ostatné dni – aspoň návšteva cintorína a modlitba za duše v očistci (byť v stave milosti).

7. Pondelok 30. 10. si pripomíname  Výročie konsekrácie nášho filiálneho kostola na Dlhom. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod.

8. Pobožnosť za duše v očistci bude v Dome smútku na cintoríne na Dlhom v stredu (1.11.2023) o 14.00 hod. Pozývame vás k spoločnej modlitbe

9. V tomto týždni bude Prvý piatok v mesiaciFatimská sobota.

10. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

11. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

12. V sakristii si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti:
Malé sviece – 2€,
Veľké sviece v sklenenom obale – 5€.
Výťažok bude použitý pre apoštolát na ochranu života.

13. Rozpis lektorov na slávnosť Všetkých svätých (ako aj na celý November) je dostupný cez bočný panel Život vo farnosti vpravo od oznamov, sekcia Rozpis lektorov.