29. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú a Dzurkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali bohuznáma 100€, bohuznáma 130€ a bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok (24.10.2023) po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

4. V tomto týždni spovedáme pred prichádzajúcimi dušičkovými sviatkami. Spovedať budeme takto:
Farský kostol: Pondelok až Piatok – ráno a večer 30 min. pred sv. omšami
Filiálka Dlhé: Utorok a Piatok – 17:00 až 18:00 hod.

5. V sakristii si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti:
Malé sviece – 2€,
Veľké sviece v sklenenom obale – 5€.
Výťažok bude použitý pre apoštolát na ochranu života.

6. V nedeľu 29.10.2023 sa v kostoloch celej našej Košickej arcidiecézy uskutoční Zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie. Prosíme vás o veľkú štedrosť, ktorá je vyjadrením solidarity s týmito našimi blížnymi.

7. Zo soboty na nedeľu (28. – 29.10.2023) o 03:00 hod. bude posun času o hodinu späť na 02:00 hod.

8. Koná sa reorganizácia Bratstva sv. ruženca vo farskom kostole, prosíme všetkých záujemcov, aby priniesli čo najskôr novo vyplnené prihlášky s označením jednej z foriem, do ktorej chcú patriť (živý, svätý, večný ruženec).

9. Pozývame mladých, ktorí majú záujem, na Arcidiecézne stretnutie mládeže 25. novembra 2023 (sobota) v Bardejove. Program stretnutia si môžete pozrieť na plagáte na výveske, resp. cez tento odkaz. Záujemcovia zapíšte sa v sakristii. Ak bude väčší záujem, zabezpečíme autobus.