28. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Pripomíname, že zoznam rodín zapísaných na upratovanie je dostupný cez bočný panel Život vo farnosti vpravo od oznamov, sekcia Upratovanie kostola.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi 20€,  50€ a 100€,  bohuznámi novomanželia 500€ a iní bohuznámi novomanželia 100€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

4. Nasledujúca nedeľa (22.10.2023) je Misijná nedeľa, pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná na pomoc farnostiam v africkom štáte Benin. Pán Boh zaplať vopred za všetky milodary na tento cieľ.

5. V stredu 18. októbra bude prebiehať v Cirkvi iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. V našej farnosti pozývame k modlitbe deti v stredu večer o 17:30 vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. Pozývame modliť sa aj rodičov.

6. Do pozornosti dávame, že slávnosť Prvého svätého prijímania detí terajšieho tretieho ročníka bude  5. mája 2024.

7. Členom Spolku sv. Vojtecha oznamujeme, že v sakristii si môžete vybrať podielové knihy. Poplatok na ďalší rok je 10€.

8. Keďže sa koná reorganizácia Bratstva sv. ruženca vo farskom kostole, prosíme všetkých záujemcov, aby priniesli čo najskôr novo vyplnené prihlášky s označením jednej z foriem, do ktorej chcú patriť (živý, svätý, večný ruženec).

9. Dávame do pozornosti birmovancom, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude v našej farnosti 12. mája 2024.

10. Začiatok prípravy ďalších ročníkov birmovancov bude od septembra nasledujúceho školského roka.

11. V októbri sa pred sv. omšami modlime spoločne sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby (možno získať odpustky aj pri modlitbe v rodine, či chorí doma), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.