6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€, bohuznáma 50€ a z krstu Šimona obetovali 40€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1.sv. prijímania. V rámci prípravy prosíme rodičov a deti aby prišli na nácviky. Prvý bude v utorok po večernej sv. omši. Druhý v stredu o 17:00 pred sv. omšou. V sobotu o 10:00 začne sv. spoveď kajúcou pobožnosťou. Po nej posledný nácvik a upratovanie kostola. Spovedať budeme aj rodičov a príbuzných. Môžete využiť spoveď buď pred sv. omšou cez týždeň, resp. v sobotu.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Vopred Pán Boh zaplať za vaše dary.

5. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za tohtoročnú úrodu. Vo farskom kostole požehnáme siatiny pri večernej sv. omši v pondelok. 

6. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

7. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Všimnite si pozorne čas sv. omší. Na Rodinnej oblasti bude sv. omša vo štvrtok ráno o 8:00 hod. (starší a tí, ktorí budete doma).Tí, ktorí budete v práci, môžete prísť na sv. omšu na filiálku Dlhé o 18:00 hod. resp. do farského kostola.

8. Od piatku začne Novéna k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Vo farskom kostole sa ju budeme modliť každý večer 10 minút pred sv. omšou.

9. Keďže na budúcu nedeľu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole 1. sv. prijímanie, tak sv. omše o 9:30 hod., ako aj o 11:00 hod vo farskom kostole  nebudú. Ranná a večerná sv. omša budú v riadnom čase. Na filiálke Dlhé, ako aj v kaplnke na Rodinnej oblasti sv. omše v riadnom čase.