8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Maruščákovú a Kentošovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovali rodičia prvoprijímajúcich detí 175€,  bohuznáma darkyňa 100€ bohuznáma 20€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na masmédia činila v našej farnosti spolu 708,85€. Vo farskom kostole sa vyzbieralo 570,70€, na filiálke Dlhé 108€ a na Rodinnej Oblasti  30,15€. Pán Boh zaplať.

4. V utorok 30.5. o 10:30 hod. budú v košickej katedrále pohrebné obrady a zádušná sv. omša za zosnulého emeritného o. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Posledná rozlúčka je umožnená širokej verejnosti. Priamy prenos z pohrebných obradov bude prenášaný cez TV LUX. Na pamiatku zosnulého o. arcibiskupa budeme zazvonia zvony na našich kostoloch dnes popoludní o 15.00 hod. a v utorok na začiatku pohrebných obradov o 10:30 hod.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol: pondelok až piatok – pol hodiny pred sv. omšami
Filiálka Dlhé: piatok od 16:45 do 18:00 hod. 
Rod. Oblasť: štvrtok o 9:00 hod.

6. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

8. Tým, ktorí ste sa prihlásili do Obišoviec na slávenie Fatimskej soboty dávame do pozornosti, že  odchod autobusu od nášho farského kostola bude v sobotu ráno o 7:15 hod. 

9. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike vo Vranove – Sever o 10:30 hodprimičná sv. omša novokňaza vdp. Vladimíra Bartka OSPPE (rád Pavlínov).