Svätý týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Ihnátovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Upratovanie bude v stredu po večernej sv. omši.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila spolu 890,45€ (farský kostol – 774,25 €, filiálka Dlhé – 70 € a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 46,20 €). Pán Boh zaplať.

3. Krížová cesta bude dnes vo farskom kostole skôr, a to o 14:15 hod., keďže od 15:00 hod. sa spovedá v Bazilike.

4. V stredu po večernej sv. omši bude krátke organizačné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

5. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. V piatok a sobotu po spoločných Ranných chválach, na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 7:45 hod. pred rannou sv. omšou a v ďalšie dni o 17:45 hod.

6. Na Veľký Piatok je deň pokánia a prísny pôst od mäsitých pokrmov. Raz za deň sa možno najesť dosýta, dvakrát  zjesť niečo menšie. Táto pôstna disciplína platí pre dospelých. Zdržanie sa mäsa platí aj pre mladších.

7. Na Veľký Piatok vás pozývame na celomestskú Krížovú cestu. Začne sa o 9:30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie.

8. Na Bielu sobotu od 7:30 hod.bude celodenná poklona Eucharistie pri Božom hrobe. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny. Zoznam je vzadu za lavicami.

9. Svätenie Veľkonočných jedál bude takto:
V sobotu:
Farský kostol – 16:00 hod.
Filiálka Dlhé – 16:00 hod.
Rodinná oblasť – 16:30 hod.
V nedeľu:
Farský kostol – 7:00 hod.

11. Na Veľkonočný pondelok nebude večerná sv. omša.

12. Poverello vychádza dnes ako dvočíslo. Máte možnosť si ho kúpiť. Sú tam časy obradov

13. Lektori : Zelený štvrtok – Novák, Rusnáková

                     Veľký piatok – Benčo, Plančárová

                     Biela sobota – Fecenková, Ištok, Ištoková, Sabolová, Kočiš

                     Veľkonočný pondelok: 8.00 hod. – Harakaľová

                                                             9.30 hod. – Josipčuk

                                                             11.00 hod. – Antolíková