5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Bertovú, Antolíkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na potreby kostola darovali traja bohuznámi po 50€ a bohuznáma darkyňa 20€. Pán Boh zaplať.

3. V nasledujúcom týždni (od utorka) budú naši kňazi spovedať vo farnostiach v celom dekanáte pred veľkonočnými sviatkami. Program spovedania bude na nástenke. Zároveň od utorka do soboty sa nebude spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

4. V našej farnosti bude veľké spovedanie v nasledujúcom týždni takto:
filiálka Dlhév stredu od 16:30 hod. do 17:30 hod.
farský kostolv sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.

5. V pondelok dopoludnia o 9:00 hod. bude veľké upratovanie farského kostola pred Veľkou Nocou. Prosíme tých, ktorí sú doma a môžu, aby prišli.

6. V utorok po večernej sv. omši pozývame členov  pastoračnej rady na stretnutie pred Veľkonočnými sviatkami.

7. Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána. Pri sv. omšiach bude požehnanie ratolestí, ktoré si prineste všetci z domu.

8. Aj v tomto pôstnom období môžeme prispieť finančne rodinám našej farnosti, ktorí  sú v núdzi. Je to tzv. veľkonočný dar. Svoje obety môžete vložiť do pokladničky vzadu v kostole.

9. Dňa 13. apríla 2023 sa uskutoční v priestoroch našej  Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej zápis detí do 1. ročníka. Rodičom, ktorí majú budúcich prvákov, veľmi odporúčame dať svoje detina vzdelávanie a formáciu práve do našej katolíckej školy. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke, ako aj na letáčikoch, ktoré sú na stolíku na lavicami.