3. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú, Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 10€. a na kvety bohuznáma taktiež 10€.  Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu, Nedeľu Dobrého pastiera, bude pri sv. omšiach zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Úprimné Pán Boh zaplať už vopred všetkým darcom.

4. Nasledujúci týždeň je v Cirkvi Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Obetujme svoje osobné i spoločné modlitby na tento cieľ. 

5. Dňa 28. mája 2023 sa bude sláviť  Deň rodiny“. Pri tejto príležitosti pozýva na tento deň o. arcibiskup Bernard manželské páry, ktoré v tomto roku slávia svoje  strieborné jubileum –25. výročie manželstva, do  košickej katedrály o 15:00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Jubilujúci manželia našej farnosti, ktorí chcú ísť na túto slávnosť, nech sa prihlásia v sakristii do konca apríla. 

6. Dňa 13. mája sa uskutoční Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Putovať sa bude z Ličartoviec, kde je začiatok a registrácia. Púť sa zavŕši sv. omšou s o. arcibiskupom o 14:00 hod. Deti z našej farnosti, ktoré by mali záujem zúčastniť sa, nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele. Pri dostatočnom záujme pôjde autobus.

7. Rodičov prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že od stredy si môžu po sv. omši prísť odmerať, vyskúšať a vyzdvihnúť alby k slávnosti prvého svätého prijímania.

8. Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach oznamuje záujemcom, ktorí by chceli študovať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, že do 30. apríla 2023 si ešte môžu podať prihlášku na magisterské, resp. bakalárske štúdium pre nasledujúci akademický rok 2023/2024. Hlásiť sa môžu nielen študenti na denné, ale aj externé štúdium, pričom fakulta je schopná záujemcom poskytnúť aj individuálny študijný plán. Bližšie informácie o študijných programoch si môžete pozrieť na plagáte na výveske.