3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Nálešníková, Oravcová a Chmeľová. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€, bohuznáma 20€ a bohuznáma 15€.

3. Pripomíname, že počas pôstnej doby sa v našich kostoloch modlime pobožnosti Krížovej cesty.
Vo farskom kostole sú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto:
V stredu – 17:30 (za účasti detí); v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže); v nedeľu o 14:30 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod a v nedeľu o 13:45 hod.

4. V nasledujúcom týždni pokračujeme so sv. omšami za účasti s detí v stredu, a za účasti birmovancov v piatok.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude v našom farskom kostole stretnutie/katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.