34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila v našej farnosti spolu 745€ (farský kostol 540,21€, filiálka Dlhé 145,50€, Školská kaplnka R. Oblasť 59,29€). Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. Nasledujúcu sobotu – 26. 11. o 10:00 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské rekolekcie z príležitosti sviatku patróna našej košickej arcidiecézy sv. Ondreja.

4. Na budúcu nedeľu – Prvú adventnú nedeľu začína nový Cirkevný rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prineste si ich pred oltár.

5. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach jesenná Zbierka na Charitu. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

6. Dávame do pozornosti, že Prvé sv. prijímanie sa v našom farskom kostole uskutoční dňa 21. mája, na 7. Veľkonočnú nedeľu.

7. Mladým, ktorí boli v septembri na birmovke oznamujeme, si môžu v sakristii farského kostola vyzdvihnúť fotografie z birmovky.