32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch našej arcidiecézy Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3. Na kostolné potreby obetovali maturanti z Oktávy  Cirkevného gymnázia zo stužkovej 50€ a bohuznáma rodina 20€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

4. Zajtra, v pondelok 7. novembra bude mať naša farnosť celodennú adoráciu Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zapájame sa ňou do každodennej eucharistickej poklony, ktorá prebieha v jednotlivých farnostiach našej arcidiecézy. Adorácia začne po rannej sv. omši vo farskom kostole a potrvá do večernej sv. omše. Prosíme vás, aby ste sa podľa jednotlivých ruží sv. ruženca zapísali na jednotlivé hodiny na poklonu. Zoznam je na stolíku vzadu.  

5. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva mladých, ktorí majú záujem stať sa animátormi detských resp. mládežníckych stretiek na kurz s názvom Začíname. Uskutoční sa na Sigorde pri Prešove budúci víkend od 11. do 13. novembraBližšie informácie  môžete nájsť na webstránke https://erko.sk/zaciname2022-jesen/ (pre našu arcidiecézu platia informácie Územie Východ).

6. Dávame do pozornosti mladým, že v sobotu 19. 11. 2022 bude v Snine Arcidiecézne stretnutie mládeže.  Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa. Viac informácii a program je na výveske na plagáte. Mladí, ktorí by ste mali záujem zúčastniť sa na tomto stretnutí mládeže našej arcidiecézy, prosíme, aby ste sa v tomto týždni zapísali v sakristii. V prípade dostatočného záujmu, zabezpečíme autobus. Ďalšie informácie na budúcu nedeľu (a niektoré na tomto odkaze).

7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. po modlitbe sv. ruženca bude vo farskom kostole odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.