2. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k 3. adventnej nedeliprosíme rodiny Eliášovú, Čečkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 200€ a bohuznáma darkyňa 50€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Charitu činila v našej farnosti spolu 938,06€ (farský kostol – 718,83€, filiálka Dlhé – 176€ a kaplnka Rodinná oblasť – 43,23€). Úprimná vďaka všetkým darcom.

4. V stredu 07. 12. po večernej sv. omši s deťmi bude ďalšia katechéza určená rodičom prvoprijímajúcich detí. Pozývame vás na toto stretnutie.

5. V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín ako aj duchovná obnova rodín, zároveň aj prosby za pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

6. Počas adventu môžeme podporiť núdzne rodiny našej farnosti zbierkou „Vianočný dar“. Pokladnička je v našom farskom kostole vzadu za lavicami. Vďaka za každý dar na tento cieľ.

7. V pondelok, utorok a piatok nasledujúceho týždňa budú ranné sv. omše rorátne, teda votívne s formulárom o Panne Márii. Na tieto sv. omše príďme  so zažatými sviecami.

8. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie členov Farskej pastoračnej rady. Pozývame vás.

9. Lektori na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie:

  • 7. 12. 2022 streda vigília 18:00:  Klapák, Klapáková
  • 8. 12. 2022 štvrtok:
    • 16:30: Sztraka, Sztraková
    • 18:30: Jenčo, Jenčová