6. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodičov birmovancov. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali z pohrebu Michala Kandalu 200€, bohuznámi 50€ a bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať vopred za každý dar.

4. Dni pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za tohtoročnú úrodu. Požehnanie siatín bude vo farskom kostole pri sv. omši v pondelok večer.

5. Vo štvrtok 9.5.2024 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Viaže nás preto povinnosť účasti na sv. omši.

6. Od piatku sa vo farskom kostole budeme každý deň pred večernou sv. omšou modliť Novénu k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc. Modlitba začne o 17:45.

7. Dňa 9. júna 2024 (nedeľa) bude v katedrále v Košiciach sv. omša so slávnosťou obnovenia manželských sľubov manželov, ktorí v tomto roku slávia 25. výročie spoločného manželského života. Manželia z našej farnosti, ktorí ste takto jubilujúci a chcete sa zúčastniť slávnosti, príďte sa zapísať do sakristie.

8. V nedeľu 12.5.2024 bude v našej farnosti Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania, preto bude rozpis svätých omší vo farskom kostole upravený nasledovne:
Farský kostol 12.5.2024:
7:30 | 9:00 (omša zo slávnosti) | 11:00 | 18:30

9. Oznamy pre birmovancov:

  • V piatok 10.5. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania.
  • Spoveď birmovancov a príbuzných bude v sobotu 11.5.2024 o 9:00.
  • Vo štvrtok 9.5.2024 o 18:30 pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu spojenú s duchovnou obnovou pred birmovkou. Pozvanie prijal o. Jozef Kadlic, správca UPC v Košiciach. Po sv. omši bude katechéza pre birmovancov.