Podpora projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Dávame do pozornosti, že v týchto dňoch sme v rámci projektu s názvom: Technické zabezpečenie pre Rímskokatolícku farnosť sv. Františka z Assisi realizovali nákup technických zariadení, ktoré nám umožnia realizovať online prenosy sv. omší, duchovných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít a podujatí predovšetkým pre veriacich našej farnosti. Zakúpené zariadenia budú môcť využívať dospelí, mládež i deti. Tento „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“. Výška dotácie z PSK je 3000,-€.