30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Rosteckú, Sztrakovú a Gamratovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy 100€, bohuznáma rodina 100$, maturanti Cirkevného gymnázia zo stužkovej 50€ a z pohrebu Heleny Hricovej 40€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

3. Na budúcu nedeľu 30. októbra budeme mať na filiálke Dlhé slávnosť Výročia konsekrácie kostola Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pozývame vás.

4. V nasledujúcom týždni budeme spovedať pred dušičkovými sviatkami, ktoré budú začiatkom novembra. Vo farskom kostole od pondelka do piatku (okrem štvrtku večer!) ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer od 17:15 hod. do sv. omše, na filiálke Dlhé vo štvrtok večer od 17:00 hod. 

5. Mladým, ktorí sa prihlásili na Godzone do Prešova oznamujeme, že autobus pôjde vo štvrtok popoludní o 15:15 hod. od nášho farského kostola. Cena za autobus je 5€.