19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom Nálešnikovú, Oravcovú a Chmeľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

3.  Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci august. O 14:30 popoludní bude vo farskom kostole Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Zároveň je dnes výmena tajomstiev sv. ruženca na nový mesiac.

4. Pripomíname, že 23. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s obnovou manželských sľubov pre manželov, ktorí v tomto roku slávia 50, 55 a 60. výročie manželstva. Jubilujúci manželia aj z našej farnosti sa môžu prihlásiť na túto slávnosť v sakristii.

5. Na budúcu nedeľu večer bude sv. omša už z nasledujúcej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.