16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Počas prázdnin je v kancelárii fary tzv. letný režim. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci (krstné listy, sobáše, pohreby atď.), bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Počas mesiacov júl a august bude farský časopis Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. Vo vnútri bude tabuľka sv. omší s rozpisom na dva týždne.

4. Pripomíname, že počas mesiacov júl a augustčasy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod.
Zároveň v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti budú sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

5. Na kostolné potreby obetovala 2x bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodary.